Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 145 - 159, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136493

Abstract

Bu çalışmada kurumsal yönetim puanlarının işletmelerin öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı ve borçlanma düzeylerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada, 2012-2019 yılları arasında kurumsal yönetim puanına kesintisiz ulaşılabilen 16 adet işletmeye ait veriler panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kurumsal yönetim puanlarının sadece aktif karlılığına pozitif etkisi bulunmakta, öz sermaye karlılığı ve borçlanma düzeyinde anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performansa etkisini inceleyen literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

References

 • Aktan, C. C. (2006). Kurumsal Şirket Yönetimi-İyi Şirket Yönetimi İçin Kurallar ve Kurumlar.
 • Ali, S., Liu, B., & Su, J. J. (2017). Corporate governance and stock liquidity dimensions: Panel evidence from pure order-driven Australian market. International Review of Economics and Finance, 50(February), 275–304. https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.03.005
 • Arayssi, M., & Jizi, M. I. (2019). Does corporate governance spillover firm performance? A study of valuation of MENA companies. Social Responsibility Journal, 15(5), 597–620. https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2018-0157
 • Atamer, M. (2006). Halka Açik Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim Ve Doğrudan Yabanci Yatirimlar Açisindan Değerlendirilmesi.
 • Azeez, D. A. A. (2015). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Sri Lanka. Journal of Finance and Bank Management, 3(1). https://doi.org/10.15640/jfbm.v3n1a16
 • Bauer, R., Guenster, N., & Otten, R. (2004). Empirical evidence on corporate governance in Europe : The effect on stock ret ... Journal of Asset Management, 5(2004), 91–104.
 • Bhatt, P. R., & Bhatt, R. R. (2017). Corporate governance and firm performance in Malaysia. Corporate Governance (Bingley), 17(5), 896–912. https://doi.org/10.1108/CG-03-2016-0054
 • Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does corporate governance predict firms’ market values? Evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, 22(2), 366–413. https://doi.org/10.1093/jleo/ewj018
 • Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2004). Corporate governance and firm performance. Available at SSRN 586423.
 • Çağıran, F. K., & Kayasandık, A. E. (2019). Effect of Profitability Rates on Corporate Governance Rating: Panel Data Analysis on BIST Corporate Governance Index. Innovation and Global Issues Congress IV, February.
 • Canbaş, S., & Vural, G. (2020). Finansal Yönetim (4th ed.).
 • Dağlı, H., Ayaydın, H., & Eyüboğlu, K. (2010). Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim(48), 18–31.
 • Dinç, E., & Abdioğlu, H. (2009). İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB–100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 157–184.
 • Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, XXVI(June), 301-. https://doi.org/10.1086/467037
 • Ghabri, Y. (2022). Legal protection systems, corporate governance and firm performance: a cross-country comparison. Studies in Economics and Finance.
 • Haj Youssef, M. S., & Teng, D. (2019). Reaffirming the importance of managerial discretion in corporate governance: a comment on Andersen (2017). Corporate Governance (Bingley), 19(2), 240–254. https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0172
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. Journal of Financial Economics, 72(10), 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
 • Khanna, V., & Zyla, R. (2010). Corporate governance matters to investors in emerging Market companies.
 • Koerniadi, H., Krishnamurti, C., & Tourani-Rad, A. (2010). Corporate governance and the variability of stock returns: Evidence from New Zealand companies. Proceedings of the Inaugural Finance and Corporate Governance Conference (FCGC 2010).
 • Kurt, A. (2020). KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN KARLILIK ORANLARI (AKTİF KARLILIĞI VE ÖZKAYNAK KARLILIĞI) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal.
 • Maher, M., & Andersson, T. (2002). Corporate governance: effects on firm performance and economic growth. Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets, Oxford University Press.
 • Malik, S. (2012). Relationship between Corporate Governance Score and Stock Prices: Evidence from KSE- 30 Index Companies. International Journal of Business and Social Science, 4(Vol. 3 No. 4 [Special Issue-February 2012]), 239–249.
 • Moorman, T. C. (2005). Corporate governance and long-term stock returns.
 • Musteen, M., Datta, D. K., & Herrmann, P. (2009). Ownership structure and CEO compensation: Implications for the choice of foreign market entry modes. Journal of International Business Studies, 40(2), 321–338. https://doi.org/10.1057/jibs.2008.63
 • Öztürk, S., Ekinci, S., & Yılmaz, T. (2020). Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunan Ve Bulunmayan İşletmelerin Finansal Durum Analizi: BIST Örneği. Verimlilik Dergisi, 1, 27–53.
 • Paulina, J., & Barus, I. (2022). Corporate Governance and Ownership Structure. Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice, 2(1), 303–322. https://doi.org/10.1002/9781118258439.ch16
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. (IZA Discussion Paper No. 1240).
 • Ping, J. (2008). Does Corporate Governance Matter? Evidence from China and Hong Kong. City University Of Hong Kong.
 • Pulaşlı, H. (2003). Corporate Governance, Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model. Corporate Governance.
 • Şengür, E. D., & Püskül, S. Ö. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı Ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi İMKB. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 33–50.
 • Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. Annual Review of Sociology, 31, 263–284. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159
 • Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. Beta Yayınları.
 • Tükenmez, M., Gençyürek, A. G., & Karakelleoğlu, M. İ. (2017). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(1).
 • Turnacıgil, S. (2018). KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST’DE BİR ARAŞTIRMA. Çukurova University.
 • Viggósson, P. S. (2005). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Iceland.

