Research Article
BibTex RIS Cite

A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 53 - 66, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1031034

Abstract

In today's digitalized world, it is seen that businesses tend to use the internet and social media to use the internet and social media to both gain new customers and make more sales. This situation has revealed the concept of digital marketing. This type of marketing combines the new methods, understanding and customer experiences brought by digitalization with traditional marketing principles. Digital marketing is a preferred type of shopping with advantages such as saving time and affordable prices, as well as the opportunity to easily access and compare the products they are looking for. Digital marketing is considered to be very important for the Z generation, which is known to use digital tools and platforms widely and spend a lot of time in these digital environments.
This study was conducted to examine the perceptions and purchasing behaviors of Generation Z on digital marketing and online shopping. In this context, the perceptions of the participants about digital marketing and online shopping, and the variables of gender, department, age and monthly income were also evaluated statistically. The research was carried out on the students of business, management information systems and social work departments studying in the Beyşehir district of Konya. A total of 156 students participated in the study.
According to the results of the research, 93.6% of the participants have made shopping online; 37.2% of the participants shop online 1-2 times a year; 52.6% of the participants shop online because they find discounted and low-priced products; 55.8% of the participants were found to buy clothing and accessories. It has been determined that among the factors of online shopping, the participants mostly agree with the service quality, system quality and trust dimensions with the least subjective form, ease of use and attitude dimensions.

References

 • Alan, A. K., Kabadayı E. T. & Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: Dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması, Electronic Journal of Social Sciences, 17(66).
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2014). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. Beta yayınevi. İstanbul,
 • Hacıhasanoğlu, B., (2017). Sosyal medyada pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve telekomünikasyon sektörüne ilişkin bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ticaret Üniversitesi, İstanbul,
 • Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Current research: marketing to the digital consumer. The Mckinsey Quarterly, (2), 180-183.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Sextante.
 • Parsons, A., Zeisser, M., & Waitman, R. (1998). Organizing today for the digital marketing of tomorrow. Journal of Interactive Marketing, 12(1), 31-46.
 • Perreault, W., Cannon, J.,McCarthy, J., (2013). Pazarlamanın temelleri, Nobel Yayınları, 13.Baskı, Ankara
 • Ryan, D. (2016). Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. Kogan Page Publishers.
 • Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. International Journal of Information Management, 34(2), 65-73.
 • Smith, K. T. (2011). Digital marketing strategies that millennials find appealing, motivating, or just annoying. Journal of Strategic Marketing, 19(6), 489-499.
 • Şahin, Ş. (2014). Bilişim sistemleri uygulamalarının işletme performansına etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 43-56.
 • Tekin, V.,N.,(2014). Pazarlama ilkeleri: Politikalar stratejiler taktikler. 3 baskı , Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • Tiago, M. T. P. M. B., and Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? Business horizons, 57(6), 703-708.
 • Todor, R. D. (2016). Blending traditional and digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(1), 51.
 • Urban, G. (2003). Digital marketing strategy: text and cases. Prentice-Hall, Inc..
 • Wind, J., & Mahajan, V. (2002). Digital marketing. Symphonya. Emerging Issues in Management, (1), 43-54.
 • Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.
 • Yükselen, C., (2006). Pazarlama, ilkeler-yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara, 5.Baskı,
 • http://lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing, D.A. 11.03.2020.

A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING

Year 2021, Volume: 11 Issue: 2, 53 - 66, 31.12.2021
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1031034

