Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 293 - 304 2016-01-05

TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI

Tarık ÇELİK [1] , İsa GEREKLI [2] , Süleyman ERTÜRK [3] , Yahya GÜNAY [4] , Mesut BİLGİNER [5]


Devlet teşvikleri gelişmekte6 olan ülkelerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan problemlerden dolayı özellikle işletmelerin finansal sıkıntılarını azaltmak için devlet tarafından sağlanan yardımlardır. Devletin işletmeleri bu şekilde devlet teşviki vermesin asıl nedeni ise işletmeleri yatırım yapmaya yönlendirmektir. Devlet teşvikleri; nakit desteği olarak veya vergi indirimine giderek uygulanabilmektedir.
Devlet teşvik ve yardımların esası ise, kaynakların ve yardımların daha faydalı alanlara aktarılarak, ülke içinde var olan dengesizlik ve adaletsizlik ortamının ortadan kaldırılması ve refah düzeyinin arttırılmasıdır. Bu noktada teşvik ve yardımların muhasebe uygulamalarına yön veren Türkiye Muhasebe Standartları(TMS 20) kapsamında raporlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Çalışmamızda Muhasebe Standartlarından 20 nolu “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” standardının amacı, kapsamı ve muhasebeleştirilmesi süreci örneklerle ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Devlet Teşviki, Muhasebe, Vergi, Türkiye Muhasebe Standartları TMS 20.

Devlet Teşviki, Muhasebe, Vergi, Türkiye
  • Akbulut, A., 2012. Karşılaştırmalı Tms / Tfrs- Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Mizampaj Baskı Cilt, İstanbul.
  • Akgül, A., Akay, H., 2004. Uluslar Arası Muhasebe Standarları Ve Türkiye’de Uygulama Etkinlğine İlişkin Bir Araştırma, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
  • Banar, K., 1998. Yatırım İşlermleri Ve Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1035 İşletme Fakültesi Yayınları No:4, Eskişehir.
  • Civan, M., Kara, E., Körpi, M., Karaca, C., 2012. Açıklamalı Örnekli Ve Uygulamalı Kobi Tfrs Kapsamında Finansal Raporlama Ve Uygulamaları, Yaşar Cevizli Mağazaları, Gaziantep.
  • Çatal M.F., 2010. “Devlet Teşvikleri Ve Erzurum’da Tarihsel Bir Uygulama Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4): 289-296.
  • Çiloğlu, İ., 1997. Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi, Hazine Dergisi, 8 Ekim 1997:1-15.
  • Ec Staff Consolidated Version As Of 6 June 2012, International Accounting Standard 20 Accounting For Government Grants And Dicclosure Of Government Assistance.
  • Elitaş, C. (2011). Ufrs (Tms-Tfrs) Uygulamaları. Ankara: Hipotez Yayınları.
  • Güler, İ. (2012). Tms- Tfrs Kobi Tfrs. Yaklaşım Yayınları: Ankara.
  • Hoare, R., İas 20 Accounting For Government Grants And Disclousure Of Government Assistance, Cpa Certified Public Accountants.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tarık ÇELİK

Author: İsa GEREKLI

Author: Süleyman ERTÜRK

Author: Yahya GÜNAY

Author: Mesut BİLGİNER

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126016, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {293 - 304}, doi = {}, title = {TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Tarık and GEREKLI, İsa and ERTÜRK, Süleyman and GÜNAY, Yahya and BİLGİNER, Mesut} }
APA ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . (2016). TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 293-304 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126016
MLA ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 293-304 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126016>
Chicago ÇELİK, T , GEREKLI, İ , ERTÜRK, S , GÜNAY, Y , BİLGİNER, M . "TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 293-304
RIS TY - JOUR T1 - TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI AU - Tarık ÇELİK , İsa GEREKLI , Süleyman ERTÜRK , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 304 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI %A Tarık ÇELİK , İsa GEREKLI , Süleyman ERTÜRK , Yahya GÜNAY , Mesut BİLGİNER %T TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÇELİK, Tarık , GEREKLI, İsa , ERTÜRK, Süleyman , GÜNAY, Yahya , BİLGİNER, Mesut . "TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 293-304 .
AMA ÇELİK T , GEREKLI İ , ERTÜRK S , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 293-304.
Vancouver ÇELİK T , GEREKLI İ , ERTÜRK S , GÜNAY Y , BİLGİNER M . TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 304-293.

Authors of the Article
Tarık ÇELİK [1]
İsa GEREKLI [2]
Süleyman ERTÜRK [3]
Yahya GÜNAY [4]
Mesut BİLGİNER [5]