Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2015-10-05

ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI

Gamze ŞERBETÇİ [1]

456 731

In consequence of the uncontrolled usage of natural resources and environmental degradation, the progress in business has been critically unstable. As a result of this, in order to protect the environment and natural resources, businesses and governments began to practice new plans and policies. They will enable businesses to have lots of advantages such as environmental accounting, reporting and controlling, saving the energy waste, minimization or destruction of waste, achievement of competitive advantage, development of green places and reduction of cost. Thus, the two main purposes of business which are profitability and sustainability will be obtained

İşletmelerin doğal kaynakları kontrolsüzce kullanması ve çevresel tahribat sonucunda devamlılıkları tehlikeye girmiştir. Bunun sonucunda işletmeler ve hükümetler çevreyi ve doğal kaynakları korumak için yeni planlar ve politikalar uygulamaya başlamışlardır. İşletmelerin çevresel muhasebeyi uygulamaları, raporlamaları ve denetlemeleri, enerji tasarrufu, atıkları azaltma ya da yok etme, rekabet üstünlüğü elde etme, yeşil imajının artması, maliyetleri düşürme vbg. birçok avantaj elde etmelerini sağlamaktadır. Böylece işletmelerin temel amacı olan kar sağlama ve sürdürülebilirliği gerçekleşmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Muhasebe, Sürdürülebilirlik, Maliyet

Çevre, Muhasebe, Sürdürülebilirlik, Maliyet
 • ABIOLA, J. O. (2012). Environmental Management Accounting Practice in Nigeria: National Petroleum Corporation (NNPC), European Scientific Journal, http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/147/152 e.t. 28.03.2015,
 • ALAGÖZ, A. ve İRDİREN, D. (2013). Maliyet Muhasebesi Bakış Açısı İle İşletmelerde Çevre Maliyetleri Ve Yönetimi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (26), 424-449.
 • ALBEZ, A. (2013). Çevre Maliyet Raporu: Aşkale Çimento, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 189-207.
 • ALTINBAY, A. (2007). Çevresel Maliyetlerin Raporlanması, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (11), e.t. 07.03.2015, http://www.akademikbakis.org/eskisite/sayi11/makale/evresel.pdf
 • BAŞ, M. ve ÖZOCAK, H. (2002). Çevre Muhasebesi ve Denetimi. H. Özocak (Ed.), Yeşil Muhasebeye Özlü Bir Bakış (ss.76-108). İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları.
 • BAYIRLI, R. (2008). Çevre Finansmanı Muhasebe ve Finansman İçin Yeni Trendler.Y. Ayrıçay ve A. Karataş (Ed.), Çevresel Maliyetlerin Finansal Raporlara Yansıtılması (ss.289-310). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • BOYD, J. (1998). The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Framework to Identify http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/10609/1/dp980049.pdf
 • ÇALIŞ, Y. E. (2013). Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 34(1), 175-190.
 • ÇETİN,A. T., ÖZCAN, M. ve YÜCEL, R. (2004). Çevre Muhasebesine Genel Bakış, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (7), 61-76.
 • GÖNEN, S. ve GÜVEN, Z. (2014). Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Seramik Fabrikasında Uygulama, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 39-58
 • GÜNEY, C. ve POLAT, B. (2013). Denetim Süreci Açısından Ekolojik Muhasebeye Bakış, Vergi Sorunları Dergisi, (299), 122-131.
 • DENİZ, T. ve TÜRKER, A., (2012), Çevresel Muhasebe ve Uygulamaları, Istanbul University Journal of the Faculty of Forestry, 62(1), 115-132.
 • ERGİN, H. ve OKUTMUŞ, E. (2007). Çevre Muhasebesi: Çevre Maliyetleri Ve Çevre Raporlaması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 144-169.
 • KARAGIORGOS, T., DROGALAS, G., PAZARSKIS, M. ve CHRISTODOULOU, P. (2008). Environmental Auditing; Conceptual Framework And Contribution to The Business Environment, International Conference on Accountıng http://www.drogalas.gr/uploads/publications/New_11-03-09.pdf. Finance, and e.t. 07.03.2015.,
 • KAYA, N. (2013). Çevresel Muhasebe Açısından Uluslararası Muhasebe Standartlarına Bakış, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler http://www.akademikbakis.org/eskisite/34/16.pdf (34), E-Dergisi, e.t. 07.03.2015,
 • KIRLIOĞLU, H. ve CAN, A. V. (1998). Çevre Muhasebesi (1. Baskı). Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • MATHEWS, M. R. (1997). “Twenty-five years of social and environmental accounting research” Accounting, Auditing and Accountability Journal , 10(4), 481-531.
 • MEMİŞ, M. Ü. (2009). İşletme Yönetim Aracı Olarak Çevresel Muhasebe, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 89-106.
 • MOORTHY, K. and YACOB, P. (2013). Green Accounting: Cost Measures, Open Journal of Accounting, 2(1), 4-7.
 • OTLU, F. ve KAYA, G. A. (2010). Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 43-56.
 • ÖZBİRECİKLİ, M. (2002). Çevre Muhasebesi Kavramlar Uygulama Alanları Araştırma Sonuçları (1. Baskı), Ankara: Natürel Kitap ve Yayıncılık.
 • SOYLU, Y. ve İLERİ, H. (2009). Çevre Muhasebesi Ve Çevre Maliyetlerinin Üretim Maliyetlerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 12(1-2), 309-322.
 • TODEA, N., STANCIU, I. C. ve JOLDOŞ (UDREA), A. M. (2011). Environmental Audit, a Possible Source of Informatıon for Financıal Audıtors, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(1), 66-74.
 • TÜSİAD, (2005). Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, e.t. 28.03.2015, http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/sirket.pdf
 • ULUSAN, H. (2010).Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları’nın Çevresel Maliyet Ve Borçların Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması Açısından İncelenmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (19), 75-99.
 • YAKHOU, M. ve DORWEILER, P. V. (2004). Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy, Business Strategy and the Environment, 13(2), 65-77.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze ŞERBETÇİ

Bibtex @ { ksuiibf125985, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI}, key = {cite}, author = {ŞERBETÇİ, Gamze} }
APA ŞERBETÇİ, G . (2015). ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 1-20. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125985
MLA ŞERBETÇİ, G . "ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 1-20 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125985>
Chicago ŞERBETÇİ, G . "ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI AU - Gamze ŞERBETÇİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI %A Gamze ŞERBETÇİ %T ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ŞERBETÇİ, Gamze . "ÇEVRESEL MUHASEBEDE MALİYETLERİN DENETİM VE RAPORLANMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 1-20.