Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 89 - 110 2016-01-13

Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Ahmet ŞERBETÇİ [1]

518 1585

Üniversite öğrencilerinin istatistik ve ekonometri derslerine ilişkin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve elde edilen sonuca bağlı olarak bu faktörler ile ilgili çalışmalar yaparak bireyin akademik eğitim kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu araştırmanın kütlesi için ilk etapta Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi belirlenmiştir. İkinci etapta ise istatistik ve ekonometri derslerinin her ikisinide daha önceden almış oldukları için iktisad bölümü 4-. sınıf öğrencileri ve ekonometri bölümü 3. ve 4-. sınıf öğrencileri olan 318 kişi seçilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde sıkça karşılaıldığı gibi istatistik ve ekonometri derslerinde başarıyı etkileyen faktörleri yansıtacak bu çalışma için seçlen öğrenciler anket formunun cevaplandırılmasında isteksiz davranmışlardır. Doldurulası istenilen toplam 318 anketin 132 tanesi doldurulmamış veya eksik bilgi içerdiği için çalışmadan çıkarılmıştır. Sonuç olarak çalışmada 186 anketten elde edilmiş olan veri setinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek ve başarılarına etki edeceği düşünülen faktörleri tespit etmek amacıyla hazırlanan 75 sorudan oluşan anket öğrencilere uygulanmıştır. Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir
Lojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon, Başarıyı etkileyen Faktörler
 • AKTAŞ, C. (2009). " Lojistik Regresyon Analizi: Öğrencilerin Sigara İçme Alışkanlığı Üzerine Bir Uygulama". Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, 26, 107-121
 • AYHAN, S. (2006). Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Türkiye'deki Hemşirelerin İş Bırakma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • CHEN, C.-K. - HUGHES, I. (2004). "Using Ordinal Regression Model Anlyze Student Satisfaction Questionnaires”, IR Applications, Vol. 1, No: 1, May, 55. 1-13.
 • ÇEVİK, 0. (2004). " Lojistik Regresyon Analizi İle Tokat Sanayi Sitesi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı: 3-4, 55. 385-396.
 • KOUTSOYIANNIS, A. (1989), Ekonometri Kuramı Ekonometri Yöntemlerinin Tanıtımına Giriş, (1977), (Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük-Şenesen), VTeori, Ankara.
 • LONG, ]. S. (1997), Regression Models for Categorical and Dependent Variables, Sage Publications, London.
 • MENARD, S. (2001), Applied Logistic Regresssion Analysis Second Edition, Sage Publications, London.
 • MCCULLAGH, P. (1980), “Regression Models for Ordinal Data”, ]ournal of the Royal Statistical Society, Vol. 42, No: 2, ss. 109-142.
 • OCAKLIOĞLU, G. (2006). Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Tekniklerinin Sınıflama Özelliklerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bursa: Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZDAMAR, K. (2009), Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Atatürk Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Uzerine Bir Uygulama l—l
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet ŞERBETÇİ

Bibtex @ { ksuiibf125917, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {89 - 110}, doi = {}, title = {Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ŞERBETÇİ, Ahmet} }
APA ŞERBETÇİ, A . (2016). Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 89-110. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125917
MLA ŞERBETÇİ, A . "Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 89-110 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125917>
Chicago ŞERBETÇİ, A . "Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 89-110
RIS TY - JOUR T1 - Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama AU - Ahmet ŞERBETÇİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 110 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %A Ahmet ŞERBETÇİ %T Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ŞERBETÇİ, Ahmet . "Sıralı Lojistik Regresyon Analizi İle İstatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ocak 2016): 89-110.