Year 2012, Volume 2 , Issue 2, Pages 75 - 84 2012-06-01

HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?

Ali CAN [1]


Bu çalışmanın amacı halkla ilişkilerin ne olduğu konusunda oldukça fazla tanım yapılması ve halkla ilişkilerin bir propaganda ve manipülasyon olduğu konusunda yaygın bir kanaatin olması nedeniyle alanın ne olup ne olmadığına ilişkin bir açıklama yapmaktır. İletişim bilimlerine ait bir alan olmasından dolayı tam da siyasal propaganda ve siyasal kampanyaları araştırma alanı olarak görmesi, halkla ilişkileri eleştirel iletişim teorileri göstergebilimsel bir yaklaşımla halkla ilişkiler yeni gerçekliklerin ve imajların üretildiği bir süreçtir. Eleştirel kuramcıların dikkat çektikleri “ kültür endüstrisi” ve “bilinç endüstrisi” tam da halkla ilişkiler süreci içinde gerçekleşmektedir. Yapısalcı ve bilinç endüstrisi yaklaşımlarla bu çalışma, ampirik olarak açık olarak ortaya konulamasa da, söylemsel ve eylemsel olarak aslında yapılanın ne olduğu konusunda açıklamaları amaçlamaktadır
Halkla İlişkiler, Kurgu, Yapısalcılık, İmaj, Gerçeklik
 • Baudrillard, J..(2006). Sessiz Yığınların Gölgesinde. Toplumsalın Sonu. Çev. Oğuz Adanır. 3. Basım, Doğu Batı yayınları, Ankara.
 • Bergmann, G.. (2007). “Relationale Realitaet- oder wie wirklich gemeinsam entsteht”. Aufsatz im Web, Version 10 /07 www.esgelingt.de
 • Bonfadelli, H.. (2002). Medieninhaltsforschung.Grundlagen, Methoden, Anwendungen Konstanz uvk Verlagsgesellschaft GmbH.
 • Dozier, David M.., Grunig, Larissa A. ve Grunig, James E.. (1995). Manager’s Guide to Exellence in Public Relations and Communication Management, Mahwah/NJ.
 • Erdmann, E.. (2007). Methoden der Manipulation. elias.erdmann@gmx.de Homepage: http://home.arcor.de/elias_erdmann/manipulation.htm http://www.manipulation.tk)
 • İlgen A.. (2008). Kalvinizmin gölgesinde gelişen bir Sınıf; Müslüman Burjuva veya Kalvinist Müslümanlar. Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, (92), Kış.
 • Luhman, N.. (1996). Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag. Markowitsch, H. J. Ve Welzer H.. (2005). Das autobiografische Gedächtnis, Stuttgart 2005.
 • Merten, K. (2009). Schwierigkeiten mit der Kommunikation einer Ehtik der Kommunikation . in: Klaus Merten (Hrsg.) Konstruktion von Kommunikation in der Mediengesellschaft Festschrift für Joachim Westerbarkey, 1. Auflage 2009, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Merten, K.. (1992). Begriff und Funktion von Public Relations. In: prmagazin, 23. s.44.
 • Merten, K.. (1992). Begriff und Funktionen der Public Relations. I: Prmagazin 23, H.11, s. 35-46.
 • Merten, K.. (1999). Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Bd. I: Grundlagen. Münster.
 • Merten, K.. (2007). Einführug in die Kommunikationswissenschaft. Lit Verlag.Dr. W. Hopf. Berlin, 3. Auflage. Merten, Klaus/Westerbarkey, J.. (1994). "Public Opinion und Public Relations". In: Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried. (hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag: 188-211.
 • Mertens, K.. (2008). Medien und Wirklichkeit, Hrsg.:Uwe Sander Friederike von Gros Kai-Uwe Hugger (Hrsg.) Handbuch Medienpädagogik.
 • Milburn, A. M.. (1998). Sosyolojik Açıdan KAMUOYU ve SİYASET, (Çev.: Ali Dönmez, Veli Duyan), Rademacher, L.. (2009). Public Relations und Kommunikationsmanagement,Eine medienwissenschaftliche Grundlegung. 2009. Verlag zur Sozialwissenschaften.
 • Rolke, L.. ve Wolff, V. (1999). Wie Medien die Wirklichkeit steuern und selber gesteuert werden.Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Röttger, U.. (2001). Einführung in die publizistikwissenschaft, (Hrsg.) Jarren, Otfried, Bonfadalli, Heinz Verlag Paul Haupt, Bern.
 • Sarıbay, Ali Y.. (2000). Global bir Bakışla Politik Sosyoloji, Alfa yayınları, İstanbul.
 • Schmidt, S. J.. (1994). Die Wirklichkeit des Beobachters. In: K. Merten, S. J. Schmidt & S. Weischenberg (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien (S. 3 -19). Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Schmidt, Siegfried J.,Zurstiege, Guido (2000).Orientierung Kommunikationswissenschaft, Was sie kann, Was sie will, roro verlag Hamburg.
 • Schmidt, Siegfried J.. (1999). Kognitive Autonomie und soziale Orientierung, Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankafurt am Main: Suhrkamp.
 • Schulze, G.. (2003). Die beste aller Welten, München, Wien.
 • Watzlawick, P..(2003). Vom Schlechten des Guten oder Hekates Lösungen, 10. Aufl., München/Zürich.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali CAN

Dates

Publication Date : June 1, 2012

Bibtex @ { ksuiibf125902, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {75 - 84}, doi = {}, title = {HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?}, key = {cite}, author = {CAN, Ali} }
APA CAN, A . (2012). HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 75-84 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10265/125902
MLA CAN, A . "HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012 ): 75-84 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10265/125902>
Chicago CAN, A . "HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012 ): 75-84
RIS TY - JOUR T1 - HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI? AU - Ali CAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 84 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI? %A Ali CAN %T HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI? %D 2012 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD CAN, Ali . "HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 / 2 (June 2012): 75-84 .
AMA CAN A . HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 2(2): 75-84.
Vancouver CAN A . HALKLA İLİŞKİLER Mİ YOKSA OLUMLU İMAJ VE GERÇEKLİK MİMARLIĞI MI?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 2(2): 84-75.