Year 2022, Volume: 12 Issue: 1, 145 - 159, 16.08.2022
https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136493

Abstract

References

 • Aktan, C. C. (2006). Kurumsal Şirket Yönetimi-İyi Şirket Yönetimi İçin Kurallar ve Kurumlar.
 • Ali, S., Liu, B., & Su, J. J. (2017). Corporate governance and stock liquidity dimensions: Panel evidence from pure order-driven Australian market. International Review of Economics and Finance, 50(February), 275–304. https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.03.005
 • Arayssi, M., & Jizi, M. I. (2019). Does corporate governance spillover firm performance? A study of valuation of MENA companies. Social Responsibility Journal, 15(5), 597–620. https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2018-0157
 • Atamer, M. (2006). Halka Açik Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim Ve Doğrudan Yabanci Yatirimlar Açisindan Değerlendirilmesi.
 • Azeez, D. A. A. (2015). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Sri Lanka. Journal of Finance and Bank Management, 3(1). https://doi.org/10.15640/jfbm.v3n1a16
 • Bauer, R., Guenster, N., & Otten, R. (2004). Empirical evidence on corporate governance in Europe : The effect on stock ret ... Journal of Asset Management, 5(2004), 91–104.
 • Bhatt, P. R., & Bhatt, R. R. (2017). Corporate governance and firm performance in Malaysia. Corporate Governance (Bingley), 17(5), 896–912. https://doi.org/10.1108/CG-03-2016-0054
 • Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does corporate governance predict firms’ market values? Evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, 22(2), 366–413. https://doi.org/10.1093/jleo/ewj018
 • Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2004). Corporate governance and firm performance. Available at SSRN 586423.
 • Çağıran, F. K., & Kayasandık, A. E. (2019). Effect of Profitability Rates on Corporate Governance Rating: Panel Data Analysis on BIST Corporate Governance Index. Innovation and Global Issues Congress IV, February.
 • Canbaş, S., & Vural, G. (2020). Finansal Yönetim (4th ed.).
 • Dağlı, H., Ayaydın, H., & Eyüboğlu, K. (2010). Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim(48), 18–31.
 • Dinç, E., & Abdioğlu, H. (2009). İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB–100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 157–184.
 • Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, XXVI(June), 301-. https://doi.org/10.1086/467037
 • Ghabri, Y. (2022). Legal protection systems, corporate governance and firm performance: a cross-country comparison. Studies in Economics and Finance.
 • Haj Youssef, M. S., & Teng, D. (2019). Reaffirming the importance of managerial discretion in corporate governance: a comment on Andersen (2017). Corporate Governance (Bingley), 19(2), 240–254. https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0172
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. Journal of Financial Economics, 72(10), 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
 • Khanna, V., & Zyla, R. (2010). Corporate governance matters to investors in emerging Market companies.
 • Koerniadi, H., Krishnamurti, C., & Tourani-Rad, A. (2010). Corporate governance and the variability of stock returns: Evidence from New Zealand companies. Proceedings of the Inaugural Finance and Corporate Governance Conference (FCGC 2010).
 • Kurt, A. (2020). KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN KARLILIK ORANLARI (AKTİF KARLILIĞI VE ÖZKAYNAK KARLILIĞI) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal.
 • Maher, M., & Andersson, T. (2002). Corporate governance: effects on firm performance and economic growth. Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets, Oxford University Press.
 • Malik, S. (2012). Relationship between Corporate Governance Score and Stock Prices: Evidence from KSE- 30 Index Companies. International Journal of Business and Social Science, 4(Vol. 3 No. 4 [Special Issue-February 2012]), 239–249.
 • Moorman, T. C. (2005). Corporate governance and long-term stock returns.
 • Musteen, M., Datta, D. K., & Herrmann, P. (2009). Ownership structure and CEO compensation: Implications for the choice of foreign market entry modes. Journal of International Business Studies, 40(2), 321–338. https://doi.org/10.1057/jibs.2008.63
 • Öztürk, S., Ekinci, S., & Yılmaz, T. (2020). Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunan Ve Bulunmayan İşletmelerin Finansal Durum Analizi: BIST Örneği. Verimlilik Dergisi, 1, 27–53.
 • Paulina, J., & Barus, I. (2022). Corporate Governance and Ownership Structure. Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice, 2(1), 303–322. https://doi.org/10.1002/9781118258439.ch16
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. (IZA Discussion Paper No. 1240).
 • Ping, J. (2008). Does Corporate Governance Matter? Evidence from China and Hong Kong. City University Of Hong Kong.
 • Pulaşlı, H. (2003). Corporate Governance, Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model. Corporate Governance.
 • Şengür, E. D., & Püskül, S. Ö. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı Ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi İMKB. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 33–50.
 • Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. Annual Review of Sociology, 31, 263–284. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159
 • Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. Beta Yayınları.
 • Tükenmez, M., Gençyürek, A. G., & Karakelleoğlu, M. İ. (2017). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(1).
 • Turnacıgil, S. (2018). KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST’DE BİR ARAŞTIRMA. Çukurova University.
 • Viggósson, P. S. (2005). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Iceland.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Seda TURNACIGİL
TOROS UNIVERSITY
0000-0002-8573-8412
Türkiye


