Year 2012, Volume 2, Issue 2, Pages 39 - 55 2012-06-01

TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ

Mesut BERBER [1] , Fikret BİRDİŞLİ [2]

303 2719

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra zengin doğal rezervlere ve enerji kaynaklarına sahip Orta Asya Cumhuriyetleri gelişmiş ülkelerin mücadele alanı haline gelmiştir. Bunlar arasında yer alan Türkmenistan, geniş topraklarının yanı sıra Avrupa’nın doğal gaz tedarikçisi Rusya Federasyonu’nu ikame edebilecek kaynaklara sahip olması ve Hazar Denizi’nde bulunan doğal gazın Basra Körfezi’ne taşınması için bir geçiş ülkesi niteliği taşıması nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Hassas bir bölgede ayakta kalabilmek için tarafsızlık politikasını tercih eden Türkmenistan, uzun yıllar Saparmurat Niyazov’un otokratik yönetimi altında idare edilmiştir. Niyazov’un ölümünden sonra iktidara gelen Berdimuhammedov ise demokratik reformlarla ülkeyi geleceğe taşıma vaadinden bulunmuştur. Sahip olduğu enerji kaynaklarını dış politika enstrümanı olarak kullanan Türkmenistan’ın Berdimuhammedov yönetiminde alacağı şekil sadece Türkmenistan’ın geleceği açısından değil bölgesel ve küresel enerji politikaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu makalenin amacı Berdimuhammedov yönetimindeki Türkmenistan’ın geleceği konusunda siyasal bir değerlendirme yapmaktır
Berdimuhammedov, Türkmenistan ve Orta Asya
 • Advancing Freedom and Democracy Report (2010), “Türkmenistan”
 • http://turkmenistan.usembassy.gov/afdr.html. (Erişim tarihi: 11.05.2012).
 • AKKAN, Faruk, (2012), “Türkmen Lider Berdimuhammedov, yüzde 97 ile Yeniden Cumhurbaşkanı”, berdimuhammedov-yuzde-97-ile-yeniden- cumhurbaskani.html, (Erişim tarihi: 12.05.2012).
 • ALKAN, Haluk, (2006),“Türkmenistan’da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi,1:2
 • ALKAN, Haluk, (2011), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Ankara : USAK Yayınları.
 • BBC Türkçe, (2012), “Türkmenistan'da seçimin galibi Berdimuhamedov”,
 • BERDYEVA, Aisha (2008), “Turkmenistan: Berdymukhamedov Marks First Year as President”, Eurasia Insight, http://www.eurasianet.org/departments/ insight/articles/eav021108.shtml, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • DEMİRTEPE M. Turgut, (2008.b),“Berdimuhammedov Türkmenistan'ın Kruşçev'i mi?”, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=726, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • DEMİRTEPE, M. Turgut, (2008.a), “Hazar Enerji Kaynakları: Enerji-Siyaset İlişkisi ve Türkiye”, Orta Asya ve Kafkasya’da Güç Politikası, (Der. Sedat Laçiner ve H. Selim Özertem), Ankara: USAK Yayınları.
 • DEMİRTEPE, M. Turgut, (2012.b) “Türkmenistan’da Niyazov Kadrolarının Tasfiyesi”, http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=853, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • DEMİRTEPE, M.Turgut (2012.a), “Türkmenistan'da Yeni Dönemde Reform Sinyalleri”, http://www.usak.org.tr/myazdir. asp?id=555, 2012, (Erişim Tarihi: 10.04.2012).
 • EROL, M. Seyfettin (2006), “Türkmenbaşı Sonrası Türkmenistan”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, 1:2, http://www.usakgundem.com/ftp /article/97.pdf, (Erişim Tarihi: 10.04.2012).
 • EROL, M. Seyfettin (2009), “Orta Asya’da Demokrasi Söyleminden Otoriter Rejimlere Geçiş”, Yeni Büyük Oyun, (Der.Ertan Efegil ve Neziha Musaoğlu),Ankara : Platin Yayınları.
 • ERTAŞ, Uğur, (2012), “Yaklaşan Türkmenistan Seçimleri ve Muhtemel Senaryolar”, http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/107-ugur-ertas-tum- yazilari/2644-yaklasan-turkmenistan-secimleri-ve-muhtemel-senaryolar, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • EUOFFICE, (2012), “EU statement on the presidential elections in Turkmenistan”, http:// permanent_council/2012/20120216_902_elections_in_turkmenistan_en. (Erişim tarihi:15.05.2012). pdf
 • Eurasia Insight, (2012), “Turkmenistan to Triple Its Democracy ”, 2012.
 • Eurasia Insight,(2007), “The Government Retains its Iron Grip on Mass Media”, http://www. (Erişim Tarihi: 10.04.2012).
 • FOSTER, John, (2008), “A Pıpelıne Through A Troubled Land: Afghanıstan, Canada and The ternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/20 08/A_Pipeline_Througha_Troubled_Land.pdf, (Erişim tarihi: 09.7.2012).
 • GÖKÇE, Mustafa,(2008), “Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan
