Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 305 - 330 2016-01-05

İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA

Hakan CANDAN [1] , Tuba KAYA [2]


Maliye çalışanları üzerinde yapılan araştırma kapsamında, ihbarcılık ve algılanan destek örgütsel ölçekleri aracılığıyla ve anket tekniği ile veriler toplanmış ve veriler t-testi, Anova, Korelasyon ve Regresyon analizleri aracılığıyla test edilmiştir. Bulgulara göre; maliye çalışanlarının orta düzeyde dışsal ihbarcılık, yüksek düzeyde içsel ihbarcılık ve düşük düzeyde sessizlik eğiliminde oldukları, algılanan örgütsel destek düzeylerinin (üç alt boyutu için de) orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yaş ile içsel ihbarcılık arasında zayıf ve negatif, eğitim durumu ile sessizlik arasında orta ve negatif, eğitim durumu ile örgütsel ödüller ve iş koşulları algıları arasında zayıf ve negatif, hizmet süresi ve içsel ihbarcılık arasında zayıf ve negatif, algılanan yönetim desteği ile dışsal ihbarcılık arasında zayıf ve negatif, algılanan yönetim desteği ile içsel ihbarcılık arasında zayıf ve pozitif, örgütsel ödüller ve iş koşulları algısı ile sessizlik arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Son olarak algılanan yönetim desteğinin içsel ihbarcılığı, örgütsel ödüller ve iş koşulları algısının sessizliği pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler: ihbarcılık, algılanan örgütsel destek, maliye çalışanları

ihbarcılık, algılanan örgütsel destek, maliye çalışanları
  • Aktan, Coşkun Can (2006), “Organizasyonlarda Yanlış Uygulamalara Karşı Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vicdani Red Davranışı: Whistleblowing”, Mercek Dergisi, Ekim, s. 1-13.
  • Alford, C. Fred (2007), “Whistle-blower narratives: The experience of choiceless choice”, Social Research, 74, s. 223-248.
  • Alp, Mustafa (2013), “Çalışanın İşvereni ve İş Arkadaşlarını İhbar Etmesi: Whistleblowing”, Beta Yayınları İstanbul.
  • Apaza, Carmen R, Yongjin Chang (2011), “What Makes Whistleblowing Effective: Whistleblowing in Peru and South Korea”, Public Integrity, 13(2), s. 113-129.
  • Aselage, Justin, Robert Eisenberger (2003), “Perceived Organizational Support and Psychological Contracts: A Theoretical Integration”, Journal of Organizational Behavior, 24, s. 491-509
  • Aydın, Ufuk (2002-2003), “İş Hukuku Açısından İşçinin Bilgi Uçurması (Whistleblowing)”, Sosyal Bilimler Dergisi, s. 79-100.
  • Barnett, Tim (1992), “A Preliminary Investigation of the Relationship between Selected Organizational Characteristics and External Whistleblowing by Employees”, Journal of Business Ethics, 11(12), s. 949-959.
  • Başak, Cengiz (2008), Uluslar arası Örgütlerin Yolsuzlukla Mücadeledeki Rolü, Polis Bilimleri Dergisi, 10(2), s. 91-114.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan CANDAN

Author: Tuba KAYA

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126017, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {305 - 330}, doi = {}, title = {İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {CANDAN, Hakan and KAYA, Tuba} }
APA CANDAN, H , KAYA, T . (2016). İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 305-330 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126017
MLA CANDAN, H , KAYA, T . "İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 305-330 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126017>
Chicago CANDAN, H , KAYA, T . "İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 305-330
RIS TY - JOUR T1 - İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA AU - Hakan CANDAN , Tuba KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 330 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA %A Hakan CANDAN , Tuba KAYA %T İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD CANDAN, Hakan , KAYA, Tuba . "İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 305-330 .
AMA CANDAN H , KAYA T . İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 305-330.
Vancouver CANDAN H , KAYA T . İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 330-305.