Toprak Ferdi KARAKUŞ
TOROS UNIVERSITY
0000-0002-5041-2009
Türkiye

Publication Date August 16, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 12 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { ksuiibf1136493, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {1}, pages = {145 - 159}, doi = {10.47147/ksuiibf.1136493}, title = {KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Turnacıgil, Seda and Karakuş, Toprak Ferdi} }
APA Turnacıgil, S. & Karakuş, T. F. (2022). KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 145-159 . DOI: 10.47147/ksuiibf.1136493
MLA Turnacıgil, S. , Karakuş, T. F. "KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 145-159 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/72192/1136493>
Chicago Turnacıgil, S. , Karakuş, T. F. "KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 145-159
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ AU - SedaTurnacıgil, Toprak FerdiKarakuş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47147/ksuiibf.1136493 DO - 10.47147/ksuiibf.1136493 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 159 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - doi: 10.47147/ksuiibf.1136493 UR - https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136493 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ %A Seda Turnacıgil , Toprak Ferdi Karakuş %T KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 12 %N 1 %R doi: 10.47147/ksuiibf.1136493 %U 10.47147/ksuiibf.1136493
ISNAD Turnacıgil, Seda , Karakuş, Toprak Ferdi . "KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (August 2022): 145-159 . https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1136493
AMA Turnacıgil S. , Karakuş T. F. KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 145-159.
Vancouver Turnacıgil S. , Karakuş T. F. KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 12(1): 145-159.
IEEE S. Turnacıgil and T. F. Karakuş , "KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 145-159, Aug. 2022, doi:10.47147/ksuiibf.1136493