Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 1 - 20 2016-01-05

TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ

Ayşe PEKER [1]


9. Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa Birliği’ne üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu planların tamamında tarım sektörünün rekabet gücünün artırılması özellikle vurgulanmaktadır. Bu noktadan yola çıkılarak yapılan bu çalışmada Türkiye hububat-baklagil alt sektörünün Avrupa Birliği pazarı karşısındaki rekabet yapısını ortaya koymak üzere Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi hesaplanmış ve endeks aracılığı ile sektörün mevcut durumunu ortaya gelecek döneme ilişkin dinamik bir kestirim yapılmak istenmiştir.
Anahtar Kelime: Hububat-baklagil alt sektörü, Rekabet gücü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi,

Hububat-baklagil alt sektörü, Rekabet gücü
  • Demir, Musa (2004).Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Demirci, Rıfat Ve Özçelik, Ahmet (1990). Tarım Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
  • Kibritçioğlu Aykut (2006). Uluslararası İktisat Teorisi. Basılmamış Ders Notları.
  • Krugman, Paul (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs. 73. No: 2.
  • Miral, Zehra C. (2006). Açıklanmış Karsılaştırmalı Üstünlükler Ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Karşı Rekabet Gücü: Seçilmiş Tarımsal Ürünler İçin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • Porter, Micheal (1990). The Competitive Advantage Of Nation., Harvard Business Review. Imf World Economic Outlook.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşe PEKER

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126001, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ}, key = {cite}, author = {PEKER, Ayşe} }
APA PEKER, A . (2016). TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 1-20 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126001
MLA PEKER, A . "TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 1-20 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126001>
Chicago PEKER, A . "TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ AU - Ayşe PEKER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ %A Ayşe PEKER %T TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD PEKER, Ayşe . "TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 1-20 .
AMA PEKER A . TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 1-20.
Vancouver PEKER A . TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 20-1.