Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 39 - 68 2016-01-05

LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İsmail BAKAN [1] , Zümrüt ŞEKKELİ [2]


Bu çalışmanın amacı, lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik firmalarının lojistik koordinasyon yeteneği, lojistik inovasyon yeteneği, müşteri ilişkileri (MİY) yeteneği ile rekabet avantajı ve lojistik performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma verileri Türkiye’nin 9 ilinde UND’ye kayıtlı lojistik firmalarına anket uygulanması yoluyla toplanmıştır. 428 anket geri dönerek araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS paket programı aracılığıyla frekans analizi, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına istinaden lojistik koordinasyon yeteneği, lojistik inovasyon yeteneği ve müşteri ilişkileri (MİY) yeteneği ile rekabet avantajı ve lojistik performans arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Lojistik Koordinasyon Yeteneği, Lojistik İnovasyon Yeteneği, Müşteri İlişkileri (MİY) Yeteneği, Rekabet Avantajı, Lojistik Performans

  • Acar, Z. Ve Zehir, C.. (2008). Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği Geliştirilmesi Ve Doğrulanması, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2008, 103-131.
  • Acar, Z., Ve Günsel, A.. (2010). The Effects Of Process Innovation İn Logistics Service, Proceedings Of The 5th European Conference On Innovation And Entrepreneurship, 1-1, University Of Athens, Greece
  • Akal, Z.. (1988). İşletmelerde Performans Ölçü Ve Denetimi, Mpm, Yayın No. 473. Ankara, 368s.
  • Alarcón, R., Antún J.P., Lozano, A.. (2012). Logistics Competitiveness In A Megapolitan Network Of Cities: A Theoretical Approach And Some Application İn The Central Region Of México , Procedia-Social And Behavioral Sciences 39,739 – 75
  • Amstel, R.P., D’hert G.. (1996). Performance Indicators İn Distribution. The International Journal Of Logistics Managements, Vol.7, No.1. Ss. 73-82.
  • Aydın, S., Z.. (2005). Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik İttifak Olarak Üçüncü Parti Lojistik, Fakülte Kitabevi Yayınları: 83, Isparta, Ss.199
  • Babacan, M.. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi Ve Rekabet Vizyonu, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 3, Sayı 12.
  • Bakan, İ., Ve Kelleroğlu, H.. (2003). Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1).
  • Bakan, I., Ve Yıldız, B.. (2009). Innovation Strategies And Innovation Problems İn Small And Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study. In Innovation Policies, Business Creation And Economic Development (Pp. 177-211). Springer New York.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail BAKAN

Author: Zümrüt ŞEKKELİ

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126003, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {39 - 68}, doi = {}, title = {LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {BAKAN, İsmail and ŞEKKELİ, Zümrüt} }
APA BAKAN, İ , ŞEKKELİ, Z . (2016). LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 39-68 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126003
MLA BAKAN, İ , ŞEKKELİ, Z . "LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 39-68 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126003>
Chicago BAKAN, İ , ŞEKKELİ, Z . "LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 39-68
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - İsmail BAKAN , Zümrüt ŞEKKELİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 68 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A İsmail BAKAN , Zümrüt ŞEKKELİ %T LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BAKAN, İsmail , ŞEKKELİ, Zümrüt . "LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 39-68 .
AMA BAKAN İ , ŞEKKELİ Z . LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 39-68.
Vancouver BAKAN İ , ŞEKKELİ Z . LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 68-39.