Year 2014, Volume 4 , Issue 2, Pages 1 - 18 2015-03-10

MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yücel AYRIÇAY [1] , Mahmut YARDIMCIOĞLU [2] , Bircan DEMİR [3]


This study has compared financial performance between participation and depository banks operated in Turkey for period of 2006-2011. Profitability and revenues-expenses ratios, liquidity ratios, efficiency ratios, risk and capital adequacy ratios have been used in the research. Datas have been provided from Banking Ragulation and Supervision Agency and interpreted according to table datas and graphics

Bu çalışmada, 2006-2011 yılları arasında Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarının finansal performansları karşılaştırılmıştır. Araştırmada karlılık ve gelir-gider oranları, likidite oranları, risk ve sermaye yeterlilik oranları ve verimlilik oranları kullanılmıştır. Veriler, büyük oranda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan derlenmiş, tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mevduat ve katılım bankaları, oranlar

Mevduat ve katılım bankaları, oranlar
 • Arabacı N., (2007) “Katılım Bankalarının Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Yeri, İşleyişi ve Performans Analizi” Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir
 • Aras, O.N. ve Öztürk, M., 2011, “Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3 No:2 (online)
 • Akbulak, Y., Kavaklı, E., Tokmak, A.,(2004) Kayıp Yıllar, Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları Ve Bankacılık Sektörüne Etkileri, Beta Ya., No. 1516, 1.B., İstanbul: 2004.
 • BDDK, (2012) Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Eylül 2012.
 • BDDK,(2010) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Yıllık Rapor 2010.
 • Bulut, H.İ. ve Er, B. (2009), “Katılım Bankacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları” Finansal Yenilik ve Açılımlarıyla Katılım Bankaları, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayını, Editör: Aydın Yabanlı, Erkam Matbaası, İstanbul
 • Coşkun, A. (2008) “Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Dağ, S., (2011) Türkiye’deki Mevduat Ve Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemiyle Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya
 • Doğan S., (2008) “Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 • Ergan, M. ve Aytekin M. (2000) ,“Özel Finans Kurumları”, Eko Vitrin Dergisi, Temmuz
 • Güneş, A. (2002) Özel Finans Kurumlarının Performans Açısından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya
 • Karadaş S., (2006) “Türk Bankacılık Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Küçükkocaoğlu G., (2005) “İslami Bankalar ve İslami Finans Kurumları Çalışma Notları”,www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcuma17.doc, 13.12.2012
 • Moin, M.S. (2008) “Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A comarative Study”, University of Skövde, Master Degree Project in Finance,
 • Özgür, E., (2007) Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği Ve Mevduat Bankaları İle Rekabet Edebilirliği, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi
 • Özsoy, İ, (1987) Türkiye’de Özel Finans Kurumları ve İslam Bankacılığı, Timaş Yayınları, İstanbul
 • Özsoy, İ. (1997) Özel Finans Kurumları, Asya Finans Yayınları, İstanbul.
 • Parlakkaya R, Çürük S.A. (2011) Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği Ege Akademik Bakış Dergisi cilt :11 Sayı:3 ss.397-405
 • Taşkın, F.D., (2011) “Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11 Sayı:2 ss.289-298
 • TKBB, “2009 Yılı, Global Faizsiz Bankacılık İçin Dönüm Noktası Oldu”, Katılım Bankaları 2009, İstanbul: Türkiye Katılım Bankalar Birliği, 2010a, ss.28-32.
 • Tunay, K.B. ve Silpar, A.M. (2006) “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Perfomans Analizi-1” Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 2006- 01, İstanbul
 • Türker H. (2010) “İslami Finans Sisteminde Finansal Aracılık: Dünyadaki Gelişmeler ve Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi Açısından Türkiye İçin Öneriler”, Sermaye Piyasası Kurulu aracılık Faaliyetleri Dairesi Yeterlilik Etüdü, 2010
 • Yağcılar, G.G. (2011) Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kitap No:10, Ankara
 • http://www.tkbb.org.tr/index.php?option=com_glossary&func=display&letter=M&Item id=409&catid=53&page=1 Erişim: 14.01.2013
 • http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx Erişim : 10.12.2012
Primary Language TR
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yücel AYRIÇAY

Author: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Author: Bircan DEMİR

Dates

Publication Date : March 10, 2015

Bibtex @ { ksuiibf125961, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {AYRIÇAY, Yücel and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and DEMİR, Bircan} }
APA AYRIÇAY, Y , YARDIMCIOĞLU, M , DEMİR, B . (2015). MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 1-18 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125961
MLA AYRIÇAY, Y , YARDIMCIOĞLU, M , DEMİR, B . "MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-18 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125961>
Chicago AYRIÇAY, Y , YARDIMCIOĞLU, M , DEMİR, B . "MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Yücel AYRIÇAY , Mahmut YARDIMCIOĞLU , Bircan DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Yücel AYRIÇAY , Mahmut YARDIMCIOĞLU , Bircan DEMİR %T MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD AYRIÇAY, Yücel , YARDIMCIOĞLU, Mahmut , DEMİR, Bircan . "MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (March 2015): 1-18 .
AMA AYRIÇAY Y , YARDIMCIOĞLU M , DEMİR B . MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 1-18.
Vancouver AYRIÇAY Y , YARDIMCIOĞLU M , DEMİR B . MEVDUAT ve KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 18-1.