Articles


M. TAŞLIYAN, H. ÇİÇEKLİOĞLU, A. AFŞAR
FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ VE AYRIMCLIK ALGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, B. SEZER, C. KARA
Bilgi Yönetiminin Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
M. YILMAZ, S. DOĞAN
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi: Bolu’da Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
Ö. FETTAHLIOĞLU, S. CEYHAN, A. AFŞAR
Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayan İç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
B. AKDEMİR, B. KIRMIZIGÜL, Y. ZENGİN
Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
H. FETTAHLIOĞLU, C. BİRİN
Sürdürülebilirlik Açısından Tersine Lojistik Faaliyetlerini ve Sürdürülebilir Pazarlamayı Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
S. BAŞARAN ALAGÖZ, N. EKİCİ
Tartışmalı Bir Konu Olarak Sanat Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
N. GÖKSU, A. KOSKA, M. SÜNBÜL
Tersine Lojistik Servis Sağlayıcısı Seçiminde AHP Yöntemi: Kahramanmaraş Metal Sanayi Sektöründe Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
A. TUNÇ
Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kilis Belediyesi Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. TAŞ, Y. ÇİÇEK, H. KOÇAR
Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Plan Analizi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
O. AĞIR
“Rusya - Ukrayna Krizi”nin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
Y. YAYIN KURALLARI
Yazım ve Yayın Kuralları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. İçindekiler
Kapak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
M. TAN, Y. ÇİÇEK, H. KOÇAR
SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
M. YARDIMCIOĞLU, Ş. ADA
KRONOLOJİK BİR SIRAYLA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMADA USULSÜZLÜK VE SKANDALLAR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
M. YARDIMCIOĞLU, H. AY, M. BİLGİNER, Y. GÜNAY, A. YÖRÜK
VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU, H. AY, M. BİLGİNER, Y. GÜNAY, A. DOĞANAY
VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU, H. AY, M. BİLGİNER, Y. GÜNAY, T. AVCI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. KÜÇÜKÖNDER, M. UÇAR
ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
H. ÇİFTÇİOĞLU, A. ANTEPLİ, Ö. POLAT
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
S. TAŞ, T. YILMAZ
İKİZ AÇIK TEOREMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
E. TEPELİ, A. AYDIN
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞME TRENDİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
E. KAYA, İ. TAŞ
PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
G. ŞERBETÇİ
ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU
KAPAK, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU, N. KOCA, Y. GÜNAY, H. KOCAMAZ
YOLSUZLUK, MUHASEBE HİLELERİ VE ÖRNEKLERİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
A. ÇELİK, A. ÇAKICI, M. FINDIK
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALETSİZLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞE DEVAMSIZLIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAĞLIK KURUMLARI ÖRNEĞİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU, S. COŞKUN, S. COŞKUN, H. KOCAMAZ
MADEN İŞLETMELERİNDE MADEN VARLIKLARININ EDİNİMİ, HAZIRLIK, GELİŞTİRME VE ARAMA GİDERLERİNİN TFRS GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
İ. BAKAN, M. TAŞLIYAN, F. TAŞ, N. AKA
ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. YARDIMCIOĞLU, Y. AYRIÇAY, İ. SABUNCU
TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
D. HERAND, S. ÖZTUNÇ
SİGORTA SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NİN UYGULANMASI VE YAZILIM SEÇİMİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
Ö. FETTAHLIOĞLU, S. DEMİR
İŞLETME YÖNETİMİNDE YÖNETSEL PANDORA : MERİTOKRASİ ve YETENEK YÖNETİMİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
D. HERAND, S. DOĞRUEL
ANALYSIS OF PROCESS CENTRAL METHODS, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)