Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 191 - 206 2016-01-05

TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

Süleyman ERTÜRK [1] , Mustafa UÇAR [2] , Yahya GÜNAY [3] , Mesut BİLGİNER [4]


Finansal araçlar, herhangi bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan sözleşmeler olarak bilinmektedir. Finansal araçlar TMS/TFRS’ye göre; finansal varlıklar, finansal borçlar, özkaynağa dayalı finansal araçlar ve türev finansal araçlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Günümüzde İşletmelerin bilançolarında büyük tutarlarda yer alması nedeniyle finansal araçlar büyük önem kazanmaya başlamıştır. Finansal araçların bu büyüklükte olması işletmelerin bu araçları nasıl muhasebeleştireceği konusunu gündeme getirmiştir.
Türkiye Muhasebe Standardı 32; finansal araçların finansal varlık, finansal borç ve özkaynak araçları olarak sınıflandırılması ve finansal varlık ve borçların netleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemektedir.
Çalışmada, Türkiye’de finansal araçlarla ilgili Türkiye Muhasebe Standardı 32’nin amacı ,kapsamı ,standardın getirdikleri , muhasebeleştirilme ve kavramsal çerçeve incelenmiştir.


Anahtar kelimeler: Finansal Araçlar, TMS 32,Muhasebeleştirme

Finansal Araçlar, TMS 32, Muhasebeleştirme
  • Akgül, A., Akay, H., (2004). Uluslar Arası Muhasebe Standarları Ve Türkiye’de Uygulama Etkinlğine İlişkin Bir Araştırma, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
  • Elıtaş, C. (2011). Ufrs (Tms-Tfrs) Uygulamaları. Ankara: Hipotez Yayınları.
  • IFAC, (2010). International Federation of Accountants, Financial Instruments : Presentation, Newyork.
  • Öztürk, V., Bal, Ç., B., (2013). Türkiye Muhasebe Standardı TMS 39 Finansal Araçlar : Muhasebeleştirme ve Ölçüm kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.5, s(2).
  • Araçlar,archive.ismmmo.org.tr/docs/yayınlar/kitaplar/99/8.bölüm.pdf Demır, V., (2014). Finansal
  • http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2014/TMS/TMS33.pdf
  • http://www.pwc.com/ifrs TMS 2009. TMSK yayınları, Fersa Matbası, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Süleyman ERTÜRK

Author: Mustafa UÇAR

Author: Yahya GÜNAY

Author: Mesut BİLGİNER

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126010, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {191 - 206}, doi = {}, title = {TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM}, key = {cite}, author = {ERTÜRK, Süleyman and UÇAR, Mustafa and GÜNAY, Yahya and BİLGİNER, Mesut} }
APA ERTÜRK, S , UÇAR, M , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . (2016). TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 191-206 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126010
MLA ERTÜRK, S , UÇAR, M , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 191-206 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126010>
Chicago ERTÜRK, S , UÇAR, M , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM AU - Süleyman ERTÜRK , Mustafa UÇAR , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM %A Süleyman ERTÜRK , Mustafa UÇAR , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER %T TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ERTÜRK, Süleyman , UÇAR, Mustafa , GÜNAY, Yahya , BİLGİNER, Mesut . "TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 191-206 .
AMA ERTÜRK S , UÇAR M , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 191-206.
Vancouver ERTÜRK S , UÇAR M , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 206-191.

Authors of the Article
Süleyman ERTÜRK [1]
Mustafa UÇAR [2]
Yahya GÜNAY [3]
Mesut BİLGİNER [4]