Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 135156 - 156 2015-03-09

İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ

Rezzan TÜRKBAY [1]

219 1173

The debates about ideological transition of British Labour Party in historical period have been continued. The debates is focused on the social democracy basically. The relationship of the Party with social democracy is changed according as historical conditions and political structure and the article examined the transition. After World War II, the welfare state implementations composed its turning point. Since 1970's, the crisis of the welfare state and the ascendancy of new right leads to fluctuations in the Party. In this atmosphere the Party exhibited transformations which skated to the center. It's aimed to be investigated the transformation of the Party and social democracy from Welfare State to the phenomenon of globalization
İngiliz İşçi Partisi’nin tarihsel süreç içinde geçirdiği ideolojik değişimlere ilişkin tartışmalar güncelliğini yitirmemiştir. Söz konusu tartışmalar temel olarak sosyal demokrasi üzerine odaklanmıştır. Parti’nin sosyal demokrasi ile kurduğu ilişki tarihsel koşullara ve siyasal yapıya bağlı olarak değişmiştir ve makale bu değişimi konu edinmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası refah devleti uygulamaları Parti'nin dönüm noktasını oluşturmuştur. 70'lerden itibaren refah devletinin krize girmesi ve yeni sağın yükselişe geçmesi Parti içinde çalkantılara yol açmıştır. Bu ortamda, 90’larda merkeze ve yeni sağa kayan dönüşümler sergilemiştir. Refah devletinden küreselleşme olgusuna dek Parti'nin ve sosyal demokrasinin geçirdiği dönüşümün irdelenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Demokrasi, Refah Devleti, Yeni Sağ, Siyasal Kültür
Sosyal Demokrasi, Refah Devleti, Yeni Sağ, Siyasal Kültür
 • BEECH, M., 2009. "No new vision: The Gradual Death of British Social Democracy", The Political Quarterly, vol.80, no. 4, 2009, ss.526-532.
 • BEHRENS, R., 1989. “The Centre: Social Democracy and Liberalism”, L. Tivey ve A. Wright (der), Party Ideology in Britain, Kent: Routledge, 74-101.
 • BERNSTEIN, E., 1993. The Preconditions of Socialism, (çev. Henry Tudor), Cambridge ve Melbourne:Cambridge University Press
 • BUTTLER, D. ve KAVANAGH, D., 1992. The British General Election of 1992, London.
 • CALLAGHAN, J., 1989. “The Left: The Ideology of the Labour Party”, L. Tivey ve A. Wright (der), Party Ideology in Britain, Kent: Routledge, 23-48.
 • COXALL, W.N., 1981. Political Realities, Hong Kong: Longman.
 • CHAMBERS, G., 2008. "Gordon Brown’un Ekonomi Politikalarına Bakış", Gündem, 8-16.
 • ÇAM, E., 1987. Devlet Sistemleri, İstanbul, Der Yayınları.
 • DIAMOND, P., 2011. "İktidardan Düşmüş Yeni İşçi Partisi", Avrupa'da Sosyal Demokrasinin Bugünü ve Geleceği, çev. Aydın Cıngı ve Ergun Aydınoğlu, İstanbul, Friedrich-Ebert-Stiftung Deneği Türkiye Temsilciliği, ss. 70-81.
 • EROĞUL, C., 1993. Anatüzeye Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • EROĞUL, C., 1996. Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, İmaj Yayıncılık.
 • FEJTO, F., 1989. Her Şeye Rağmen Sosyal Demokrasi, Ankara, Verso.
 • FORMAN, F.N., ve BALDWIN, D.J., 1996. Mastering British Politics, London, Macmillan.
 • GAMBLE, A., 1984. Britain In Decline, Hong Kong: Macmillian.
 • GAMBLE, A. ve WRIGHT T., 1999. "Introduction: The New Social Democracy", The New Social Democracy, Oxford, Blackwell, ss. 1-9.
 • GIDDENS, A., 2000. Üçüncü Yol, Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilimi, İstanbul, Birey Yayıncılık.
 • GÜNAYDIN, G., 2001. “ İngiltere Sol’unda Yeni Açılımlar-Will Hutton’un ‘Revive A Public Realm’ Makalesi Üzerine-”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi,Yıl:2, Sayı:7/8, ss. 3-5.
 • GUARDIAN, 1998. 7 Şubat 1998’den akt. Günaydın, Gökhan,“ İngiltere Sol’unda Yeni Açılımlar-Will Hutton’un ‘Revive A Public Realm’ Makalesi Üzerine-”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi,Yıl:2, Sayı:7/8, 2001, s.3.
 • GÜRBÜZ, Y., 1987. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul, Beta Yayınları.
