Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme

Year 2017, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 38, 12.08.2017

Abstract

Dış ticaret
istatistikleri değerlendirildiğinde Türkiye’nin dış ticaretinde önem kazanan
ülkeler olarak gelişmiş Avrupa ülkeleri görülmektedir. Diğer taraftan özellikle
son dönemde Avrupa kıtasıyla olan yüksek dış ticaret hadleri azalma eğilimine
girmiş ve MENA (Middle East and North Africa-Ortadoğu ve Kuzey Afrika)
bölgesindeki bazı ülkeler lehine dış ticaret hadleri değişmiştir. Gerek
coğrafi-kültürel ve dini inançlar açısından yakınlıkları olan gerekse stratejik
ortaklıkları bakımından bağları olan Türkiye’nin MENA ülkeleri ile olan dış
ticareti bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Verilerinin varlığı göz önünde
bulundurularak seçilmiş bazı MENA ülkeleri için bir makroekonomik performans
tartışması yapıldıktan sonra, dış ticarete konu olan ürünler de göz önünde
bulundurularak betimsel olarak Türkiye ile bazı MENA ülkelerinin dış ticareti
incelenecektir.Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, MENA,
Türkiye, Ekonomik Entegrasyon

References

 • BM Comtrade,http://comtrade.un.org/data/ (21.11.2016)
 • DAVUTOĞLU, A..http://kdk.gov.tr/faaliyetler/uluslararasi-zirveler/ikf-2012-one-cikanlar/78 (01,12.2016)
 • O’Sullivan A, Rey, A. M., andMéndez, J., G., (2011). “OpportunitiesandChallenges in the MENA Region.” Arab World Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, OECD.
 • OECD, (2016), www.oecd.org/mena/49036903.pdf
 • Kıyak, H., (2005). Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Ortadoğu Ülkeleri İle Dış Ticaret İlişkileri, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
 • TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/dtvtb.php (21.11.2016)
 • TURKSAE (2016), http://www.turksae.com/face/index.php?text_id=81
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do (22.11.2016)
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, (2016), www.ekonomi.gov.tr
 • Turkish Time Global Export (2013). “MENA, Türkiye’yi Çağırıyor”, HSBC-Turkish time Global Export Dergisi,http://www.timakademi2023.org/backup/wp-content/uploads/2013/07/GLOBAL-EXPORT-HAZIRAN-2013.pdf
 • Vural, Y.. ve Sarısoy S.. (2011). “Mena Ülkelerinde Düzenleyici Reformlar”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı Mena Ülkeleri Ekonomileri, Edt. Hamdi Genç, Ferhat Sayım, Mkm Yayınları.
 • WEB. WORLD BANK, (2016) http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22307440~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html
 • WITS Word Bank, (2016), http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MEA/StartYear/2010/EndYear/2014/Indicator/NY-GDP-PCAP-KD-ZG
 • World Bank, (2016). www.worldbank.org
Year 2017, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 38, 12.08.2017

Abstract

References

 • BM Comtrade,http://comtrade.un.org/data/ (21.11.2016)
 • DAVUTOĞLU, A..http://kdk.gov.tr/faaliyetler/uluslararasi-zirveler/ikf-2012-one-cikanlar/78 (01,12.2016)
 • O’Sullivan A, Rey, A. M., andMéndez, J., G., (2011). “OpportunitiesandChallenges in the MENA Region.” Arab World Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, OECD.
 • OECD, (2016), www.oecd.org/mena/49036903.pdf
 • Kıyak, H., (2005). Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Ortadoğu Ülkeleri İle Dış Ticaret İlişkileri, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
 • TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/dtvtb.php (21.11.2016)
 • TURKSAE (2016), http://www.turksae.com/face/index.php?text_id=81
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do (22.11.2016)
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, (2016), www.ekonomi.gov.tr
 • Turkish Time Global Export (2013). “MENA, Türkiye’yi Çağırıyor”, HSBC-Turkish time Global Export Dergisi,http://www.timakademi2023.org/backup/wp-content/uploads/2013/07/GLOBAL-EXPORT-HAZIRAN-2013.pdf
 • Vural, Y.. ve Sarısoy S.. (2011). “Mena Ülkelerinde Düzenleyici Reformlar”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı Mena Ülkeleri Ekonomileri, Edt. Hamdi Genç, Ferhat Sayım, Mkm Yayınları.
 • WEB. WORLD BANK, (2016) http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22307440~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html
 • WITS Word Bank, (2016), http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MEA/StartYear/2010/EndYear/2014/Indicator/NY-GDP-PCAP-KD-ZG
 • World Bank, (2016). www.worldbank.org
There are 14 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Metin

Ferhat İspiroğlu

Publication Date August 12, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Metin, M., & İspiroğlu, F. (2017). Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-38.
AMA Metin M, İspiroğlu F. Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. August 2017;7(1):23-38.
Chicago Metin, Mehmet, and Ferhat İspiroğlu. “Türkiye’nin MENA Ülkeleri Ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7, no. 1 (August 2017): 23-38.
EndNote Metin M, İspiroğlu F (August 1, 2017) Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 1 23–38.
IEEE M. Metin and F. İspiroğlu, “Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 23–38, 2017.
ISNAD Metin, Mehmet - İspiroğlu, Ferhat. “Türkiye’nin MENA Ülkeleri Ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7/1 (August 2017), 23-38.
JAMA Metin M, İspiroğlu F. Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;7:23–38.
MLA Metin, Mehmet and Ferhat İspiroğlu. “Türkiye’nin MENA Ülkeleri Ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 23-38.
Vancouver Metin M, İspiroğlu F. Türkiye’nin MENA Ülkeleri ile Dış Ticareti: Bir Makroekonomik Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;7(1):23-38.