Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 171 - 180 2014-06-28

Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama

Tayfun Deniz KUĞU [1] , Mustafa KIRLI [2]

233 1669

Yirminci yüzyılda finansal amaç olarak önem kazanan "İşletme Piyasa Değerinin En Çoklanması", günümüzde işletmeler için performansın doğru bir şekilde ölçümünü gerekli kılmaktadır. İşletme performansının doğru bir şekilde ölçümü ve karar süreçlerine dahil edilmesi, geleneksel yöntemler olarak isimlendirilen ve muhasebe verileri ile finansal tabloları temel alan yaklaşımlarla karmaşık hale gelmektedir. Bundan dolayı, sadece işletmeye ve performansına odaklanan geleneksel yaklaşımlar yerine; piyasayı, sermayenin katma değerini ve hissedar beklentilerini de dikkate alan, değer temelli performans ölçüm yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, İMKB'de yer alan işletmelerin Ekonomik Katma Değerleri ile sermaye yapısı arasındaki ilişki ve işletme performansına etkisi analiz edilmektedir
Muhasebe Verileri, Sermaye Yapısı, Ekonomik Katma Değer
 • ABATE, J. A., J. L. GRANT and G. B. STEWART, III (2004), "The EVA® Style of Investing: Emphasizing the Fundamentals of Wealth Creation", The Journal of Portfolio Management, Summer, V: 30, I: 4-.
 • ALP, A., DEMİRGÜNEŞ, K., BAN Ü. ve ÖZTÜRK, M., B., (2009), "Ekonomik Katma Değer (EvaTM) Bakış Acısıyla Finanslama Kararları Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, S: 2.
 • BABAPOUR, S., (2008), "Sermaye Yapısı ile Ekonomik Katma Değer İlişkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Finansman Bilim Dalı.
 • CORNELL, B., (1993), Corporate Valuation: Tools for Effective Appraisal and Decision Making, The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • ÇELİK, O., (2002), İşletmelerde Bir Performans Ölçütü Olarak Ekonomik Katma Değer (EKD) ve Türk Telekom A.Ş.'de Uygulanması, Tartışma Metni, http://mulkiyedergi.org/EKD.html, (E.T:14.03.2013].
 • DODD, J. L., CHEN, S., (1996), "EVA: A New Panacea?", Business and Economic Review, July-September.
 • DURANT, M., (1999), Economic Value Added: The Invisible Hand at Work, Credit Research Foundations.
 • EHRBAR, A., (1998), EVA: The Real Key to Create Value, John Wiley & Sons.
 • ERTUĞRUL, M., (2009), "Finansal Performans Ölçümünde Dönüşümlerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, No: 1.
 • GRANT, J. L., (2003), Foundations of Economic Value Added, John Wiley & Sons .
 • GÜRBÜZ, A. 0., ERGlNCAN, Y., (2004-), Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • KANG, J. K., HENDERSON, K.W.C., (2002), "Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measuring", Journal of Accounting on Finance Research, Spring
 • SALDANLI, A., (2006), "Geleneksel ve Değer Bazlı Finansal Performans Ölçüm Yöntemlerinin İncelenmesi ve Ekonomik Katma Değer Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı.
 • TANER, B., AKKAYA, C., (2005), "İşletme Değerini Belirleme Yöntemleri ve Farklı Sektörlerdeki İşletmeler Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi, C: 3, No: 1-2 Temmuz.
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, (E.T: 12.02.2013)
 • http://valuebasedmanagement.net/valuebased, (E.T: 14.03.2013).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tayfun Deniz KUĞU

Yazar: Mustafa KIRLI

Bibtex @ { ksuiibf125923, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {171 - 180}, doi = {}, title = {Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {KUĞU, Tayfun Deniz and KIRLI, Mustafa} }
APA KUĞU, T , KIRLI, M . (2014). Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 171-180. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125923
MLA KUĞU, T , KIRLI, M . "Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 171-180 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125923>
Chicago KUĞU, T , KIRLI, M . "Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 171-180
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama AU - Tayfun Deniz KUĞU , Mustafa KIRLI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 180 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama %A Tayfun Deniz KUĞU , Mustafa KIRLI %T Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama %D 2014 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KUĞU, Tayfun Deniz , KIRLI, Mustafa . "Ekonomik Katma Değer (Eva®) Ölçütünün Sermaye Yapısı İle İlişkilendirilmesi: İMKB’de Bir Uygulama". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Haziran 2014): 171-180.