 • HARVEY, D., 1999. Postmodernliğin Durumu, (Çev. Sungur Savran), İstanbul, Metis Yayınları.
 • HOLTHAM, G. ve HUGHES, R., 1998. “The State of Social Democracy in Britain”, R. Cuperus ve J. Kandel (der), European Social Democracy: Transformation in Progress, Amsterdam: Bevrijding.
 • JESSOP, B., 2000. “From Thatcherism to New Labour: Neo-Liberalism, Workfarism and Labour Market Regulation”, On-Line Papers, Department of (http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc131rjpj.pdf) (12.12.2009). Lancaster University,
 • JONES, B. ve KAVANAGH D., 1995. British Politics Today, Manchester, Bell and Bain.
 • KAMALAK, İ., 2004. “Sosyal Demokrasi Revizyonist Bir İdeoloji Değildir”, Açılım Dergisi, (23.11.2009).
 • (http://www.sodem.metu.edu.tr/9.html)
 • KAMALAK, İ., 2013. "Sosyal Demokrasi'ye Giriş", Sosyal Demokrasi Notları, İstanbul, Kalkedon Yayıncılık.
 • KAVANAGH D.ve JONES B., 1991. “Political Parties”, B. Jones vd. (der), Politics UK, Cambridge, Cambridge University Press.
 • KYMLICKA, W., 2006. Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, (çev: Ebru Kılıç), 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.
 • MERT, N., 2005. “İngiltere’de Sol’un Seçimi”, Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=152450) (12.05.2005)
 • OKYAVUZ, M., ve KAMALAK, İ., 2004. “Sosyal Demokrasi Revizyonist mi”, RadikalGazetesi,(http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haber no=356) (20.12.2005)
 • ÖZKAZANÇ, A., 1997. “Refah Devletinden Yeni Sağa: Siyasi İktidar Tarzında Dönüşümler”, Mürekkep, Sayı:7, ss. 21-29.
 • ÖZDEMİR, V., 2006. “Sosyal Demokrasinin Geleceği”, Açılım Dergisi, Yıl:2 Sayı:3, (http://www.sodem.metu.edu.tr/3-41.html) (25.11.2009)
 • PLANT, R., 1988. “Ideology”, H. Drucker vd. (der), Developments in British Politics, London, Macmillan, 8-33.
 • PUNNETT, M., 1985. British Government and Politics, Cambridge, Gower.
 • SKED A. ve COOK C., 1993. Post- War Britain: A Political History, England, Penguin.
 • ROSKIN, M.G., 2009. Çağdaş Devlet Sistemleri, (Çev. Bahattin Seçilmişoğlu), Ankara, Adres Yayınları.
 • TOPRAK, L. 2008. “CHP ve Sosyalist Enternasyonal Parodisi”,No:41, (http://www.marksist.com/levent_toprak/chp_ve_sosyalist_enternasyona l_parodisi.htm) (20.06.2009).
 • TUNAYA, T. Z., 1975. Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul.
 • WILDING, P., 1994. “The Debate about Welfare State”, B. Jones (der), Political Issues in Britain Today, Glasgow, Bell and Bain, 109-121.
 • WHITE, S.K., 1994. Modernity and Political Thougt, London, Sage Publications.
 • YILMAZ, A., 2001. Çağdaş Siyasal Akımlar: Modern Demokraside Yeni Arayışlar, Ankara, Vadi Yayınları. İnternet kaynakları
 • (http://www.cnnturk.com/2009/ekonomi/dunya/11/07/brown.krizden.cikab
 • ilmek.icin/550787.0/, 25.12.2009)
 • (http://www.milliyet.com.tr/Dunya/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Ka
 • tegoriID=2&ArticleID=1104427&Date=09.06.2009&b=Isci%20Partisi
 • %20hezimete%20ugradi&ver=20, 23.12.2009)
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rezzan TÜRKBAY

Bibtex @ { ksuiibf125950, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {135156 - 156}, doi = {}, title = {İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ}, key = {cite}, author = {TÜRKBAY, Rezzan} }
APA TÜRKBAY, R . (2015). İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 135156-156. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125950
MLA TÜRKBAY, R . "İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 135156-156 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125950>
Chicago TÜRKBAY, R . "İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 135156-156
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ AU - Rezzan TÜRKBAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135156 EP - 156 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ %A Rezzan TÜRKBAY %T İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD TÜRKBAY, Rezzan . "İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 135156-156.