Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 157 - 172 2017-12-30

KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER

Fatma KELLEROĞLU [1]


İslam dininde faizin yasak olması; müslüman ülkelerde alternatif bir bankacılık sisteminin kurulmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, faizsizlik prensibine göre işleyen, halkın elindeki tasarrufları ekonomi içerisine kanalize ederek, ülke kalkınması için ihtiyaç duyulan sermayeye ek kaynak sağlayan finansal kuruluşlar Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde kurulmaya başlamıştır. Küreselleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, faizsiz finans ve katılım bankacılığı ile ilgili ciddi gelişmeler gözlenmektedir. Bu bağlamda, birçok ülkede faizsizlik esasına göre bankacılık faaliyetlerini yürüten finansal birçok kuruluş bulunmakta ve katılım bankacılığı uluslararası finans dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Fon Kullanımı, Küresel Gelişim.

KATILIM BANKACILIĞI, FON KULLANIMI, KÜRESEL GELİŞİM
 • AKIN, C., (1986). Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 440s.
 • ANAÇ, T. ve KAYA, F., (2017). Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etmesini Etkileyen Faktörler, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (15), ss. 145-182.
 • ATAR, A., (2017). Başlangıcından Günümüze Dünyada ve Türkiyede İslami Bankacılığın Genel Durumu, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (4), ss. 1029-1062.
 • AYRIÇAY, Y., ADA, Ş. ve KAYA, A., (2013). Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), ss. 119-137.
 • BABUŞÇU, Ş. ve HAZAR, A., (2017). Genel Bankacılık Bilgileri, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara, 246s.
 • BAKKAL, A., (2016). Katılım Bankalarında Murabaha Dışı Gelir Kaynaklarının Arttırılması, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21 (36), ss. 7-29.
 • BATTAL, A., (1999). Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 278s.
 • CANBAZ, M., (2015). Bankacılık Giriş ve İlkeleri, F.KAYA (Ed.), Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 572s.
 • CANBAZ, M., (2016). Katılım Bankacılığı, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 270s.
 • ÇELİK, İ., (2016). Katılım Bankaları ve Denetleme Sorunsalı, ANKA e-Dergi, 1 (1), ss. 29-43.
 • DOĞAN, B. B., KAYA, M. ve NARÇİÇEK, N., (2017). Dünya Bankacılık Sektöründe İslami Bankacılık Sisteminin Gelişimi, Çalışma Prensipleri ve Türkiye’de İslam Bankacılığı Üzerine Bir Analiz, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (48), ss. 175-190.
 • GÜNAL, M., (2007). Para Banka ve Finansal Sistem, Yeni Dönem Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 527s.
 • OĞUZ, A. B., (2016). Türkiye Kamu, Özel Sermayeli Mevduat ve Katılım Bankalarının 2005-2013 Arasındaki Bazı Bilanço Kalemlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (29), ss. 225-241.
 • ÖZEROĞLU, A. İ., (2014). Sukuk ve Türkiye’de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Tarih Okulu Dergisi, 7 (19), ss. 751-772.
 • ÖZSOY, Ş., (2012). Sağlam Bankacılık Modeli İle Katılım Bankacılığına Giriş, M. Demiray (Ed.), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., İşbahar İnsan Kaynakları Danışmanlık Eğitim İletişim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 383s.
 • SÜMER, G. ve ONAN, F., (2015). Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiyedeki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3), ss. 296-308.
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), (2007). İstanbul, 76s.
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), (2011). İstanbul, 102s.
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), (2015). İstanbul, 120s.
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), (2016). İstanbul, 103s.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatma KELLEROĞLU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2017

Bibtex @research article { ksuiibf372949, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {157 - 172}, doi = {}, title = {KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER}, key = {cite}, author = {Kelleroğlu, Fatma} }
APA Kelleroğlu, F . (2017). KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 157-172 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372949
MLA Kelleroğlu, F . "KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 157-172 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/33603/372949>
Chicago Kelleroğlu, F . "KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 157-172
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER AU - Fatma Kelleroğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 172 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER %A Fatma Kelleroğlu %T KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Kelleroğlu, Fatma . "KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2017): 157-172 .
AMA Kelleroğlu F . KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 157-172.
Vancouver Kelleroğlu F . KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 157-172.
IEEE F. Kelleroğlu , "KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA YAŞANAN KÜRESEL GELİŞMELER", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 157-172, Dec. 2017