 • http://www.bbc.co.uk/turkce/ haberler/2012/02/120213_turkmen_ elections.shtml, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/turkmenistan/B060- turkmenistan-after-niyazov.aspx. (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • http://www.eurasianet.org/node/65188, (Erişim tarihi: 11.05.2012). http://www.haberakademi.net/2012/haberyazdir.aspx?hbrid=6515,(Erişim tarihi: 10.04.2012). http://www.habercim. net/turkmenistan-secimlere-hazir.html, (Erişim tarihi: 10.04.2012). http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3930, ( Erişim Tarihi: 10.04.2012). http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=4096, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • ICG (International Crises Group) (2007), “Turkmenistan after Niyazov”,
 • ILGAZ,Erdoğan,(2007),Türkmenistan,http://www.turksam.org/tr/a1306.html, 2007, (Erişim tarihi: 10.07.2012).
 • KARAÇİN, B. Buket, (2012), “Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi”, http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=2052 (Erişim tarihi: 16.04.2012).
 • KULA, Adem [2012], “Türkmenistan Diplomatik Gücünü Artırıyor“, OĞAN, Sinan, (2012), “Yeni
 • http://www.turksam.org/tr/yazdir1125.html, Kurbangulı Malikkuliyeviç Berdimuhammedov”
 • tarihi: 10.04.2012). (Erişim
 • OĞAN,Gökçen , (2012), “Türkiye ile Türkmenistan Arasında Yeni Dönem”,
 • ORAZGYLYJOW, Dowran, (2012.a), “Türkmenistan Milletlerarası Doğrudan Yatırım Hukukunun Genel Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1:8.
 • ORAZGYLYJOW,, Dowran , (2012.b), “Türkmenistan Seçim Havasına Girdi”, 2012, http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3328, (Erişim Tarihi: 10.04.2012).
 • OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights), (2012), “Republic Of Turkmenistan Presidential Election”, 03.01.2012. www.osce.org/odihr/ elections /86861, (Erişim tarihi: 15.05.2012).
 • Politics of Turkmenistan, http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Turkmenistan., (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • PURTAŞ, Fırat, (2005), Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara : Platin Yayınları.
 • Rekabet”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,1:3. “Habercimnet”, (2012), “Türkmenistan Seçimlere Hazır”,
 • SATAN, Ali ve Necdet Öztürk, (2007), “Türkmenistan’da Din-Devlet İlişkilerinde Çözüm Arayışları Resmi Dini/İslami Kurumsallaşma”, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Siyaset Dergisi, (2011),
 • “Türkmenistan’da Yeniden Kalınma Dönemi”, 80%99DA
 • http://www.siyasetdergisi.com.tr/Haber/TURKMENISTAN%E2%
 • YENIDEN-KALKINMA-DONEMI/71, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • TAŞAĞIL, Ahmet, (2007), “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Politikaları”, Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Türkiye, Ankara: SAREM Genelkurmay Basımevi.
 • TURAN, Aslıhan, (2010), “Hazar Havzası’nda Enerji Diplomasisi”, Bilge Strateji, 2:2. “Türkiye-Türkmenistan”, (2012.a), “Türkmenistan Çok Partili Sisteme Geçiyor”,
 • Türkiye-Türkmenistan, (2012.b), “Türkmen Lider Seçimlerdeki Rakiplerini Yeni Görevlere Getirdi”, http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3781, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
 • UÇAR, Fuat, (2007), Dış Türkler, Ankara : Fark Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mesut BERBER

Author: Fikret BİRDİŞLİ

Bibtex @ { ksuiibf125900, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {39 - 55}, doi = {}, title = {TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ}, key = {cite}, author = {BERBER, Mesut and BİRDİŞLİ, Fikret} }
APA BERBER, M , BİRDİŞLİ, F . (2012). TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 39-55. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125900
MLA BERBER, M , BİRDİŞLİ, F . "TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012): 39-55 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10265/125900>
Chicago BERBER, M , BİRDİŞLİ, F . "TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2012): 39-55
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ AU - Mesut BERBER , Fikret BİRDİŞLİ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 55 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ %A Mesut BERBER , Fikret BİRDİŞLİ %T TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ %D 2012 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BERBER, Mesut , BİRDİŞLİ, Fikret . "TÜRKMENİSTAN’DA BERDİMUHAMMEDOV DÖNEMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 / 2 (June 2012): 39-55.