Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 21 - 28 2015-10-05

PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI

Esra KAYA [1] , İbrahim TAŞ [2]

718 1556

From the 1980’s on, the concept of ‘human resources management’ began to be used instead of ‘personel administration’ both in terms of business management then public administration. This, therefore, resulted in a debate whether these two concets are different or the same. This study argues that parallel to the differentation between the conceps of ‘public benefit’ and ‘private benefit’, there should also be a differentation between the concepts of ‘personel administration’ and ‘human resources management’ which are commonly used synonymous in the literature, and therefore, the concept of ‘human resources management’ may be used in terms of business management as it is associate with the fact of humanbeeing, but it would be more favorable to use the concept of ‘personel administration’ in terms of public administration. With this aim, this study firstly explaines the concept of ‘personel administration’, then elaborates the concept of ‘human resources management’ and finaly points out the differentiations between the two concepts

1980’lı yıllardan itibaren, önceleri özel yönetimde, daha sonra da kamu yönetimi alanında ‘personel yönetimi’ kavramı yerine ‘insan kaynakları’ kavramı kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla bu iki kavramın ‘aynı’ veya ‘ayrı’ anlama gelip gelmediği tartışması ortaya çıktı.

Bu çalışmada, kamu ve özel yönetim arasındaki ‘kamu yararı’ ve ‘özel yarar’ ayırımı paralelinde, literatürde yaygın bir şekilde eşanlamlı olarak kullanılan ‘personel yönetimi’ kavramı ile ‘insan kaynakları yönetimi’ kavramları arasında bir ayırım yapmak gerektiği, dolayısıyla özel yönetimdeki insan unsurunu çağrıştırdığı için ‘insan kaynaları yönetimi’ kavramı özel yönetimde kullanılabilse de, kamu yönetimi anlanında ‘personel yönetimi’ kavramının kullanılmasının daha uygun olacağı vurgulanmaktadır.

Bu amaçla bu çalışmada öncelikle ‘personel yönetimi’ kavramı açıklanmakta, sonra ‘insan kanakları yönetimi’ kavramı ele alınmakta, son olarak da bu iki kavram arasındaki farklar tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Personel yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Kamu yönetimi, Özel yönetim

  • Aydın, Ahmet H. (2013) Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 349.
  • Aytürk, N. (1990) Yönetim Sanatı, Ankara, Emel Yayımevi.
  • Bilgin, Kamil U. (1997) Kamu Personel Yönetinıi, Ankara, İmaj Yayıncılık.
  • Bopp, W. & Whisenand, P. (1980) Police Personnel Administration, Boston, Allyn and Bacon.
  • Canman, Doğan (1995) Çağdaş Personel Yönetimi, Ankara, TODAIE, NO 260.
  • Eryılmaz, Bilal (2011) Kamu Yönetimi, 4.Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaacılık
  • Kayar, N. (2013) Kamu Personel Yönetimi, Bursa, Ekin Yayınevi.
  • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, M. A. (2013) İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Ankara, Nobel.
  • Tortop, Nuri (1992) Personel Yönetimi, Ankara: İlk-San Matbaası.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esra KAYA

Yazar: İbrahim TAŞ

Bibtex @ { ksuiibf125986, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {21 - 28}, doi = {}, title = {PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI}, key = {cite}, author = {TAŞ, İbrahim and KAYA, Esra} }
APA KAYA, E , TAŞ, İ . (2015). PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 21-28. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125986
MLA KAYA, E , TAŞ, İ . "PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 21-28 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125986>
Chicago KAYA, E , TAŞ, İ . "PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 21-28
RIS TY - JOUR T1 - PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI AU - Esra KAYA , İbrahim TAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 28 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI %A Esra KAYA , İbrahim TAŞ %T PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Esra , TAŞ, İbrahim . "PERSONEL YÖNETİMİ-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AYIRIMI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 21-28.