Year 2014, Volume 4 , Issue 2, Pages 71 - 84 2015-03-10

MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Selin COŞKUN [2] , Sedat COŞKUN [3] , Hilal KOCAMAZ [4]


Today countries need funding resources to meet their needs and to develop and to compete. Mines are serious resources of funding for the countries . Effective and efficient use of these resources , relating to the mining industry that produces these sources, financial information's being accurate, reliable and comparable gain importance. Indeed, these knowledges are required to be evaluated within the international standards, registered and reported. In this context, according to the Turkey Financial Reporting Standards, the processes about the mining exploration activities are accounted in the scope of IFRS-6 ''Investigation and Evaluation of Mining Sources''. In the standard, expenses incurred for the exploration and evaluation of the mining resources are stated to be accounted in the scope of this Standard. In this study, in the scope of Turkey and International Accounting Standards Board implemented in our country for investigation and evaluation of the mining resources, Number 6 Research and Evaluation of Mining Sources standards, acquısıtıon of mıne assets, preparatıon, development and prospectıng expendıtures In Mınıng the processes of accounting records in mining enterprises are studied via the sample practices

Günümüzde ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak ve kalkınmak ve rekabet edebilmek için fon kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkeler için madenler ciddi bir fon kaynağıdır. Bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması, bu kaynakları üreten madencilik sektörüne ilişkin finansal bilgilerin doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması önem kazanmaktadır. Nitekim bu bilgilerin uluslar arası standartlar kapsamında değerlendirilmesi, kayıtlanması ve raporlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre maden arama faaliyetleri ile ilgili işlemler TFRS-6 “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” kapsamında muhasebeleştirilmektedir. Standartta; maden kaynaklarının arama ve değerlendirme faaliyetleri için katlanılan harcamaların bu standart kapsamında muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Çalışmada maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine yönelik ülkemizde uygulamaya konulan Türkiye ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu,6 numaralı Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi standardı kapsamında maden işletmelerindeki maden varlıklarının edinimi, maden kaynaklarında hazırlık ve geliştirme harcamaları ve arama giderleri muhasebe kayıt süreçleri örnek uygulamalar üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Maden, Maden İşletmeleri, UFRS-TFRS-6

 • AKGÜN, İ.A.(2009). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2: 1 – 34
 • AKSOYLU, S.(2013). Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Maden İşletmelerinde Amortisman Uygulamasının Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 8(3), 137- 156.
 • BOSTANCI, S.(2010). “Maden İşletmeciliğinde Maliyetlerin Planlanması, Analizi, Kontrolü ve Finansal Raporlama Uygulanabilir Model Önerisi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusü, İstanbul
 • BUYRUK, N.A.(2013).Muhasebe Standartlarına Göre Maden Kaynaklarının Araştırılması, Değerlendirilmesi, Dekapaj İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 3, p. 77-90, March.
 • COMMON, M. ve K. S. (1998), “Measuring the Depreciation of Australia’s nonrenewable Resources: A Cautionary Tale”, Ecological Economics, 26, 23-30.
 • KARAPINAR,A.,Z.F.,T.S.(2010). Maden İşletmelerinde Uygulanan Muhasebe Politikaları Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı-6’nın Getirdiği Düzenlemeler, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3, 43-68.
 • OYGÜR, V. (1995), “Madencilik Sektörü Nasıl Desteklenebilir?” Jeoloji Mühendisliği, (4), 57-68.
 • ÖZKAN, A. ve S. A. (2012), “Madencilik Endüstrisi: Muhasebe ve Finansal Raporlama” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 14(2), 77-97.
 • SAĞLAM, N. ve S. Ş. (2007), “TFRS-6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi”, Maliye ve Hukuk Yayınları 1293-1319,Ankara.
 • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI/Türkiye Finansal Raporlama Standartları- TFRS 6”, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS-6.pdf, (E.T: 10.04.2014)
 • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI/Türkiye Finansal Raporlama Standartları- TMS38”, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS38.-pdf, (E.T: 10.04.2014)
 • TBMM Dünyada Ve Türkiye’de Madencilik Sektörü Araştırma Komisyonu Raporu, Mayıs 2010 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi-/donem23/yil01/ss544.pdf (E.T: 10.04.2014)
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Türkiye http://www.invest.gov.tr/trTR/infocenter/publications/Documents/- MADENCILIK.SEKTORU.PDF(E.T: 10.04.2014) Raporu,2010,
 • VUK 328 NOLU TEBLİĞ, http://www.alomaliye.com/vuk_328_ek_3.htm, (E.T: 10.04.2014)
 • WANG, C., Y. W. VE F. H. (2012), “Analysis on Investment Environment of Mining Industry in China”, Procedia Environmental Sciences, 12, 243-251.
 • YOLCU, M ve S.N.(2014). Maden İşletmelerinde TMS-TFRS’YE Uygun Finansal Raporlama ve Kapsamlı Uygulama Örnekleri, Detay Yayıncılık, Ankara
Primary Language TR
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Author: Selin COŞKUN

Author: Sedat COŞKUN

Author: Hilal KOCAMAZ

Dates

Publication Date : March 10, 2015

Bibtex @ { ksuiibf125966, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {71 - 84}, doi = {}, title = {MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YARDIMCIOĞLU, Mahmut and COŞKUN, Selin and COŞKUN, Sedat and KOCAMAZ, Hilal} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , COŞKUN, S , COŞKUN, S , KOCAMAZ, H . (2015). MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 71-84 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125966
MLA YARDIMCIOĞLU, M , COŞKUN, S , COŞKUN, S , KOCAMAZ, H . "MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 71-84 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125966>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , COŞKUN, S , COŞKUN, S , KOCAMAZ, H . "MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 71-84
RIS TY - JOUR T1 - MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Selin COŞKUN , Sedat COŞKUN , Hilal KOCAMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 84 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Selin COŞKUN , Sedat COŞKUN , Hilal KOCAMAZ %T MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , COŞKUN, Selin , COŞKUN, Sedat , KOCAMAZ, Hilal . "MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (March 2015): 71-84 .
AMA YARDIMCIOĞLU M , COŞKUN S , COŞKUN S , KOCAMAZ H . MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 71-84.
Vancouver YARDIMCIOĞLU M , COŞKUN S , COŞKUN S , KOCAMAZ H . MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 84-71.