Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 255 - 266 2016-01-05

PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA

Hakan CANDAN [1] , Mehmet CANBOLAT [2] , Yavuz ÖKSÜZ [3]


Çalışanların güçlendirme algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik yapılan bu araştırma, bir kamu kurumunda görev yapmakta olan 96 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çalışanların ortanın üzerinde bir düzeyde psikolojik güçlendirme (3,43), ortanın üzerinde bir düzeyde yapısal güçlendirme (3,17), orta düzeyde duygusal bağlılık (3,00), ortanın altında bir düzeyde devam bağlılığı (2,80) ve ortanın altında bir düzeyde normatif bağlılık (2,63) algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışanların demografik özellikleri açısından örgütsel bağlılık ve güçlendirme algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı araştırma bulguları arasındadır. Ayrıca psikolojik ve yapısal güçlendirme değişkenlerinin duygusal, devam ve normatif bağlılığı pozitif yönlü ve orta düzeyde etkilemekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Psikolojik güçlendirme, yapısal güçlendirme, örgütsel bağlılık, kamu çalışanları

Psikolojik güçlendirme, yapısal güçlendirme, örgütsel bağlılık, kamu çalışanları THE
  • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurements and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
  • Appelbaum, S.H., Herbert, D., Leroux, S. (1999). Empowerment: Power, culture and leadreship- a strategy or fad for the Millennium?. Journal of Workplace learning:Employee Counselling Today, 11 (7), 235-239.
  • Bogler, R. ve Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational
  • commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Education, 20, 277-289.
  • Cho, J., Laschinger, H.K.S, Wong, C. (2006). Workplace Empowerment, Work Engagement and commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Nursing Research, 19 (3), 43-60.
  • Coşkun, R. (2002). Gücün ve Sorumluluğun Organizasyona Yayılması: Çalışanı Güçlendirme (Empowerment). (Editörler: İ. Dalay, R. Coşkun, R. Altunışık). Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 219-234.
  • Cunningham, I., Hyman, J., Baldrig, C. (1996). Empowerment : The power to do what?. Industrial Relations Journal, 27 (2), 143-154.
  • Çekmecelioğlu, H. G. ve Eren, E. (2007). Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Yönetim, 18 (57), 13-25.
  • Çekmecelioğlu, H. G. (2006). Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 295-310.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan CANDAN

Author: Mehmet CANBOLAT

Author: Yavuz ÖKSÜZ

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126013, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {255 - 266}, doi = {}, title = {PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {CANDAN, Hakan and CANBOLAT, Mehmet and ÖKSÜZ, Yavuz} }
APA CANDAN, H , CANBOLAT, M , ÖKSÜZ, Y . (2016). PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 255-266 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126013
MLA CANDAN, H , CANBOLAT, M , ÖKSÜZ, Y . "PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 255-266 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126013>
Chicago CANDAN, H , CANBOLAT, M , ÖKSÜZ, Y . "PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 255-266
RIS TY - JOUR T1 - PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA AU - Hakan CANDAN , Mehmet CANBOLAT , Yavuz ÖKSÜZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 266 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA %A Hakan CANDAN , Mehmet CANBOLAT , Yavuz ÖKSÜZ %T PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD CANDAN, Hakan , CANBOLAT, Mehmet , ÖKSÜZ, Yavuz . "PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 255-266 .
AMA CANDAN H , CANBOLAT M , ÖKSÜZ Y . PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 255-266.
Vancouver CANDAN H , CANBOLAT M , ÖKSÜZ Y . PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 266-255.