Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 169 - 190 2016-01-05

KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Melek YARDIMCIOĞLU [1]


Elektronik ticaret işletmelere ve tüketicilere önemli kolaylar sağlamasına rağmen vergi ve gümrük uygulamaları bakımından bir takım güç-lüklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. En başta ticari işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin, sadece fiziki mal ve hizmetlerin, gerçek piyasalarda karşı karşıya gelen alıcı ve satıcıların arasında alım-satıma konu olduğu bir sisteme göre düzenlemiş olması ve bu hükümlerin, elektronik ticarete konu olan malların veya hizmetlerin nerede tüketildiği veya özellikle uluslar arası elektronik ticaret söz konusu olduğunda bu mal veya hizmetlerden nerede yararlanıldığı, elektronik ticaret yapan işletmelerin işyerlerinin hangi ülke veya ülkelerde olduğu gibi birçok konunun açıklanmasında bazen yetersiz kaldığı görülmektedir.
Dünyanın dev işletmeleri (Google, Facebook, Twitter gibi) ülkemiz uygulamasında yapılan muhasebe ve vergisel incelemelerde, elektronik ticaretin muhasebesi ve vergilendirilmesi açısından zor süreçlerden geçmişler ve bir takım cezalı tarhiyatlara muhatap olmuşlardır.
Bu çalışmada, elektronik ticaretin tanımı, türleri ve tarihsel gelişimi, gerekli olduğu ölçüde açıklanarak bu konu ve kavramlar doğrudan vergilendirmeye yönelik yasal düzenlemeler açısından değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Muhasebe ve Vergi

E-Ticaret, Muhasebe ve Vergi
  • Alptürk, Ercan, Elektronik Ticaretin Hukuku Ve Vergilendirilmesi, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayınları, İstanbul, 2005
  • Bucaklı, A.T., 2007. “Elektronik Ticaret”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Çak, Murat, Dünyada Ve Türkiye' De Elektronik Ticaret Ve Vergilendirilmesi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2002-6, S87-88
  • Ergin, N., 2007. “E-Ticarette Müşteri Sadakatinin Ve Güveninin Sağlanması Ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
  • Haşıroğlu, S.B., 1999. Enformasyon Toplumunda, E-Ticaret Ve Stratejileri, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 171s.
  • Karaca, D., 2006. ‘‘Avrupa Birliği’nde E-Ticaret Kavramı, Ab’de Türkiye’de Bu Konuda Yapılan Hazırlıklar, Çalışmalar Ve E Ticaretin Vergilendirilmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ss.42.
  • Kırçova, İ., 2005. İnternette Pazarlama, Beta Yayıncılık, İstanbul, 240s.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Melek YARDIMCIOĞLU

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126009, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {169 - 190}, doi = {}, title = {KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YARDIMCIOĞLU, Melek} }
APA YARDIMCIOĞLU, M . (2016). KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 169-190 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126009
MLA YARDIMCIOĞLU, M . "KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 169-190 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126009>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M . "KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 169-190
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Melek YARDIMCIOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 190 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Melek YARDIMCIOĞLU %T KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Melek . "KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 169-190 .
AMA YARDIMCIOĞLU M . KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 169-190.
Vancouver YARDIMCIOĞLU M . KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 190-169.