Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 19 - 36 2017-12-30

TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Rahim ARSLAN [1] , Hüdaverdi BİRCAN [2] , Öznur ARSLAN [3]


Bu çalışmada tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarına göre sıralanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizin önde gelen 14 tekstil firmasının finansal tabloları kullanılarak gri ilişkisel analizi gerçekleştirilmiştir. Kriterler eşit ağırlıklı kabul edilerek ve AHP yöntemi ile ağırlıklandırılarak ayrı ayrı gri ilişkisel analiz yöntemi uygulanmış ve işletmeler performans düzeylerine göre sıralanmıştır. Ağırlıklandırılmadan yapılan sıralamada borsa kodları ile SKTAS, KORDS ve BOSSO sıralamada ilk üçte yer alırken, kriter ağırlığına göre yapılan sıralamada da SKTAS, KORDS ve KRTEK sıralamada ilk üçte yer almıştır. Ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmamış sıralamalarda en fazla değişim gösteren GEDİZ olmuştur. İki sıralama arasında krtiter ağırlıklandırmanın sonuca önemli derecede katkı sağlamadığına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler; Analitik Hiyerarşi Süreci, Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme.

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ, GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ, ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
 • Akdoğan, N. ve Tenker, N., (2001), Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri. Genişletilmiş 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akgüç, Ö., (2011), Mali Tablolar Analiz. Genişletilmiş 14. Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Akın, H. (2005), Yeni Ekonomi (Strateji, Rekabet Ve Küreselleşme), Güncellenmiş 2. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Aktepe, A. ve Ersöz, S. (2014) Ahp-Vıkor Ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Makale Cilt: 25 Sayı: 1-2 Sayfa: (2-15)
 • Arat, M.E., (2005), Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar, Yayın No: 531/764, Marmara Üniversitesi Nihad Sayâr Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Baş, M. ve Çakmak, Z. (2010). Gri İlişkisel Analiz Ve Lojistik Regresyon Analizi İle İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi Ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 12 Sayı 3 (63-82)
 • Bektaş, H. ve Tuna, K. (2013), Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz İle Performans Ölçümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y., Cilt 3, Sayı 2, Ss.185-198
 • Çakmak, Z. ve Diğ. (2012), Gri İlişkisel Analiz Ve Uyum Analizi İle Bir İşletmede Karşılaşılan Üretim Hatalarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, S.123-142.
 • Deng, J. (1989), Introduction To Grey System Theory, The Journal Of Grey System, Vol.1, No. 1, Pp. 1–24.
 • Dinçer, H. ve Görener, A., (2011). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Vıkor Tekniği İle Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 S.109-127
 • Lin, Shu Ling-Wu, Shun Jyh (2011), Is Grey Relational Analysis Superior To The Conventional Techniques İn Predicting Financial Crisis?, Expert Systems With Applications, Vol. 38, No. 5, Pp. 5119- 5124.
 • Meydan, C. Ve Arkd. (2016), Bıst’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi.
 • Okka, O. (2009), Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, 3. Basım, Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Saaty, T.L. (1986), Axiomatic Foundations Of The Analytic Hierarchy Process, Management Science, 32(7), 841-855.
 • Sarıçalı, G. ve Kundakcı (2016), N. Ahp Ve Copras Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, İnternational Rewiew Of Economics And Management, Volum 4, N. 1, 45-46.
 • Tayyar, N ve Diğ. (2014), Bist’e Kayıtlı Bilişim Ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Ve Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi Ocak.
 • Şişman, B. ve Eleren, A. (2013), En Uygun Otomobilin Gri İlişkisel Analiz Ve Electre Yöntemleri İle Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, S.411-429.
 • Yıldırım, B. F., Önder E. (2015), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayın Evi, 2. Baskı, 2015
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Rahim ARSLAN
Country: Turkey


Author: Hüdaverdi BİRCAN
Country: Turkey


Author: Öznur ARSLAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372917, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {19 - 36}, doi = {}, title = {TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Rahim and Bi̇rcan, Hüdaverdi and Arslan, Öznur} }
APA Arslan, R , Bi̇rcan, H , Arslan, Ö . (2017). TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 19-36 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372917
MLA Arslan, R , Bi̇rcan, H , Arslan, Ö . "TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 19-36 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372917>
Chicago Arslan, R , Bi̇rcan, H , Arslan, Ö . "TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 19-36
RIS TY - JOUR T1 - TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Rahim Arslan , Hüdaverdi Bi̇rcan , Öznur Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 36 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Rahim Arslan , Hüdaverdi Bi̇rcan , Öznur Arslan %T TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Arslan, Rahim , Bi̇rcan, Hüdaverdi , Arslan, Öznur . "TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 19-36 .
AMA Arslan R , Bi̇rcan H , Arslan Ö . TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 19-36.
Vancouver Arslan R , Bi̇rcan H , Arslan Ö . TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 19-36.
IEEE R. Arslan , H. Bi̇rcan and Ö. Arslan , "TEKSTİL FİRMALARINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 19-36, Dec. 2017