Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 163 - 170 2014-06-28

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Nilay GEMLİK [1] , Ramazan KIRAÇ [2]

289 1190

Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece işletmelerinin başarısı için değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik başarısına da damgalarını vurmaktadırlar. Ülkemizin ekonomik gelişmesini gerçekleştirebilmesi için, girişimcilik potansiyeline sahip insanlarımızın ön plana çıkarılması gerekmektedir. Girişimcilik niteliklerine sahip insanların dümenin başına geçmesi gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Ekonomik değerlerin yaratılmasında en büyük paya sahip olan girişimcilik cazip hale getirilmelidir. Bugün birçok fakülte ve yüksek okulda işletmecilik dersleri verilmektedir. Ancak verilen bu eğitimlerle, öğrencilere işletmenin nasıl yönetilebileceği hakkında bilgiler verilmekte fakat kendi işini kurma arzusu içinde bulunanlara tam bir katkı sağlanamamaktadır. Öğrencilerin girişimcilik konusuna bakış açısı kazanmaları yönünde vurgu oldukça düşük düzeyde yapılmaktadır. Bu araştırmada 'Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerini' belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik hakkındaki düşünceleri, girişimcilik özelliklerini taşıyıp taşımadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik özellikleri varsa bile onları girişimci olmaktan vazgeçiren nedenler belirlenmeye çalışılmış ve bu nedenleri ortadan kaldırabilecek çözüm önerileri sunulmuştur
Girişimci, Sağlık Yönetimi, Sağlık Yönetimi Öğrencileri, Yönetici
 • DÖM, S. [2008.) ’Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği' Detay Yayınları, Ankara.
 • FERUZAHON, A. [2007] 'Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ve İş Değerleri : Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırılması’ Yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • KORKMAZ, S [2000] 'Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma' Hacettepe Üniversitesi Ankara.
 • KOÇEL, T. [2004] 'İşletme Yöneticiliği' 10.Baskı. İstanbul: Arıkan Basım Yayın Dağıtım, 2005. Baskı. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T. (2004). 'Girişimcilik ve KOBİ'ler', Ankara: Gazi Kitabevi.
 • TUTAR, H. ve ORHAN, K. (2003) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILMAZ, E. [2009]. 'Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi' Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • AVŞAR http: / /sosyalbilimler.cu.edu.tr/ /tezler/ 1276.pdf
 • BOZKURT, Ö. http://girişim.c0mu.edu.tr//dergi al/ eski yıl//1in2/bozkurt.pdf
 • GİRGİNER ve UÇKUN http:// iibf.ogu.edu.tr/bildiriler/18-0Z.pdf
 • http://sbf.marmara.edu.tr.
 • www.ytukvk.0rg.tr. 22 Ocak 2007.
 • Nila GEMLİK, Ramazan KIRA W y c
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nilay GEMLİK

Yazar: Ramazan KIRAÇ

Bibtex @ { ksuiibf125922, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {163 - 170}, doi = {}, title = {Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KIRAÇ, Ramazan and GEMLİK, Nilay} }
APA GEMLİK, N , KIRAÇ, R . (2014). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 163-170. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125922
MLA GEMLİK, N , KIRAÇ, R . "Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 163-170 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125922>
Chicago GEMLİK, N , KIRAÇ, R . "Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 163-170
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma AU - Nilay GEMLİK , Ramazan KIRAÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 170 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma %A Nilay GEMLİK , Ramazan KIRAÇ %T Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma %D 2014 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD GEMLİK, Nilay , KIRAÇ, Ramazan . "Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Haziran 2014): 163-170.