Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 119 - 137 2016-01-13

Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması

Yücel AYRIÇAY [1] , Şebnem ADA [2] , Ahmet KAYA [3]

418 935

Katılım bankaları 1980’li yıllardan itibaren finansal kurum ve araçların çeşitlendirilmesi ve finansal sisteme derinlik kazandırılması amacına paralel olarak 1980'li yıllardan itibaren bankacılık sistemi içinde yer almaya başlamış finansal kurumlardır. Katılım bankalarının sunduğu çağdaş finansman modeli işlevselliği nedeniyledir ki yalnızca İslam ülkelerinde değil, bir çok ABD ve AB bankalarının özel birimlerinde de kendine yer bulmuştur. Katılım bankacılığına verilen önem her ne kadar artmış olsa da bu bankalar klasik bankacılık anlayışını benimseyen mevduat bankaları kadar yüksek bir sektör payına ve müşteri kitlesine sahip bulunmamaktadır. Bu çalışmada, katılım bankacılığının gelişiminin önündeki engeller İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerindeki 324 katılım ve mevduat bankası çalışanının bakış açısıyla anket uygulaması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, banka çalışanlarının başta banka türü olmak üzere cinsiyet, yaş ve eğitim durumu faktörlerine göre katılım bankalarının gelişimindeki engellerle ilgili önermelere katılım düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir
Katılım bankacılığı, Mevduat Bankacılığı, Engeller, Banka
 • ABDULLAH, M., OMAR, M.A. (2012). Islamic—Bank Selection Criteria in Malaysia: An AHP Approach. Business Intelligence Journal, July, 5(2): 271-281.
 • ABDUL-MAJID, M., SAAL, D.S. and BATTISTI, G. (2010). Efficiency in Islamic and Conventional Banking: An International Comparison. Journal of Productivity Analysis, 34(1): 25—43.
 • ABDULLAH, N. I., DUSUKI, A. W. (2007). Why do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks?.International Journal of Bank Marketing, 25: 142-160.
 • AKBULAK, Y. ve AKBULAK, S. (2005). Türkiye'de Reel ve Mali Sektör. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • ALASRAG, H. (2010). Global Financial Crisis and Islamic Financial System. MPRA Paper No: 22167.
 • AL-AJMI, J., HUSSAIN, H. A., and AL-SALEH, N. (2009). Clients of Conventional and Islamic Banks in Bahrain: How They Choose Which Bank to Patronize. International Journal of Social Economics, 36: 1086-1112.
 • AL-JARHI, M. A. ,IQBAL, M. (2001). Islamic Banking: Answers to Some Frequently Asked Questions. Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute, Occassional Paper No: 4.
 • AMIN, H., ABDUL RAHMAN, A. R., HWA, A. M. and SONDOH Jr., S. L. (2011). Determinants of Customers' Intention to Use Islamic Personal Financing: The case of Malaysian Islamic Banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1): 22-42.
 • ARAS, 0. N., ÖZTÜRK, M. (2011). Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), ISSN: 1309-8020 (online).
 • AWAN, H.M., BUKHARİ, K.S. (2011). Customer‘s Criteria for Selecting an Islamic Bank: Evidence from Pakistan. Journal of Islamic Marketing, 2(1): 14-2 7.
 • BASHİR, A.M. (2001). Assessing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from the Middle East, American Economic Association Annual Meeting.
 • BASHİR, A., SAJİD, M.J. and IQBAI, S. (2011). Barriers to Islamic Banking Growth-Bank Employees' Perspective from Pakistan. Asian Journal of Finance & Accounting, 3(1) E4: 56-71.
 • CANBAŞ, S., DOĞUKANLI, H. (2009). Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri. Adana: Karahan Kitabevi.
 • CHONG, B.S., LIU, M. (2009) "Islamic Banking: Interest-free or Interest-based?", Pacific- Basin Finance Journal, 17(1): 125-144.
 • DOĞAN, S. (2008). Katılım Bankaları ve Ekonomiye Katkıları: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • HAQUE, A. Osman, J., ISMAlL, A.Z. (2009). Factor Influences Selection of Islamic Banking: A Study on Malaysian Customer Preferences. American Journal of Applied Sciences, 6(5): 922-928.
 • HlDAYAT, S.E., AL-BAWARDİ, N.K. (2012). Non-Muslims' Perceptions Toward Islamic Banking Services in Saudi Arabia. Journal of US-China Public Administration, 9(6): 654-670.
 • KABIR, M.R., ULLAH, Md. H., KHAN, Md. M. (2012). Comparative Analysis of Profit Rate of Islamic Banks on Investment (ROI) and Fixed Rate of Interest on Loan of Conventional Banks in Bangladesh. World Journal of Social Sciences, 2(6): 39 — 48.*
