Subjects

• Social Science


Journals


Articles


Ş. YİĞİTER, H. TANYILDIZI
Influence of Basic Economic Factors in Turkey on the Preciness of Participation 30 Index: February 2011-May 2018 Example, IBAD Journal of Social Sciences, (2020)
A. ESER, Ş. YİĞİTER
Katılım Bankasında Hesapları Bulunan Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Erzincan İli Örneği, Journal of Business Economics and Management Research, (2020)
S. SARI, Ş. YİĞİTER
Yatırımcı Duyarlılığının Hisse Senedi Getirilerindeki Rolü ve Tüketici Güven Endeksiyle Ölçülmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
Ş. YİĞİTER
Losses in Bank Balance Sheets and Assets Management Companies: Assessment of Turkey, Alinteri Journal of Social Sciences, (2019)
Ş. YİĞİTER
Credit Rating and Assessment of Turkey’s Credit Rating From Past to Present, Equinox Journal of Economics Business and Political Studies, (2019)
H. BAĞCI, Ş. YÜKSEL YİĞİTER
MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF ENERGY COMPANIES IN BIST BY SD and WASPAS METHODS, Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, (2019)
Ş. YİĞİTER, S. SARI, T. KARABULUT, E. BAŞAKIN
Estimation of Lease Certificate Price Evaluation Through Machine Learning Method, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, (2018)
Ş. YİĞİTER, H. ÖZYİĞİT
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Finansman Kaynağı Olarak COSME Programı: Örnek Uygulama, The Journal of Accounting and Finance, (2018)
Ş. YİĞİTER, T. KARABULUT, S. SARI
Macroeconomics Factors Affecting Industrial Index and Arbitrage Pricing Theory: Sample of Istanbul Stock Exchange, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2018)
Ş. YİĞİTER, B. AKKAYNAK
Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
Ş. YİĞİTER, S. SARI, E. BAŞAKIN
Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
S. Sarı, Ş. Yiğiter
2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2016)
Ş. YİĞİTER, K. ILGIN
Testing of January Anomaly at ISE-100 Index with Power Ratio Method, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, (2015)
S. KARACAER, Ş. YÜKSEL YİĞİTER
Relation Between External Financial Performance Indicators, Total Abnormal Return And Customer Satisfaction, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)