Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 103 - 123 2020-06-30

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Cem ENGİN [1] , Tuğba KONUK [2]


Göç insanların coğrafi olarak yer değiştirmesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Ekonomik, sosyal, siyasal olarak karmaşık bir yapıya sahip olan göç olgusu, birçok ekonomik değişken üzerinde etkiler meydana getirmektedir. İşsizlik ve ekonomik büyüme de uluslararası göçün etkilediği temel makroekonomik göstergelerdendir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı uluslararası göçün Türkiye ekonomisinde işsizlik ve ekonomik büyüme üzerine nasıl bir etki yarattığını 1995-2019 dönemi verilerini kullanarak araştırmaktır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda değişkenler arası ilişkiyi tespit edebilmek için ADF Birim Kök Testi ve Johansen Eş Bütünleşme Analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda uzun dönemli değişkenler arası ilişki bulunmuştur. Göç oranındaki artışlar hem işsizliği hem de ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
uluslararası göç, işsizlik, ekonomik büyüme, johansen eşbütünleşme
  • Altunç, Ömer Faruk ve Uçan, Okyay., (2017), “Dış Göçlerin Türkiye Ekonomisinde İşsizlik Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi”, Social Studies, 5(8), ss. 197-212. Bonın, Holger., (2005), “Wageand Employment Effects of Immigration to Germany: Evidence from a Skill Group Approach”, IZA Discussion Paper, No.1875. Boubtane, Ekrame ve Coulıbaly Dramane ve Rault Christophe., (2011), “Immigration, Unemployment and Growth in the Host Country: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis on OECD Countries”, Discussion Paper, No: 5853, IZA, Germany. Card, David., (1990), “The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market”, Industrial and Labor Review, 43(2), pp. 245-257. Ceritoğlu, Evren-Yunculer, H. Burcu Gurcihan-Torun, Huzeyfe-Tumen Semih., (2015), “The Market Outcomes İn Turkey: Evidence From a Quasi-Experimental Design, IZA DP NO. 9348. Chletsos, Michael ve Roupakıas, Stelios., (2012), “Immigration, Unemployment and Growth: Empirical Evidence from Greece”, Munich Personal RePEc Archive, No.39927. Cohen-Goldner, Sarit ve Paserman, Daniele M., (2004), “The Dynamic Impact of Immigration on Natives’ Labor Market Outcomes: Evidence from Israel”, IZA Discussion Papers, No. 1315. Chamunorwa, Wilson ve Mlambo, Courage (2015)., “The Unemployment Impact of Immigration in South Africa”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (20), 2631-2640. Friedberg, M. Rachel ve Hunt Jennifer., (1995), “The İmpact Of Immigarants on Host Country Wages”, Employment and Growth, 9(2), pp.23-44. Ferıdun, Mete., (2004), “Immigratıon, Income and Unemployment: An Applicatıon of the Bounds Testing Approach To Cointegration, Project MUSE Scholarly Journals Online”, Lough borough University, U.K, The Journal of Developing Areas, Vol. 41, No. 1, pp. 37-49 Göv, Abdullah ve Dürrü, Zerrin, (2017), “Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz”, Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4), ss. 491-502. Jean, Sebastian., ve Jimenez, Miguel (2007), “The Unemployment Impact of Immigration in OECD Countries”, OECD Economics Department Working Paper, No. 563. Johansen, Soren (1988), “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal Of Economic, Dynamıcsand Control, 12, pp. 231-254.
  • Johansen, Soren ve Jeselius, Katarina(1990), “Maxsimum Likelihood Estimation and İnference on Cointegration With Applications To Demend For”, Oxford Bulletin of Economics and Statistic, 52(2), pp.169-209. Latif, Ehsan (2015), “TheRelationshipBetweenImmıgraionandUnemployment: Panel Data Evidence From Canada, Economic Modelling”, 50, pp. 162-167.
  • Lee, Everett S., (1966), “Theory of Migration”, Demograpy, Vol. 3, No. 1, pp. 47-57.
  • Morley, Bruce (2006) “Causality Between Economic Growthand Immigration An ARDL Bounds TestingApproach”, EconomicLetters 90, pp. 72-76.
  • Nurdoğan, Ali Kemal ve Şahin, Menekşe., (2019), “Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni mi?” Uluslararası Toplum ve Araştırma Dergisi, 9(11), ss. 2203-2221. Ogunleye, Blessing., (2016), “Uluslar arası İşgücü Göçü, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Çalışması”, Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tezi. Sevinç, Haktan -Bozkurt Eda- Künü, Serkan- Sevinç, Demet (2016), “Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz”, International Conference On Eurasion Economies, ss. 398-403. Shan Jordan, Morrıs Alan ve Sun Fıona., (1999), “Immigration and Unemployment: New Evidence from Australia and New Zealand”, International Review of AppliedEconomics, 13(2), pp. 253-260. Türkcan, Burcu., (2017), “Suriye Krizi Sonrası Göçün Türkiye’de Bölge Ekonomilerine Etkisi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(26), ss. 770-795.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4812-6887
Author: Cem ENGİN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7381-4131
Author: Tuğba KONUK (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf706758, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {103 - 123}, doi = {}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Engi̇n, Cem and Konuk, Tuğba} }
APA Engi̇n, C , Konuk, T . (2020). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 103-123 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/706758
MLA Engi̇n, C , Konuk, T . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 103-123 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/55534/706758>
Chicago Engi̇n, C , Konuk, T . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 103-123
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ AU - Cem Engi̇n , Tuğba Konuk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 123 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ %A Cem Engi̇n , Tuğba Konuk %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Engi̇n, Cem , Konuk, Tuğba . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2020): 103-123 .
AMA Engi̇n C , Konuk T . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 103-123.
Vancouver Engi̇n C , Konuk T . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 103-123.
IEEE C. Engi̇n and T. Konuk , "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜN İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 103-123, Jun. 2020