Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 109 - 132 2016-01-05

GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

İbrahim YILDIRIM [1] , Ahmet İLHAN [2]


Günümüzde dünyada ve Türkiye’deki işletmeler incelendiğinde, ekonomik hayatta söz sahibi olan işletmelerin çoğunun aile işletmeleri olduğu veya başlangıçta aile işletmesi olarak kurulan işletmelerin devamı olduğu görülmektedir. Böyle bir rekabet ortamında aile işletmelerinin ömürlerini uzatabilmek ve işletmeyi bir sonraki kuşağa devretme zor bir süreci gerektirmektedir. Bu çalışmada aile işletmelerinde yönetimin bir sonraki kuşağa devrinde karşılaşılan sorunlar incelenmiş ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma Gaziantep ilinde faaliyet gösteren aile işletmelerinde, zamanla yeni kuşakların işletmeye katılması sonucu oluşan devretme sorunlarının analizinin yapılması, oluşabilecek kuşak çatışmalarının ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sorunların analizi için 140 aile işletmesine ulaşılmış, 127 tanesiyle birebir görüşülmüş ve bunların 106 tanesi değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Aile işletmeleri, Kuşak, Devretme, Devretme Sorunları

Aile işletmeleri, Kuşak, Devretme, Devretme Sorunları
 • Altunışık, Remzi, Coşkun, Bayraktaroğlu Ve Yıldırım. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. 3. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Altunışık, Remzi, Coşkun, Bayraktaroğlu Ve Yıldırım. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. 4. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Akbulut, Y.(2010). Sosyal Bilimlerde Spss Uygulamaları, İdeal Kültür Yayınları: İstanbul
 • Akça, N. (2010). "Aile İşletmelerinin Tanımı, Özellikleri Ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Denizli İlinde Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Denizli.
 • Akdağ, M. (2011). Spss'de İstatistiksel Analizler Ders Notları
 • Alacaklıoğlu, H. (2009). Kurumsal Yönetim Ve Aile Şirketleri, İstanbul:Kaizen Yayınevi.
 • Alacaklıoğlu, H. (2003). Global Family Business, Consultants.
 • Alayoğlu, N. (2004). "Aile Bireylerinin Ücretlendirilmesinde Adil Bir Sistem Kurulmasının Aile İşletmelerinin Başarısındaki Rolü Ve Önemi", 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ss. 522-533.
 • Ateş, M.R. (2013). Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri, 1.Baskı, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Ateş, Ö. (2003). "Aile Şirketlerinde Değişim Ve Süreklilik", Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ayrancı, E. (2009). "Aile İşletmelerinde Ailenin Etkisi Ve Finansal Performans Tatmini İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, E.T. (2006). "Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticinin İkilemleri", Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Astrachan, J. Ve Shanker, M.C. (1996). Myths And Realities: Family Businesses’contribution To The Us Economy-A Framework For Assessing Family Business Statistics Family Business Review, C. Xvı, S. 107-123.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İbrahim YILDIRIM

Author: Ahmet İLHAN

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126006, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {109 - 132}, doi = {}, title = {GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, İbrahim and İLHAN, Ahmet} }
APA YILDIRIM, İ , İLHAN, A . (2016). GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 109-132 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126006
MLA YILDIRIM, İ , İLHAN, A . "GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 109-132 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126006>
Chicago YILDIRIM, İ , İLHAN, A . "GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 109-132
RIS TY - JOUR T1 - GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA AU - İbrahim YILDIRIM , Ahmet İLHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 132 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA %A İbrahim YILDIRIM , Ahmet İLHAN %T GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIM, İbrahim , İLHAN, Ahmet . "GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 109-132 .
AMA YILDIRIM İ , İLHAN A . GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 109-132.
Vancouver YILDIRIM İ , İLHAN A . GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 132-109.