Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Sefa ÖZBEK
E-posta: iibfdergisi@ksu.edu.tr
Telefon: 0344 300 15 28
Adres:

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 46100 Kahramanmaraş