 • KHAN, M.Y. (2001). Banking Regulations and Islamic Banks in India: Status and Issues. International Journal of Islamic Financial Services, 2(4).
 • KHATTAK, N.A., UR-REHMAN, K. (2010) Customer satisfaction and awareness of Islamic Banking System in Pakistan. African Journal of Business and Management, 4: 662— 671.
 • LEE, K.H., ULLAH, S. (2011). Customers' Attitude Toward Islamic Banking in Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4-(2):131-14-5.
 • MANSOUR, W., ABDELHAMİD, M.B., MASOOD, O., NIAZI, G.S.K. (2010). Islamic Banking and Customers' Preferences: The Case of the UK. Qualitative Research in Financial Markets, 2: 185-199.
 • MCKINSEY, (2008). The World Islamic Banking Competitiveness Report 2007-08: Capturing The Trillion Dollar Opportunity. Mckinsey and Company.
 • MOIN, M.S. (2009). Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study. Master Degree Project in Finance Advance Level/15p ECTS Spring Term.
 • MUSA, H., OBADI, S.M. (2009). Islamic Financial Systems. Studia Universitatis "Vasile Goldiş" Arad Economic Sciences, 1(1): 124-130.
 • ÖZGÜR, E. (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları İle Rekabet Edebilirliği. DoktoraTezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZTOP, F. (2006). Özel Finans Kurumlarının Vergilendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZULUCAN, A., ÖZDEMİR, F.S. (2010) Katılım Bankacılığı (Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, FinansalTablolar & Bağımsız Tablolar). Ankara: Türkmen Kitabevi.
 • ÖZULUCAN, A., DERAN, A. (2009). Katılım Bankacılığı İle Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 85-108.
 • RAMMAL, H., ZURBRUGG, R. (2007). Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia. Journal of Financial Services Marketing, 12: 65-74.
 • RASHID, M., HASSAN, M.K. [2009). Customer Demographics Affecting Bank Selection Criteria, Preference, and Market Segmentation: Study on Domestic Islamic Banks in Bangladesh. International Iournal of Business and Management, 4(6): 131-146.
 • SALEH, A.S., ZEİTUN, R. (2006). Islamic Banking Performance in The Middle East: A Case Study of ]ordan. University of Wollongong Economics Working Paper Series, Vol: 21, No: 2.
 • SUBHANI, M.I., HASAN, S.A., RAFIQ, M.F., NAYAZ, M., OSMAN, A. (2012). Consumer Criteria for the Selection of an Islamic Bank: Evidence from Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 94-: 114-122.
 • ŞAHİN, E. (2007). Türkiye'de Dünden Bugüne Katılım Bankaları. Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, 0. N. (2010). Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım Bankacılığı. TKBB Eğitim Ders Notları, Eğitim No 2009/2010-51, http://www.tkbb.org.tr/download/faizsiz_bankacilik_onyilmaz.pdf
 • http://www.tkbb.org.tr
 • http://www.tkbb.org.tr/download/KATILIM_BANKACILIGI.pdf
 • http://www.jurnal.net/ekonomi/2 0 12/06/02/turkiye-islami-bankacilikta-one- cikiyor.htm
 • Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması l—l
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yücel AYRIÇAY

Yazar: Şebnem ADA

Yazar: Ahmet KAYA

Bibtex @ { ksuiibf125919, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {119 - 137}, doi = {}, title = {Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {ADA, Şebnem and AYRIÇAY, Yücel and KAYA, Ahmet} }
APA AYRIÇAY, Y , ADA, Ş , KAYA, A . (2016). Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 119-137. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125919
MLA AYRIÇAY, Y , ADA, Ş , KAYA, A . "Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 119-137 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125919>
Chicago AYRIÇAY, Y , ADA, Ş , KAYA, A . "Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 119-137
RIS TY - JOUR T1 - Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması AU - Yücel AYRIÇAY , Şebnem ADA , Ahmet KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 137 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması %A Yücel AYRIÇAY , Şebnem ADA , Ahmet KAYA %T Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD AYRIÇAY, Yücel , ADA, Şebnem , KAYA, Ahmet . "Katılım Bankacılığının Gelişiminin Önündeki Engeller: Bir Alan Araştırması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ocak 2016): 119-137.