Subjects

• Management Psychology
• Organization and Group Communication
• Organizational Behavior
• Organizational Culture
• Social Science


Journals

Author

Articles


T. DİKBAŞ, T. BÜYÜKBEŞE
The Mediating Role Of Psycholohical Capital On Employee Performance Of Authentic Leadership : A field Study On Public Organizations, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2020)
E. TOPCU, T. BÜYÜKBEŞE
Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri, Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2020)
O. OKUN, T. BÜYÜKBEŞE
The Association Between Employee Voice, Pscyhological Capital And Well-Being Among Nato Workers: A Multinational Study From The Perspective Of Positive Organizational Behavior, Akdeniz İİBF journal, (2019)
T. BÜYÜKBEŞE, E. SARSICI, B. ERŞAHAN
Employee Self Leadership Skills and Innovation Behavior: Development Cultural Tool Impact Research in Businesses in Adıyaman Organize Industry Region, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
T. BÜYÜKBEŞE, S. ÇAVUŞOĞLU, O. OKUN
The Mediation Effect of Psychological Capital Between Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Case of Bingöl University, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
T. Büyükbeşe, M. Gökaslan
İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması, Mukaddime, (2018)
B. DEMİRAĞ, T. BÜYÜKBEŞE
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM ORTAMI ALGISININ SOSYAL SERMAYE BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Örneği, Journal of Turkish Social Sciences Research, (2018)
T. BÜYÜKBEŞE, E. DİREKÇİ, B. ERŞAHAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK SEVİYELERİNE ETKİSİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. BAKAN, B. ERŞAHAN, T. BÜYÜKBEŞE, İ. KAYA
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Academic Researches and Studies, (2017)