Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 331 - 346 2016-01-05

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İsmail DİNÇAY [1]


Bu çalışmada amaç gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen gün önemi artan sivil toplum kuruluşlarının ekonomik sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Kabul etmek gerekir ki insanların büyük bir çoğunluğu topluma faydalı olmak, bu faydayı arttırmak, vermiş olduğu desteğin neticesinde maddi olarak olmasa bile manevi bir haz elde etmek için kimi zaman gönüllü olarak, kimi zamanda çevrelerindeki insanların istek ve beklentileri doğrultusunda bu faaliyetlerde yer almaktadırlar. Ancak bu ve benzeri tüm amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için az ya da çok ekonomik kaynak gerekmekte bu da devamında sorunları karşımıza çıkarmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Ekonomik Sorunlar, Çözüm

Sivil Toplum, Ekonomik Sorunlar, Çözüm
  • Atar, Y. (1997). Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum-Devlet Düalizmi, Yeni Türkiye Dergisi Sivil Toplum Özel Sayısı, S. 18, Ankara: 98-105.
  • Baybora, D. (2010). Çalışma Yaşamında Yaş Ayrımcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaş Ayrımcılığı Düzenlenmesi Üzerine, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 24: 34
  • Bayhan, V. (2005). Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi ve Patronaj, Sunar, Lütfi (Ed.), Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknus Yayınları, İstanbul: 157
  • Çaha, Ö., Çaylak, A., Tutar, H. (2013). TR2A Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Profili, Kars Ardahan Ağrı ve Iğdır İlleri, Serka Yayınları, Ankara: 64
  • Çaha, Ö. (2000). Aşkın Devletten Sivil Topluma, Gendaş Yayınları, İstanbul: 114.
  • Doğan, E.M., Çalmaşur G. (2011). GSMH ve Nüfus İle Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki (Türkiye Üzerine Bir Uygulama), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı: Özel: 107
  • Erdoğan, M. (1998). Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ankara: Siyasal Kitabevi: 46
  • Eroğlu, C. (1992). Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, I.C. Schick ve E. A. Tonak (Ed.), Geçiş Sürecinde Türkiye, İstanbul: Belge Yayınları: 112-158.
  • Gökalp, Ş. (2005), Yeni Dernekler Kanunu, TBB Dergisi, Sayı 58, ss.209-214
  • Keyman, F., Yeğen, M., Çalışkan, M. A., Tol U. U. (2010). Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, Yaşama Dair Vakfı: 3
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail DİNÇAY

Dates

Publication Date : January 5, 2016

Bibtex @ { ksuiibf126018, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {331 - 346}, doi = {}, title = {SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {DİNÇAY, İsmail} }
APA DİNÇAY, İ . (2016). SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 331-346 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126018
MLA DİNÇAY, İ . "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 331-346 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/27397/126018>
Chicago DİNÇAY, İ . "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 331-346
RIS TY - JOUR T1 - SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - İsmail DİNÇAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 346 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A İsmail DİNÇAY %T SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD DİNÇAY, İsmail . "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (January 2016): 331-346 .
AMA DİNÇAY İ . SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 331-346.
Vancouver DİNÇAY İ . SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 346-331.