Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 147 - 162 2016-01-13

Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma

Ali Çağlar ÇAKMAK [1] , Gülnaz TEKİNYILDIZ [2]

229 1724

Küresel rekabetin giderek artmasıyla, işletmeler pazarlama stratejilerini daha da geliştirebilmek amacıyla tüketicilerin satın alma davranışları hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kadın tüketicilerin plansız satın alma davranış düzeyini ortaya koymaktır. Buna ek olarak, kadın tüketicilerin plansız satın alma davranışlarında çalışma durumu, medeni bal gibi demografik değişkenler ile alışveriş ile ilgili bilgilerin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymak da amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Karabük şehir merkezinde ulaşılabilen 200 kadın tüketicinin değerlendirmeleri anket metoduyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere yüzde analizi, mertebeli dereceleme yöntemi ve MANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin plansız satın alma davranışına etki eden faktörlerin etki düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır
Plansız Satın Alma, Kadın Tüketici, Karabük
 • AKBAY, H. ve ERGİN, E. (2011). "Giyim Ve Gıda Ürünleri Kategorilerinde Tüketicilerin Plansız Satın Alma Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s.275-292.
 • AKIN, E. ŞAKACI, B. K., YARAŞ, E. (2009). "Tüketicileri Plansız Satın Alma Eğilimleri İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme", Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 18.
 • ALTIOK, N. ve BABAOĞUL, M. (2010). "Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Tüketici Eğitimi”, Tüketici Yazıları (LI), s.9-23.
 • DURUKAN, T. ELİBOL, H. Özhavzalı, M. (2005). "Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, 5.143-153.
 • ERKMEN, T. ve YÜKSEL, Cenk A. (2008)."Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle Sosyo Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, Cilt.8, No. 2,s.683-727.
 • HAYTA, A. B. (2009). "Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 5143-151.
 • KHEMARANGSON, A. ve KONGAKARADECHA, S.(2012). “A Pilot Study Of Impulse Buying Behavior, Thailand", The 2nd NationalAnd International Graduate Study Conferance, pp.148-164.
 • MUCUK, İ. (2004).“Pazarlama İlkeleri", 14.Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • NAKİP, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler Ve (Spss Destekli) Uygulamalar, Z.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • ODABAŞI, Y. ve BARIŞ, G. (2010).Tüketici Davranışı, 10. Baskı, Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, E. ve TOKOL, T. (2008). "Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8 No. 2 557-130.
 • ÖZDEMİR, S. ve YAMAN, F. (2007). “Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 2, No. 2, s.81-91.
 • ÖZGÜL, E. (2011). "Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Hedonik Tüketim Ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzları Açısından Değerlendirilmesi", Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı 1, 25-38.
 • ROOK, D.W. (1987),"The Buying Impulse”, ]ournal Of Consumer Research, Vol.14 No.2, pp.189-199.
 • Http://Www.Acrwebsite.Org/Search/View-Conference-Proceedings.Aspx?Id=7468, (Accessed: 06.09.2012)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Çağlar ÇAKMAK

Yazar: Gülnaz TEKİNYILDIZ

Bibtex @ { ksuiibf125921, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {147 - 162}, doi = {}, title = {Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TEKİNYILDIZ, Gülnaz and ÇAKMAK, Ali Çağlar} }
APA ÇAKMAK, A , TEKİNYILDIZ, G . (2016). Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 147-162. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125921
MLA ÇAKMAK, A , TEKİNYILDIZ, G . "Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 147-162 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125921>
Chicago ÇAKMAK, A , TEKİNYILDIZ, G . "Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2016): 147-162
RIS TY - JOUR T1 - Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma AU - Ali Çağlar ÇAKMAK , Gülnaz TEKİNYILDIZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 162 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma %A Ali Çağlar ÇAKMAK , Gülnaz TEKİNYILDIZ %T Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAKMAK, Ali Çağlar , TEKİNYILDIZ, Gülnaz . "Çeşitli Mesleklerden Kadın Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ocak 2016): 147-162.