Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 277 - 292 2016-01-05

TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Tarık ÇELİK [1] , İsa GEREKLI [2] , Süleyman ERTÜRK [3] , Yahya GÜNAY [4] , Mesut BİLGİNER [5]


Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan inşaat taahhüt işletmeleri üstlendikleri işler nedeniyle5 elde ettikleri gelir, gider, kar veya zararı muhasebe kayıtlarına almak zorundadırlar. Bu kayıtlar ise TMS-11 standartlarına göre oluşturulmaktadır. TMS- 11 standardı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamasının açıklamaktadır. İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde temelde iki metot bulunmaktadır. Bunlar Tamamlanmış Taahhüt metodu ve Tamamlanma Yüzdesi (Oranı) metodudur. Ancak TMS 11' ‘ e göre "Tamamlanma Yüzdesi" metodunu tercih edilmektedir. Türkiye’deki vergi kanunlarına göre ise Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı TMS 11-inşaat sözleşmelerinin amaç ve kapsamını açıklamak ve tamamlama yüzdesi yöntemine göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili uygulamalara değinmektir
İnşaat Muhasebesi, TMS 11, Tamamlanma Yüzdesi
  • Acar, V., (2013). Türkiye Muhasebe Standarları -11 İnşaat Sözleşmeleri Standartının İncelenmesi Ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Geçiş Sürecinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Uygulama Çalışması. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi 6(1):25-50.
  • Adrıan, J.J. Ve Adrıan, D.J., (2006). Construction Accounting; Financial, Managerial, Auditing And Tax, Fourt Edirion. Illinois, Usa: Stipes Publishing L.L.C.
  • Ağca A. Vd., (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. Ankara: Maliye Ve Hukuk Yayınları.
  • Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı Tms/Tfrs- Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları. İstanbul: Mizampaj Baskı.
  • Alagöz, A., (2009). Tms.11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Çerçevesinde İnşaat İşlerinde Sözleşme Maliyet Ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi.1 :1-38
  • Boyraz, F., Akbulut, A., Üçkuyu, S., Ceylan, A.M., Topaloğlu, M., Köroğlu, M., Arslan, Y., (2009): Ticari Kardan Mali Kara Geçiş Türmobb Yayınları-414, Ankara.
  • Bragg, Steven M. (2010). Revenue Recognition: Rules And Scenarios. New Jersey: John Wiley And Sons.
  • Cıvan, M., Kara, E., Körpı, M., Ve Karaca, C. (2012). Açıklamalı Örnekli Ve Uygulamalı Kobi Tfrs Kapsamında Finansal Raporlama Ve Uygulamaları. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tarık ÇELİK

Author: İsa GEREKLI

Author: Süleyman ERTÜRK

Author: Yahya GÜNAY

Author: Mesut BİLGİNER

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126015, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {277 - 292}, doi = {}, title = {TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Tarık and GEREKLI, İsa and ERTÜRK, Süleyman and GÜNAY, Yahya and BİLGİNER, Mesut} }
APA ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . (2016). TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 277-292 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126015
MLA ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 277-292 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126015>
Chicago ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 277-292
RIS TY - JOUR T1 - TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AU - Tarık ÇELİK , İsa GEREKLI , Süleyman ERTÜRK , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 292 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ %A Tarık ÇELİK , İsa GEREKLI , Süleyman ERTÜRK , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER %T TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÇELİK, Tarık , GEREKLI, İsa , ERTÜRK, Süleyman , GÜNAY, Yahya , BİLGİNER, Mesut . "TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 277-292 .
AMA ÇELİK T , GEREKLI İ , ERTÜRK S , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 277-292.
Vancouver ÇELİK T , GEREKLI İ , ERTÜRK S , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 292-277.

Authors of the Article
Tarık ÇELİK [1]
İsa GEREKLI [2]
Süleyman ERTÜRK [3]
Yahya GÜNAY [4]
Mesut BİLGİNER [5]