Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 19 - 32 2015-03-10

Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR

Mustafa TAŞLIYAN [1] , Ahmet EYİTMİŞ [2] , Enise GÜNDUĞDU [3]

344 1432

The 21st century -together with the radical changes in the work life dynamics and the emergence of conceptual knowledge, globalization, competition and new generations- has brought highly different lifestyle compared to previous ones. The aim of this study to determine what the future expectations of the Generation Y from business life and transfer this expectations to generation X managers. In this research, prepared survey derived form the literature applied to the graduate students of KSÜ. The survey consists of two sections in the first part of the survey questions, the respondents' demographic characteristics are asked. In the second part, the expectations of the graduate students from their future workplace have been tried to determine

21.yüzyıl çalışma hayatının dinamiklerinde köklü değişikliklerin yaşandığı, bilginin, küreselleşmenin, rekabetin ve yeni nesillerin ortaya çıktığı eskisinden hayli farklı bir yaşam biçimini beraberinde getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Y kuşağı olarak tanımlanan kuşağın geleceğe dönük iş yaşamından beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bu beklentilerin X kuşağı yöneticilerine aktarılmasıdır.
Araştırmada, yerli ve yabancı literatürün incelenmesi sonucunda hazırlanan anket formunun KSÜ Avşar yerleşkesinde okuyan son sınıf öğrencilerine uygulanmasıyla elde elden veriler kullanılmıştır. İki bölümden oluşan anket sorularının birinci bölümünde, anketi cevaplayanların demografik özelliklerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde, öğrencilerin gelecekte çalışmayı düşündüğü işyerlerinden beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Y Kuşağı, İşyeri gelecek beklentileri, çalışma hayatı

 • Adıgüzel, O., Batur, H.Z. ve Ekşili, N., 2014, Kuşakların Değişen Yüzü ve y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Aral Noyan, Bülent Demir, Cengiz Ağ, Çağlar Pehlivan, Eşref Özdemir, Gülbeniz Akduman, Hanife Eregez, İlksen Öztürk, Oktay Balcı, 2013, Y kUşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2(2), 11- 42
 • Albayrak, A. Ve Özkul, E., 2013, Y kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma, İnternational Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish or Turkic, 8(6), 15-31
 • Ayhün, S.E., 2013, Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları, Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Çatalkaya, C., 2008, Y kuşağı ve İnsan Kaynakları, 12.4.2008, Erişim tarihi: 04.11.2014 http://www.yetenekvekariyer.com/y-kusagi-ve-insan-kaynaklari/
 • Deloitte Eğitim vakfı, 2013, Y Kuşağı İnovasyon Araştırması; Erişim tarihi: 4.11.2014 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/Other/TR_Y_K usagi_Inovasyon_Arastirmasi_11072014.pdf
 • Deneçli, C. Ve Deneçli S. Nabza Göre Şerbet, Kuşağa Göre Etkinlik: Eğlencenin Pazarlanması http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/sanattasrim/doc/Ceyda_Denecli_Sevda_De necli.doc Kuşaklar, Erişim tarihi: 04.11.2014
 • İşçimen, D. S., 2012, Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İle Kurumsal Bağlılıkları Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Tezi, İstanbul.
 • Jasoh, M., Simun, M. ve Chong, S.C., 2011, Expectation Gaps, Job Satisfaction, and Organizational Commitment Of Fresh Graduates: Roles of Graduates, Higher Learning İnstitutions and Employers, Education+Traning, Vol.53(6), 515-530.
 • Keleş, H.N., 2011, Y kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ver Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • Maxwell, G.A. and Broadbridge, A., 2014, Generation Y Graduates and Career Transitions:Perspectives by Gender, Europan Managment Journal, 32, 547-553.
 • Mazuki,J., Simun,M. and Chong,S.O., 2011, Expectation Gaps, Job Satisfaction and Organizational Commitment of Fresh Graduates, Education + Training Journal, Vol.53, No.6, pp.515-530.
 • Sheahan, P., 2009, Generation Y: Thriving and surviving with generation Y at work, New York: Hardie Grant Books.
 • Ülker, H. 2013, Y KUŞAĞI DA NEYİN NESİ? Erişim Tarihi; 04.11.2014 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/791/Y%20kusagi.pdf
 • Chevette, A. ,Generation Y:Definition,Characteristics & Personality Traits ,Erişim Tarihi: 15.11.2014
 • http://education-portal.com/academy/lesson/generation-y-definition- characteristics-personality-traits.html#lesson
Birincil Dil TR
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa TAŞLIYAN

Yazar: Ahmet EYİTMİŞ

Yazar: Enise GÜNDUĞDU

Bibtex @ { ksuiibf125962, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {19 - 32}, doi = {}, title = {Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR}, key = {cite}, author = {TAŞLIYAN, Mustafa and GÜNDUĞDU, Enise and EYİTMİŞ, Ahmet} }
APA TAŞLIYAN, M , EYİTMİŞ, A , GÜNDUĞDU, E . (2015). Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 19-32. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125962
MLA TAŞLIYAN, M , EYİTMİŞ, A , GÜNDUĞDU, E . "Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 19-32 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10269/125962>
Chicago TAŞLIYAN, M , EYİTMİŞ, A , GÜNDUĞDU, E . "Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2015): 19-32
RIS TY - JOUR T1 - Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR AU - Mustafa TAŞLIYAN , Ahmet EYİTMİŞ , Enise GÜNDUĞDU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 32 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR %A Mustafa TAŞLIYAN , Ahmet EYİTMİŞ , Enise GÜNDUĞDU %T Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD TAŞLIYAN, Mustafa , EYİTMİŞ, Ahmet , GÜNDUĞDU, Enise . "Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Mart 2015): 19-32.