Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 195 - 208 2014-06-28

Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı

İsmail BAKAN [1] , A.Melih EYİTMİŞ [2] , H.Seçil FETTAHLIOĞLU [3]

277 582

Son zamanlarda alışveriş merkezlerinin sayısı gittikçe artış göstermektedir. Sadece tüketicilerin alışveriş yapmaları değil aynı zamanda da sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan alışveriş merkezleri bu sistemlerinden dolayı tüketicilerin tutum ve alışkanlıklarını da etkilemektedirler. Bu nedenle sosyal, kültürel ve satın almaya ilişkin tüm ihtiyaçlarını aynı merkez içerisinde karşılayabilme imkanı sağlayan bu mekanlara tüketicilerin ilgileri yoğun olmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin bu istek ve beklentilerini daha iyi karşılayabilmek ve aynı zamanda da yoğun rekabet ortamında başarı elde edebilmek için alışveriş merkezlerinde bir çok farklı strateji ve yöntem uygulanmaktadır. Bu çalışmada, bu stratejiler ve yöntemler temelinde Kahramanmaraş ilindeki tüketicilerin alışveriş merkezlerinden beklentileri ve bu alışveriş merkezlerine yönelik tutumları ölçülerek işletmelere strateji ve yöntemleri konusunda öneriler sunmak amaçlanmaktadır
Alışveriş Merkezleri, Tüketici Tutumları, Kalite, Algı
 • AKGÜN, Ö. (2008). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, Konya.
 • ALEXANDRIS, K., DIMITRIADIS, N., MARKATA, D. (2002). Can perceptions of service quality predict behavioral intentions? An exploratory study in the hotel sector in Greece. Managing Service quality. 12(4-), 224—231.
 • ALKİBAY S., TUNCER D., HOŞGÖR, Ş. (2007), Alışveriş Merkezleri Ve Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 230.
 • BAKER ]., PARASURAMAN A. Vd., (2002). The Influence of Multiple Store Environment Cues on Percieved Merchandise Value and Patronage Intentions, ]ournal of Marketing Vol:66 April 2002.
 • BAKER, D.A., CROMPTON, ].L. (2000). quality, satisfaction and behaviour intentions. Annals ofTourism Research.27 (3), 785—804.ss.
 • BLOCH P., RIDGWAY N. and SCOTT D., (1994). The Shopping Mall as a Consumer Habitat, Journal of Retailing Volume 70, Nımber 1, 1994:23 — 42.
 • BURSTINER, I., (1989). Run Your Own Store, New York: Prentice Hall Pres Callahan.
 • BÜLBÜL, H., AKIN, M., DEMİRER, Ö. ve DOĞAN İ. C., (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini Ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir İnceleme Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 28-40.
 • CHETTHAMRONGCHAI P. and DAVIES G., (2000), Segmenting The Market For Food Shoppers Using Attitudes To Shopping And To Time British Food Journal, Vol. 102 No. 2, Pp. 81-101.
 • ÇİÇEK, R. ve DOĞAN, İ.C. (2009). "Müşteri Memnuniyetinin Artırılmasında hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10, Sayı 1:199-217.
 • GÜRBÜZ, E., BÜYÜKKEKLIK, A. AVCILAR, M.Y., TOKSARI, M. (2008). Algılanan hizmet kalitesinin tatmin ve davranışsal niyet üzerine etkisi: Niğde ilindeki süpermarketler üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış. 8 (2), 785—812.ss.
 • KARAFAKIOGLU, M. (1987). "Türkiye'de Alısveris Merkezleri Gelisebilir Mi?", Pazarlama Dünyası, 1, Ocak-Subat,
 • KÖKSAL, Y., EMİRZA, E. (2011), “Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alışveriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması:Ankara İlinde Bir Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:16.
 • LAROCHE M., LEFA, T. (2005), Incorporating Service Quality into Consumer Mall Shopping Decision Making: A Comparison Between Englih and French Canadian Consumers, Journal of Service Marketing 19/3 157 -163.
 • LEVY M., BARTON A. W. (2004). Retailing Management, 5th Edition, Mc Graw Hill/ Irwin, Boston.
 • MUCUK, İ. (2006). Pazarlama İlkeleri Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • NUNALLY, J. C. (1978). Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
 • PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V.A., BERRY, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing. 49 (4), 41— 50.55.
 • PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V.A. and BERRY, L.L. (1988), "SERVQUAL: a multi-item scale for measuring consumer perceptions of the service quality", Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12.
 • QIN, H., PRYBUTOK, V. R. (2008). Determinants of customer-perceived service quality in fast-food restaurants and their relationship to customer satisfaction and behavioral intentions. The Quality Management Journal. 15 (2), 35—50.ss.
 • ROBLEDO, M. A. (2001), Measuring and Managing Service quality Integrating Customer Expectations , Managing Service Quality, 11(1), 22-31.
 • TEK, Ö.B. ve ÖZGÜL, E. (2005).Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • İsmail BAKAN, A.Melih EYİTMİŞ, H.Seçiı FETTAHLIOĞLU
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail BAKAN

Yazar: A.Melih EYİTMİŞ

Yazar: H.Seçil FETTAHLIOĞLU

Bibtex @ { ksuiibf125925, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {195 - 208}, doi = {}, title = {Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı}, key = {cite}, author = {BAKAN, İsmail and FETTAHLIOĞLU, H.Seçil and EYİTMİŞ, A.Melih} }
APA BAKAN, İ , EYİTMİŞ, A , FETTAHLIOĞLU, H . (2014). Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 195-208. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125925
MLA BAKAN, İ , EYİTMİŞ, A , FETTAHLIOĞLU, H . "Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 195-208 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10266/125925>
Chicago BAKAN, İ , EYİTMİŞ, A , FETTAHLIOĞLU, H . "Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 195-208
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı AU - İsmail BAKAN , A.Melih EYİTMİŞ , H.Seçil FETTAHLIOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 208 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı %A İsmail BAKAN , A.Melih EYİTMİŞ , H.Seçil FETTAHLIOĞLU %T Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı %D 2014 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD BAKAN, İsmail , EYİTMİŞ, A.Melih , FETTAHLIOĞLU, H.Seçil . "Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Haziran 2014): 195-208.