Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 279 - 294 2015-03-09

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1]

173 663

Countries in terms of Doing Business Index; starting work procedures , permits, licenses and licensing procedures , staff run , registering property , getting credit, protecting investors , paying taxes transactions, cross-border trade, contract enforcement and liquidation of work processes as similar indicators created using , and general domestic investment environment to determine the quality employees are indices . These indexes content generally as income per capital , labor costs , inflation rate , public finance, education level of the workforce, such as the quality of economic indicators , as well as that country's judiciary and the rule of law , private property rights regulations , work input and output conditions, the new firm building conditions and costs, tax procedures, using the number of transactions relating to foreign trade in the country aims to determine the level of doing business . In the study of emerging market economies Considered , Turkey, China, Brazil, India, Russia, countries such as Mexico, Doing Business Index, in terms of the World Bank in 2014 to
Ülkeler açısından İş Yapabilirlik Endeksleri; işe başlama işlemleri, izin, lisans ve ruhsat işlemleri, personel çalıştırma, mülkiyet kaydı, kredi alma, yatırımcının korunması, vergi ödeme işlemleri, sınırlar ötesi ticaret, kontratların bağlayıcılığı ve işin tasfiyesi işlemleri gibi benzer göstergeler kullanılarak oluşturulan ve genelde ülkelerin yatırım ortamının kalitesini belirlemeye çalışan endekslerdir. Bu endeksler içerik olarak genelde kişi başına gelir, işgücü maliyeti, enflasyon oranı, kamu maliyesi, eğitim seviyesi, işgücünün kalitesi gibi ekonomik göstergelerin yanı sıra, o ülkedeki yargı ve hukuk düzeni, özel mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler, işe giriş ve çıkış koşulları, yeni firma kurma koşulları ve maliyetleri, vergi prosedürleri, dış ticarete ilişkin işlemlerin sayılarını kullanarak ülkelerde iş yapabilirlik seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yükselen piyasa ekonomileri olarak kabul edilen, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika gibi ülkelerin İş Yapabilirlik Endeksi, açısından Dünya bankası 2014 mart ayı verilerine (Doing Business) göre karşılaştırılmış, ilgili ülkelerin endekslere göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri tespit edilmiş olup, Türkiye ve Çinin iş yapabilme kolaylığı açısından daha avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İş Yapabilirlik, Yükselen Ekonomiler, Yatırım Ortamı Kalitesi
İş Yapabilirlik, Yükselen Ekonomiler, Yatırım Ortamı Kalitesi
  • ÇAVUSGİL, S. T., GHAURİ, P.N., (1990). Doing Business in Developing Countries : Entry and Negotiation Strategies, New York : Routledge.
  • ÇİVİ, E., ÇAVUŞGİL, S.T., (2001). Yeni Dünya Düzeninde Güç Kazanan Ülkeler: Yükselen Ekonomiler, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s.113- 128.
  • ERŞİN, F., (2014).Yükselen Ekonomiler Ve Kırılgan Beşli: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD) Sayı:1,43-51
  • NARİN, M., KUTLUAY, D., (2013). Küresel Finansal Piyasalarda Değişim ve Yükselen Güçler: BRIC Ülkeleri, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, S. 35-55.
  • NEACE, M. B. (1999). Entrepreneurs in Emerging Economies: Creating Trust, Social Capital, and Civil Society Annals of the American Academy of Political and Social Science, Thousand Oaks, Vol. : 565, ss. 149-159.
  • KUEPPER, J., (2011). What are Emerging Markets? Finding and Investing in About.com Emergin http://internationalinvest.about.com/od/gettingstarted-/a/What-Are- Emerging-Markets.htm, (15.03.2014). Guide May 30, MSCI (2012). MSCI Emerging http://www.msci.com/products/indexes/-country_and_regional/em/ (E.Tarihi :10.03.2014) Markets Indices, İş Yapabilirlik
  • Karşılaştırması(2014).http://www.doingbusiness.org/
  • custom-query (E.Tarihi:17.03.2014)
  • İş Yapabilirlik Raporu(2010). Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı, http://www.investinnorthcyprus.org/tr/pdf/IsYapabilirlikRaporu201 0.pdf (E.Tarihi:17.03.2014)
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Bibtex @ { ksuiibf125957, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {279 - 294}, doi = {}, title = {YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {YARDIMCIOĞLU, Mahmut} }
APA YARDIMCIOĞLU, M . (2015). YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 279-294. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125957
MLA YARDIMCIOĞLU, M . "YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 279-294 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10268/125957>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M . "YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 279-294
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 294 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI %A Mahmut YARDIMCIOĞLU %T YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut . "YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE İŞ YAPABİLİRLİK ENDEKSİ KARŞILAŞTIRMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Mart 2015): 279-294.