Subjects


Journals


Articles


A. SEL, H. BİRCAN
Girdi Çıktı Analizi ile Yeni Ekonomi Programı Hedeflerinin Değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
G. DEMİR, H. BİRCAN
KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNDEN BWM VE FUCOM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
G. DEMİR, H. BİRCAN, S. DÜNDAR
Measuring the Performance of Companies in the Private Pension System with Gray Relational Analysis and an Application, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
M. KISAKÜREK, Ö. ARSLAN, H. BİRCAN
İŞLETMELERİN MALİ BAŞARISIZLIK TAHMİNLEMESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ: BİST’TE FAALİYETTE BULUNAN İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
A. SEL, H. BİRCAN
KIM & WHANG APPROACH TO A FUZZY TARGET PROGRAMMING SOLUTION AND AN APPLICATION EXAMPLE, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2018)
R. ARSLAN, H. BİRCAN, Ö. ARSLAN
TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
H. Bircan, M. Biyan
Oturuş Şeklinin Vücut Sağlığı ve Okuma Hızı Üzerindeki Etkisinin Hotelling T2 Yöntemi ile İncelenmesi / Oturuş Şeklinin Vücut Sağlığı ve Okuma Hızı Üzerindeki Etkisinin Hotelling T2 Yöntemi ile İncelenmesi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2016)
H. BİRCAN, S. KÖSE
Six Sigma and Companies’ Attitude Towards Six Sigma: A Study in Kayseri-Sivas Region, The International Journal of Economic and Social Research, (2012)