Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 155 - 168 2016-01-05

TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Zeyyat BANDEOĞLU [1]


Doğal güzeliklerinin dışında Türkiye’nin çok köklü bir kültür geçmişi olması hasabiyle, neredeyse her taşın altından tarihi bir değerin çıktığı, birçok medeniyetin yaşadığı ve izler bıraktığı inanılmaz bir kültürel potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin önemi ve gerçekliği tam kavranamamsından dolayı yanlış politika ve stratejiler nedeniyle kültür turizmi geri planda kalmış ve ülke ekonomisine katkısı kısıtlı olmuştur. Bu makalenin amacı da, söz konusu potansiyelin tam olarak açığa çıkarılmasına ve öneminin anlaşılmasına katkı yapmak ve karar vericilerin turizm politikalarına yön vermektir.


Anahtar kelimeler: Kültür, turizm, Türkiye

Kültür, turizm, Türkiye
  • Abacılar, Pınar (2008). “Doğal ve Kentsel Sit Alanlarında Kültür Turizmi ve Yönetimi ‘’Boğaziçi-Arnavutköy Örneği”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Ahipaşaoğlu, S., ve Değirmencioğlu, A.Ö. (1999). Anadolu’da Kültür Turizminin Gelişimi. Kültür Turizmi Semineri (ss.29-32), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Turizm-Otelcilik Programı Yayınlanmış Bildirileri. 21-22 Nisan 1999.
  • Akova, O., ve Çetinkaya, A. (1999). Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ziyaretçilere Yönelik Kültür Turizmi Değerlendirmesi. Kültür Turizmi Semineri (ss 49-61),Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Turizm-Otelcilik Programı Yayınlanmış Bildirileri. 21-22 Nisan 1999.
  • Bachleitner, Reinhard ve Zins, Andreas. H. (1999), “Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents’ Perspective”, Journal of Business Research, C: 44, No: 3, s. 199-209.
  • Bahçe, Sadık A. (2011). Kültürel Miras Yönetimi, (Ed.) Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
  • Batman, Orhan ve Oğuz Ç. Sibel. (2008) “Kültür Turizmi” ,Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt, (Ed.), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi içinde, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Çakır, N. (1999). Eski Kentsel Yerleşim Birimlerimizin Kültür Turizmimizdeki Yeri ve Önemi Safranbolu Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zeyyat BANDEOĞLU

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126008, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {155 - 168}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {BANDEOĞLU, Zeyyat} }
APA BANDEOĞLU, Z . (2016). TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 155-168 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126008
MLA BANDEOĞLU, Z . "TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 155-168 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126008>
Chicago BANDEOĞLU, Z . "TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 155-168
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Zeyyat BANDEOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 168 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Zeyyat BANDEOĞLU %T TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BANDEOĞLU, Zeyyat . "TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 155-168 .
AMA BANDEOĞLU Z . TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 155-168.
Vancouver BANDEOĞLU Z . TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 168-155.