Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 225 - 254 2016-01-05

DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI

Selçuk KENDİRLİ [1] , Aslıhan KAYA [2]


Davranışsal finans yaklaşımının temel oluşturduğu bu çalışmada, gelişmişlik düzeyi yönünden farklılık gösteren Çorum ve Yozgat illeri değerlendirmeye alınmıştır. 400 bireysel yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen anketler ekonometri programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada iki ildeki bireysel yatırımcıların yatırım tercihleri ve bu tercihlere etki eden demografik ve psikolojik unsurlar incelenmiştir. İki il arasında farklılıklar olması nedeniyle, yatırım kararlarının ve bu kararları etkileyen unsurlarında farklı olacağı düşünülmüştür. Bu duruma göre hipotezler geliştirilmiştir. Geliştirilen hipotezler kantitatif analiz teknikleri ile test edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre Çorum ve Yozgat illerindeki yatırımcılar benzer yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Fakat yatırım kararlarını etkileyen bazı faktörlerde farklı düşünmektedirler.


Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Yatırım Kararları, Bireysel Yatırımcı, Çorum ve Yozgat.

Davranışsal Finans, Yatırım Kararları, Bireysel
  • Bayrak, O. Kurtuluş. 2012, “Davranışsal Finans”, Sermaye Piyasasında Gündem (TSPAKB, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği) S:120, ss.6-17. Kaynak: http://www.tspakb.org.tr/tr/LinkClick.aspx?fileticket=l0hnhl1GcDk%3D&tabid= 40&mid=529 (Erişim Tarihi: 14 Ekim 2014).
  • Demir, Yusuf. Tahsin Akçakanat. Ahmet Songur. 2011, “Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım Davranışları Arasındaki İlişki: İMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 N:10(1), ss. 117-145.
  • Ege, İlhan. Emre Esat Topaloğlu. Dilek Coşkun. 2012, “Davranışsal Finans Ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi , Cilt: Ekim, ss.175-189.
  • Glaser, Markus. Markus Nöth. Martin Weber. 2008, “Behavioral Finance”, Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making, Der. Derek J. Koehler ve Nigel Harvey, Blackwell Publishing, ss.527-547.
  • Gül, H. Erhan. Bora Çevik. 2014, “2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması, İktisadi Araştırmalar Bölümü”, Türkiye İş Bankası yayınları, Sayı: Şubat, ss.2-12.
  • İhlas Haber Ajansı. 2014 “İllerin İşgücü Haritası Çıkarıldı” (8 Temmuz), Kaynak: http://www.iha.com.tr/haber-illerin-isgucu-haritasi-cikarildi-370369/ (Erişim Tarihi: 16.11.2014).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Selçuk KENDİRLİ

Author: Aslıhan KAYA

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126012, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {225 - 254}, doi = {}, title = {DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {KENDİRLİ, Selçuk and KAYA, Aslıhan} }
APA KENDİRLİ, S , KAYA, A . (2016). DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 225-254 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126012
MLA KENDİRLİ, S , KAYA, A . "DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 225-254 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126012>
Chicago KENDİRLİ, S , KAYA, A . "DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 225-254
RIS TY - JOUR T1 - DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI AU - Selçuk KENDİRLİ , Aslıhan KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 254 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI %A Selçuk KENDİRLİ , Aslıhan KAYA %T DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD KENDİRLİ, Selçuk , KAYA, Aslıhan . "DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 225-254 .
AMA KENDİRLİ S , KAYA A . DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 225-254.
Vancouver KENDİRLİ S , KAYA A . DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 254-225.