Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 267 - 276 2016-01-05

BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Ercan OKTAY [1] , Halim ZEREN [2] , Şerife PEKKÜÇÜKŞEN [3]


“Küresel düşünüp yerel davranmak” prensibi çerçevesinde yerel kalkınmanın ülke kalkınmasını etkileyerek rekabet üstünlüğü sağlayacağı düşüncesiyle, yerel yönetimler için girişimcilik faaliyetleri son derece mühim bir konu haline gelmiştir. Çünkü yerel kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri olan ekonomik gelişme ve sosyal paylaşım ilkelerinin “girişimcilik” ruhu ve anlayışıyla işlerlik kazanacağı aşikârdır. Bu sebeple gerek dünyada gerekse Türkiye’de mahalli idareler, girişimcilik faaliyetlerini çeşitli şekil ve vasıtalarla icra etmektedirler. Bu çalışma, yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde belediyelerin yerel kalkınmayı etkileyen sosyal girişimciliğe destek faaliyetlerinin Denizli Belediyesi’nin çalışmaları üzerinden değerlendirilmesini konu almaktadır. Bu bağlamda, sosyal girişimciliğin yerel kalkınma dinamiklerine etkisinden bahsedilerek, Denizli Belediyesi örneğiyle konunun önemi somut olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Belediye, Yerel Kalkınma, Denizli Belediyesi, Engelliler Çalışıyor Projesi.

Sosyal Girişimcilik, Belediye, Yerel Kalkınma
 • Arthur, L., Keenoy, T. And Scott-Cato, M. (2006), “Where İs The ‘Social’ İn Social Enterprise?”, 3. Annual Social Enterprise Conference, London South Bank University, 22-23 June,P. 29 -40., London.
 • Http://Www.Socialenterprise.Org.Uk/ (Erişim Tarihi: 20.02.2014) Bowen, H.R. (2013), Social Responsibilites Of The Businessman, University Of Iova Press, Iova City.
 • Coulter M. (2001), Entrepreneurship İn Action, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Coşkun, Kutlu T. (2002), Küreselleşme, İpekyolu Dergisi, Yıl:14, Sayı: 273, Konya.
 • Göymen, K. (2010), Türkiye’de Yerel Yönetişim Ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayın Grubu, İstanbul.
 • Güler, Burcu K. (2011), Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Uygulamalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, S. 3, S.79 – 111.
 • Http://Www.Sbe.Deu.Edu.Tr/Dergi/Cilt13.Say%C4%B13/11%20guler.Pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2014)
 • Denizli Belediyesi (2014a) Engelliler Çalışıyor,
 • Http://Www.Denizli.Bel.Tr/Default.Aspx?K=Haber-Detay&Id=10708 (Erişim Tarihi: 07.03.2014)
 • Denizli Belediyesi (2014b),
 • Http://Www.Denizli.Bel.Tr/Default.Aspx?K=Odullerimiz&Id=12800 (Erişim Tarihi: 07.03.2014)
 • Denizli Belediyesi (2014c)
 • Http://Www.Denizli.Bel.Tr/Video.Aspx?Dosya=/Userfiles/Video/Engellilercalisiyor.Flv (Erişim Tarihi: 07.03.2014)
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ercan OKTAY

Author: Halim ZEREN

Author: Şerife PEKKÜÇÜKŞEN

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126014, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {267 - 276}, doi = {}, title = {BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {OKTAY, Ercan and ZEREN, Halim and PEKKÜÇÜKŞEN, Şerife} }
APA OKTAY, E , ZEREN, H , PEKKÜÇÜKŞEN, Ş . (2016). BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 267-276 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126014
MLA OKTAY, E , ZEREN, H , PEKKÜÇÜKŞEN, Ş . "BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 267-276 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126014>
Chicago OKTAY, E , ZEREN, H , PEKKÜÇÜKŞEN, Ş . "BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 267-276
RIS TY - JOUR T1 - BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ AU - Ercan OKTAY , Halim ZEREN , Şerife PEKKÜÇÜKŞEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 276 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %A Ercan OKTAY , Halim ZEREN , Şerife PEKKÜÇÜKŞEN %T BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD OKTAY, Ercan , ZEREN, Halim , PEKKÜÇÜKŞEN, Şerife . "BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 267-276 .
AMA OKTAY E , ZEREN H , PEKKÜÇÜKŞEN Ş . BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 267-276.
Vancouver OKTAY E , ZEREN H , PEKKÜÇÜKŞEN Ş . BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 276-267.