Abstract

Günümüzün dijitalleşen dünyasında işletmelerin interneti ve sosyal medyayı interneti ve sosyal medyayı hem yeni müşteriler kazanmak hem de daha fazla satış yapmak için kullanma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum dijital pazarlama kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu pazarlama türü, dijitalleşmenin getirdiği yeni yöntemler, anlayış ve müşteri deneyimlerini geleneksel pazarlama ilkeleriyle birleştiriyor. Dijital pazarlama, zamandan tasarruf ve uygun fiyat gibi avantajlarının yanı sıra tüketicilerin aradıkları ürünlere kolayca ulaşma ve karşılaştırma imkanı ile tercih edilen bir alışveriş türüdür. Dijital araçları ve platformları yaygın olarak kullandığı ve bu dijital ortamlarda çokça vakit geçirdiği bilinen Z kuşağı için dijital pazarlamanın oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Bu çalışma, Z kuşağının dijital pazarlama ve online alışverişe yönelik algılarını ve satın alma davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların dijital pazarlama ve online alışverişe yönelik algıları ile cinsiyet, bölüm, yaş ve aylık gelir değişkenleri de istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırma Konya ili Beyşehir ilçesinde öğrenim gören işletme, yönetim bilgi sistemleri ve sosyal hizmet bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 156 öğrenci katılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %93,6'sı internetten alışveriş yaptığı; Katılımcıların %37,2'sinin yılda 1-2 kez internetten alışveriş yaptığı, %52,6'sının indirimli ve düşük fiyatlı ürünler buldukları için internetten alışveriş yaptığı ve %55,8'inin giyim ve aksesuar satın aldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların online alışveriş faktörleri arasında en çok hizmet kalitesi, sistem kalitesi ve güven boyutlarına katıldıkları, öznel form, kullanım kolaylığı ve tutum boyutlarına ise en az katıldıkları saptanmıştır.

References

 • Alan, A. K., Kabadayı E. T. & Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: Dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması, Electronic Journal of Social Sciences, 17(66).
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2014). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. Beta yayınevi. İstanbul,
 • Hacıhasanoğlu, B., (2017). Sosyal medyada pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve telekomünikasyon sektörüne ilişkin bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ticaret Üniversitesi, İstanbul,
 • Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Current research: marketing to the digital consumer. The Mckinsey Quarterly, (2), 180-183.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Sextante.
 • Parsons, A., Zeisser, M., & Waitman, R. (1998). Organizing today for the digital marketing of tomorrow. Journal of Interactive Marketing, 12(1), 31-46.
 • Perreault, W., Cannon, J.,McCarthy, J., (2013). Pazarlamanın temelleri, Nobel Yayınları, 13.Baskı, Ankara
 • Ryan, D. (2016). Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. Kogan Page Publishers.
 • Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. International Journal of Information Management, 34(2), 65-73.
 • Smith, K. T. (2011). Digital marketing strategies that millennials find appealing, motivating, or just annoying. Journal of Strategic Marketing, 19(6), 489-499.
 • Şahin, Ş. (2014). Bilişim sistemleri uygulamalarının işletme performansına etkileri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 43-56.
 • Tekin, V.,N.,(2014). Pazarlama ilkeleri: Politikalar stratejiler taktikler. 3 baskı , Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • Tiago, M. T. P. M. B., and Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? Business horizons, 57(6), 703-708.
 • Todor, R. D. (2016). Blending traditional and digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(1), 51.
 • Urban, G. (2003). Digital marketing strategy: text and cases. Prentice-Hall, Inc..
 • Wind, J., & Mahajan, V. (2002). Digital marketing. Symphonya. Emerging Issues in Management, (1), 43-54.
 • Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.
 • Yükselen, C., (2006). Pazarlama, ilkeler-yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara, 5.Baskı,
 • http://lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing, D.A. 11.03.2020.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hüseyin Koçarslan 0000-0002-6681-538X

Halime Kılınç 0000-0002-8989-9870

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Koçarslan, H., & Kılınç, H. (2021). A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 53-66. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1031034
AMA Koçarslan H, Kılınç H. A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2021;11(2):53-66. doi:10.47147/ksuiibf.1031034
Chicago Koçarslan, Hüseyin, and Halime Kılınç. “A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 2 (December 2021): 53-66. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1031034.
EndNote Koçarslan H, Kılınç H (December 1, 2021) A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 2 53–66.
IEEE H. Koçarslan and H. Kılınç, “A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 53–66, 2021, doi: 10.47147/ksuiibf.1031034.
ISNAD Koçarslan, Hüseyin - Kılınç, Halime. “A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/2 (December 2021), 53-66. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1031034.
JAMA Koçarslan H, Kılınç H. A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021;11:53–66.
MLA Koçarslan, Hüseyin and Halime Kılınç. “A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, 2021, pp. 53-66, doi:10.47147/ksuiibf.1031034.
Vancouver Koçarslan H, Kılınç H. A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF ONLINE SHOPPING PERCEPTIONS OF THE Z GENERATION WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021;11(2):53-66.