Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 91 - 102 2020-12-30

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gönül ALKAN [1] , Onur DOĞAN [2]


İşletmelerde iç kontrol sisteminin temel amacı işletme risklerini minimize etmek ve gerekli kontrolleri yaparak istenmeyen durumların ortaya çıkmasını engellemektir. Doğru kurgulanmış ve etkin bir iç kontrol sistemi, karşılaşılması muhtemel riskleri azaltır ve bu risklerin doğru yönetilmesini sağlar. Bu çalışmada, işletmelerdeki iç kontrol sisteminin işletmelerin finansal performansına etkileri araştırılmıştır. BİST imalat sanayi endeksinde bulunan ve iç kontrol sistemini 2012 yılından sonra aktive eden işletmelerin finansal performans karşılaştırmaları Wilcoxon işaretli sıra testi ile analiz edilmiştir. İşletmelerin 5 farklı rasyosunda farklılık olup olmadığının tespiti için analiz gerçekleştirilmiştir. Buna göre, özsermaye karlılığı oranında iç kontrol sistemi öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı farklık gözlenmiş, aktiflerin karlılığı, kullanılan sermayenin karlılığı, ekonomik rantabilite, satışların karlılığı oranlarında bir farklılık tespit edilememiştir.
iç kontrol, finansal performans, risk
 • Akbulut, E. (2012), “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi Ve Trakya Bölgesindeki Ayçiçek Yağı Sektöründe Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(1), 174-187.
 • Akçakanat, Ö. (2012), “Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi Süresi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(4), 30-46.
 • Cengiz, S., Dinç, Y., Güngör S. (2017), “Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 171-197.
 • COSO, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, http://www.coso.org
 • Demireli, E. (2010), “TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Sayı: 5(1), 101-112.
 • Ernst & Young, (2002), “Preparing for internal control reporting: A guide for management’s assessment under section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. http://soxright.com/downloads/EY1PreparingForInternalContolReporting.pdf, (10.09.2019)
 • Güney, S. ve S. S. Sarı. (2015), “Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada İç Kontrolün Rolü”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 62-80.
 • Hatunoğlu, Z., Koca, N., Kıllı, M., (2012), “İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 169-189.
 • Kaval, H. (2008), “Muhasebe Denetimi”, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Mutluay, A. H., & Turaboğlu, T. T. (2013), “Döviz kuru değişimlerinin firma performansına etkileri: Türkiye örneği”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1), 59-78.
 • Özdemir A. (2013), “Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar”, Beta Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul.
 • Resmi Gazete, Tarih: 30.07.1981, sayfa: 17416. (10.09.2019)
 • Resmi Gazete, Tarih: 30.12.2011, sayfa: 28158. (10.09.2019)
 • Selimoğlu, S. K. ve Uzay, Ş. (2011), “Muhasebe Denetimi”, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Uyguntürk, H., Korkmaz, T. (2012), “Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115
 • Yurdakul, M., İç, Y. T. (2003), “Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik Topsıs Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-18
 • Yükçü, S., Atağan, G. (2010), “TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 1(45), 28-35.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9021-3979
Author: Gönül ALKAN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7916-8994
Author: Onur DOĞAN (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { ksuiibf776763, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {91 - 102}, doi = {10.47147/ksuiibf.776763}, title = {İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Alkan, Gönül and Doğan, Onur} }
APA Alkan, G , Doğan, O . (2020). İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 91-102 . DOI: 10.47147/ksuiibf.776763
MLA Alkan, G , Doğan, O . "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 91-102 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/59132/776763>
Chicago Alkan, G , Doğan, O . "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 91-102
RIS TY - JOUR T1 - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Gönül Alkan , Onur Doğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.776763 DO - 10.47147/ksuiibf.776763 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 102 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.776763 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.776763 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Gönül Alkan , Onur Doğan %T İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47147/ksuiibf.776763 %U 10.47147/ksuiibf.776763
ISNAD Alkan, Gönül , Doğan, Onur . "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (December 2020): 91-102 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.776763
AMA Alkan G , Doğan O . İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 91-102.
Vancouver Alkan G , Doğan O . İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 91-102.
IEEE G. Alkan and O. Doğan , "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 91-102, Dec. 2021, doi:10.47147/ksuiibf.776763