Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 1 - 10 2014-06-28

Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?

Hayrettin KESKİNGÖZ [1]

273 683

It is very important to test whether foreign direct investment(FDI) which are one of the basic characteristics of business cycle, are procyclical in the economy of Turkey, as this would provide an important evidence for business cycle theory. In this study searched that whether the FDI in Turkey are procyclical or not. For the 1998–2012 period, quareterly data that is obtained from the Central Bank of Turkey is used. According to the results of descriptivestatistics, correlation-coefficient, variance-seperation and Granger-casualitytest analyses, it is concluded that, in line with the assumptions of business cycle, FDI are weakly procyclical. FDI is cause of granger of GDP, affect GDP.
Konjonktür yönlü göstergelerinden olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) Türkiye ekonomisinde konjonktür yönlü olup olmadığının test edilmesi konjonktür kuramı için önemli bir ampirik kanıt teşkil etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisine gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının konjonktür yönlü olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada 1998–2012 dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından derlenen çeyrek yıllık veriler kullanılmıştır. Yapılan betimsel istatistiklere, korelasyon katsayılarına, varyans ayrıştırması ve granger nedensellik testi analizleri neticesinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının konjonktür yönlü olduğu fakat ilişkinin zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları reel gayrisafi yurtiçi hasılanın Granger nedeni olduğu, reel gayrisafi yurtiçi hasılayı etkilediği tespit edilmiştir.
  • BURNS, F. A. and MİTCHELL, W. C. (1946), “Measuring Business Cycles”, National Bureau of Economic Research (NBER), New York.
  • HABERLER, G. (1937), Prosperity and Depression: A Theoretical Analysis of Cyclical Movements, League of Nations, Geneva.
  • LUCAS, R. (1977), “Understanding Business Cycles", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 5, pp. 7-29.
  • ÖZER, M. ve TABAN, S. (2006), Modern Konjonktür Teorileri, İkinci Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
  • PİGOU, A. C. (1927), Industrial Fluctuations, London, Macmillan.
  • UNAY, C. (2001), Ekonomik Konjonktür Teori-Analiz-Tahmin, Ekin Kitabevi, 6. Baskı, Bursa.
  • ZARNOWİTZ, V. and MOORE, G. H. (1982), ‘‘Sequential Signals of Recession and Recovery’’, The Journal of Business. Vol.55, No.1, ss.57-85.
  • ZARNOVİTZ, V. (1991), “What‟s a Business Cycle”, National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 3863, Cambridge, MA, October. TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden Derlenen Verilerden yola Çıkılarak hesaplanmıştır. http://evds.tcmb.gov.tr/Erişim (Erişim Tarihi: 002013).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayrettin KESKİNGÖZ

Bibtex @ { ksuiibf125928, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?}, key = {cite}, author = {KESKİNGÖZ, Hayrettin} }
APA KESKİNGÖZ, H . (2014). Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (2), 1-10. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125928
MLA KESKİNGÖZ, H . "Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 1-10 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10267/125928>
Chicago KESKİNGÖZ, H . "Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2014): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor? AU - Hayrettin KESKİNGÖZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor? %A Hayrettin KESKİNGÖZ %T Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor? %D 2014 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KESKİNGÖZ, Hayrettin . "Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Konjonktür Yönlü mü Hareket Ediyor?". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Haziran 2014): 1-10.