Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 1 - 34 2015-03-09

2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Ahmet İLHAN [2] , İsa GEREKLİ [3]

135 499

The aim of the study is to reveal important comments about the subjects that affect the investment climate of the countries in question on World economies and the published reports of doing business index since 2003. In these reports, it is presented an annual comparative evaluation by taking the basic indicators such as the establishment of the company, tax policies, the process of receiving employment licence and safekeeping of reports. In this report, instead of EU member states as well as the candidate and potential candidate members, it is expected to be more useful to compare with the countries in USA in improving our political and social relationships. Therefore, in the light of compared and published report's data resource about Mexico which is located in central America and Turkey, it will be clarified the Turkey’s doing business index between 185 economies in question in doing business index 2013 report
Bu çalışmanın amacı 2003 yılından beri yayınlanan iş yapma endeksi raporları ile dünya ekonomileri üzerinde söz konusu ülkelerin yatırım ortamını etkileyen konularda önemli açıklamalar ortaya koymaktadır. Bu raporlarda şirket kuruluşu, vergi politikaları, istihdam lisans alma süreci, yatırımcıların korunması gibi göstergeler temel alınarak yıllık olarak karşılaştırmalı bir değerlendirme sunulmaktadır. Bu çalışmada, AB üye devletlerinin yanı sıra aday ve potansiyel aday ülkeleri yerine politik ve sosyal ilişkilerimizin geliştirmekte olduğu Amerika kıtasında yer alan ülkeler ile kıyaslamanın daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada iş yapma endeksi 2013 raporunda, söz konusu 185 ekonomiden Orta Amerika'da yer alan Meksika ülkesi ile Türkiye kıyaslanmış ve yayınlanan raporlardaki veriler ışığı altında değerlendirmeye tabi tutularak Türkiye iş yapım endeksi konusuna açıklık getirecektir. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Meksika, İş Yapma Endeksi
Türkiye, Meksika, İş Yapma Endeksi
  • AKSES, S., 2011. İKV Değerlendirme Notu, Türkiye'de İş Ortamına İlişkin Değerlendirmeler, İktisadi Kalkınma Vakfı, 10 sayfa.
  • AKSES, S., 2012. İKV Değerlendirme Notu, Türkiye'de İş Ortamına İlişkin Değerlendirmeler, İktisadi Kalkınma Vakfı, 10 sayfa.
  • DOİNG BUSİNESS 2010. Reforming Through Difficult Times
  • DOİNG BUSİNESS 2011. Making a Difference for Entrepreneurs
  • DOİNG BUSİNESS 2012. Doing Business in a More Transparent World
  • DOİNG BUSİNESS 2013. Smarter Regulations For Small and Medium Size Enterprises
  • http://www.doingbusiness.org/custom-query#Topics, Erişim Tarihi, 06/05/2014
  • PINAR, Ö., 2013. Ar-Ge Bülten 2013 Mart- Ekonomi, Dünya İş Yapma Endeksinde Türkiye'nin Yeri ve Türkiye'deki İş Yapma Ortamı, 9 sayfa.
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Ahmet İLHAN

Yazar: İsa GEREKLİ

Bibtex @ { ksuiibf125943, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {1 - 34}, doi = {}, title = {2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {GEREKLİ, İsa and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and İLHAN, Ahmet} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , İLHAN, A , GEREKLİ, İ . (2015). 2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 1-34. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125943
MLA YARDIMCIOĞLU, M , İLHAN, A , GEREKLİ, İ . "2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 1-34 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125943>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , İLHAN, A , GEREKLİ, İ . "2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 1-34
RIS TY - JOUR T1 - 2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Ahmet İLHAN , İsa GEREKLİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 34 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Ahmet İLHAN , İsa GEREKLİ %T 2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , İLHAN, Ahmet , GEREKLİ, İsa . "2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 1-34.