Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 199 - 222 2015-03-09

TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Yücel AYRIÇAY [2] , İbrahim SABUNCU [3]

272 1346

One of the most important tools of Islamic finance, in recent years, is the Islamic debt securities expressed by the sukuk which is also known as interestfree bonds. Sukuk certificates which can be treated in the secondary market and is based on a real asset structure, is make it attractive to investors. The aim of this study is to provide an understanding of, the above-mentioned concept of Sukuk and Lease certificates which is the Sukuk application in Turkey. For this purpose literature review were made from various sources on Sukuk. Firstly, in the introduction, concept of Islamic finance, essential of Islamic finance is mentioned. Then the concept of sukuk been discussed in detail, the differences

İslami finansın son yıllardaki en önemli enstrümanlarından biri de Sukuk ile ifade edilen faizsiz tahvil veya bono olarak da nitelendirilen borç senetleridir. Sukuk sertifikalarının ikincil piyasalarda işlem görebilen ve gerçek bir varlığa dayanan yapısı, Sukuku yatırımcılar için cazip kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen sukuk kavramı ile Türkiye’deki sukuk uygulaması olan kira sertifikalarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla sukuk ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlemeler yapılmıştır. Öncelikle giriş kısmında İslami finansman kavramından, İslami finansın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Daha sonra sukuk kavramı detaylı olarak irdelenmiş, sukuk ile klasik bono arasındaki farklar aktarılmıştır. Ardından sukuk senetlerinin yatırımcılar ve fon ihtiyacı duyan firmalar açısından avantajları açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde ise yaygın olan sukuk çeşitlerinden bahsedilmiştir. Altıncı bölümde Türkiye’deki sukuk olarak adlandırılan kira sertifikalarından, bu kira sertifikalarının çeşitlerinden, kira sertifikalarının nasıl ihraç edildiğinden bahsedilmiştir. Son olarak Dünyadaki ve Türkiye’deki sukuk piyasasının durumundan bahsedilmiş, Türkiye’nin Dünya sukuk piyasasından çok küçük bir pay aldığı anlatılmıştır. Sonuç kısmında ise bu çalışmanın devamında yapılabilecek araştırma konuları önerilmiş, Türkiye için sukuk ve İslami finansın önemine değinilmiş ve Türkiye’nin İslami finansın merkezi olması gerektiği temennisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sukuk, Kira Sertifikası, Faizsiz Tahvil, Faizsiz Bono, İslami Finans, Finansman

Sukuk, Kira Sertifikası, Faizsiz Tahvil, Faizsiz Bono
 • AASSER, M. E., 2014. December puts sukuk on firmer footing for 2014. Ocak 2014 tarihinde Islamic finance service: http://www.islamicfinanceservice.com/Article/3293924/Research/IF IS-data-analysis-December-puts-sukuk-on-firmer-footing-for- 2014.html adresinden alındı
 • ALVİ, I. A., RUFAİ, A., DADABHOY, I., & NASEER, U. M. 2013. A Comprehensice Study of the Global Sukuk Market 3rd Edition. International Islamic Financial Market.
 • ASYA YATIRIM A.Ş. 2014. Sukuk. Ocak 2014 tarihinde Asya Yatırım A.Ş.: http://www.asyayatirim.com.tr/AsyaYatirim_31_3_sukuk adresinden alındı
 • ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., Y. (2014, Ocak 16). Sukuk ve Kira Sertifikaları Hakkında Telefonla Röportaj. İstanbul.
 • AYUB, M., 2007. Understanding Islamic Finance. England: John Wiley & Sons Ltd.
 • DÖNDÜREN, P. D., 1998. İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi. İstanbul: Erkam Yayınları.
 • KUVEYT TÜRK A.Ş.,2011. Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Bankacılık Uygulamaları. İstanbul.
 • SECURİTİES COMMİSSİON MALAYSİA (SC)., 2014. Frequently Asked Questions On Retail Bonds And Sukuk. Ocak 2014 tarihinde Securities Commission Malaysia (SC): http://www.sc.com.my/frequently-asked-questions-onretail-bonds-and-sukuk/ adresinden alındı
 • SERMAYE PİYASA KURULU, (2013, Haziran 7). KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ. Resmi Gazete(28670).
 • SERMAYE PİYASA KURULU, 2014. Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu. Ocak 2014 tarihinde Sermaye Piyasa Kurulu: http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=201041&subid=0&ct= c adresinden alındı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU, (2010, Nisan 1). KİRA SERTİFİKALARINA VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. Resmî Gazete(27539).
 • TURHAN, İ. M., 2013. Changing Regulatory Environment and the Prospect of Shariah Compliant Finance.
 • YAKAR, S., KANDIR, S., & ÖNAL, Y., 2013. Yeni Bir Finansman Aracı Olarak “Sukuk-Kira Sertifikası” ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi. (84).
 • YILMAZ, G., 2014. Sukuk piyasasına bakış. (Bloomberg HT Araştırma) Ocak 2014 tarihinde Bloomberg HT: ttp://www.bloomberght.com/haberler/haber/1453093-sukukpiyasasina-bakis adresinden alındı
 • YÜCEL, F. E., & DEMİREL, B. B., 2012. Günümüzün gözde finansman aracı: Sukuk. İstanbul: Ernst & Young.
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Yücel AYRIÇAY

Yazar: İbrahim SABUNCU

Bibtex @ { ksuiibf125954, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {199 - 222}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI}, key = {cite}, author = {SABUNCU, İbrahim and AYRIÇAY, Yücel and YARDIMCIOĞLU, Mahmut} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , AYRIÇAY, Y , SABUNCU, İ . (2015). TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 199-222. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125954
MLA YARDIMCIOĞLU, M , AYRIÇAY, Y , SABUNCU, İ . "TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 199-222 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125954>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , AYRIÇAY, Y , SABUNCU, İ . "TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 199-222
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Yücel AYRIÇAY , İbrahim SABUNCU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 222 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Yücel AYRIÇAY , İbrahim SABUNCU %T TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , AYRIÇAY, Yücel , SABUNCU, İbrahim . "TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 199-222.