Year 2014, Volume 4 , Issue 2, Pages 203 - 210 2015-03-10

ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA

İpek MADİ [1]


The fundamentals of Western social development have been considered as “universal”. However, in societies that were organized in line with Western fundamentals, concept of exploitation has been dominated and in economical systems which took these fundamentals as model, crises and conflicts took place. It is essential to recognize that the reasons of exploitation is the promotion of individualism instead of solidarism and also, especially Middle Eastern- Islamic world faces problems because of the adoption of economical models that contradict with Middle Eastern and Islamic world's own lifestyle. It is crucial to develop doctrines that are suitable with Middle Eastern-Islamic lifestyle

Batı medeniyetinin toplumsal gelişme esasları “evrensel” nitelikte algılanmıştır. Ancak Batı esaslarına uygun biçimde teşkilatlanmış toplumlarda sömürü anlayışı hâkim olmuş ve bu esasları model alan ekonomik sistemlerde krizler ve çatışmalar meydana gelmiştir. Sömürülme nedenlerinin “dayanışmacılığın yerine bireyciliğin desteklemesi”nden kaynaklandığının ve özellikle Ortadoğu-İslâm dünyasının, kendi hayat tarzı ile çelişen varsayımlara dayalı ekonomik modelleri benimsemesi nedeniyle sorunlar yaşadığının fark edilmesi ve Ortadoğu-İslam zihniyetine uygun doktrin geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bireycilik, Ortadoğu, İslam, Dayanışma

Bireycilik, Ortadoğu, İslam, Dayanışma
 • Akbaş Zafer (2011), “ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Sürdürülebilirliği ve Ortadoğu’da Güç Mücadelesi”, History Studies ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı/ Relationships of the USA and The Great Middle East SpecialIssue.
 • Akgönenç Oya (2011), “NATO’nun Libya Müdahalesinin Çeşitli Boyutları ve Meşruiyet Sorunu”, Jeopolitik, Yıl-10, Sayı 79, İstanbul.
 • Arı Tayyar (2007), Orta Doğu, Alfa Yayınları, Mart, İstanbul.
 • Bayraktutan Yusuf (2004), Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri, Nobel Yayın, Genişletilmiş 2.Baskı, Ankara.
 • Hamitoğulları Beşir (1984), “İktisadi Vahşi Büyümenin Bunalımları ve İslam Kalkınma Modelinin http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/449/5069.pdf Va'dettikleri”,
 • İslam Dünyası ve Ortadoğu (2009), M. Akif İnan Eserleri, 1. Baskı, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 35, Edebiyat Dizisi: 17, Ankara.
 • Johnston Carol (2002), “ A Christian Critique of Economics”, Christian Theological Seminary, Buddhist-Christian Studies, Volume 22 s. 23-24.
 • Kazgan Gülten (2009), Küreselleşme ve Ulus-Devlet, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 3, Ekonomi 1, 5. Baskı, İstanbul.
 • Khan Waqar Masood (1985), “Towards an Interest-Free Islamic Economic System” Karachi, Pakistan JKAU: Islamic Econ., Vol. 1, pp. 3-38.
 • Madi İpek (2014), Ortadoğu Dinleri Açısından Homo Economicus’un Analizi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürkler Harun (2009), “Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomik Yapılarının Temel Özellikleri”, Cilt Ortadoğu http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2009616_harun3f5z.p df 1 - sayı 6,
 • Özdemir Erbil (2013), Ortadoğu Barışında Güvenlik ve İşbirliği Modeli Arayışları, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Tabakoğlu Ahmet (2008), “İslam İktisadı”na Giriş, Dergâh Yayınları, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • Ünveren Burak (2014), “Rekabet mi, Dayanışma mı?”, Matematik Dünyası, 2014-III, Yıl 23, Sayı 100, İstanbul.
 • Wilson Rodney (1994), “Economic Relations of the Middle East: Toward Europe or within the Region?” Middle East Journal, Vol. 48, No. 2 (Spring), pp. 268-287, http://www.jstor.org/stable/4328691
 • Yıldırım Ergün (2005), “Toplumsal Gelişme Açısından Protestanlık ve İslam”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, s.51-64.
 • http://kuran.diyanet.gov.tr/ http://incil.info
Primary Language TR
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İpek MADİ

Dates

Publication Date : March 10, 2015

Bibtex @ { ksuiibf125975, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {203 - 210}, doi = {}, title = {ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA}, key = {cite}, author = {MADİ, İpek} }
APA MADİ, İ . (2015). ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 203-210 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125975
MLA MADİ, İ . "ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 203-210 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/10269/125975>
Chicago MADİ, İ . "ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 203-210
RIS TY - JOUR T1 - ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA AU - İpek MADİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 210 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA %A İpek MADİ %T ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD MADİ, İpek . "ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (March 2015): 203-210 .
AMA MADİ İ . ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 203-210.
Vancouver MADİ İ . ORTADOĞU İÇİN BİREYCİLİK YA DA DAYANIŞMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 210-203.