Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 45 - 54 2015-10-05

LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ

Utku ALTUNÖZ [1]

212 731

In this paper, financial failure estimate models based on logistic regression and Discriminant analysis, which are among the multivariable statistical techniques aimed at estimating the financial failures of banks in Turkey. Following the summary of Turkish banking history and literature survey, empirical analysis was done. As a result of the study, it has been observed that the power of Logistic Regression and discriminant analysis in terms of predicting financial failure give a high probability

Çalışmada çok değişkenli istatistik yöntemlerinden lojistik regresyon ve diskriminant analizi kullanılarak Türkiye’de ki bankaların finansal başarısızlıklarının tahmini amaçlanmıştır. Türkiye’de bankacılık tarihi özeti ve literatür taramasının ardından, ampirik analize geçilmiştir. Çalışma sonucunda her iki modelin de banka başarısızlıklarının tahmininde yüksek tahmin gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Banka Başarısızlıkları, Diskriminant Analizi, Lojit Regresyon

Jel Sınıflandırması: C50, G21, G14, G33

Banka Başarısızlıkları, Diskriminant Analizi, Lojit Regresyon
 • Aktaş, R. (1993). Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayın No:323.
 • Altaş,D.,Giray,S.(2005). Mali Başarısızlığın ok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle Belirlenmesi: Tekstil Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/2, 13-28.
 • Altunöz, U. (2014). Bankaların finansal Başarısızlıklarının Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları Çerçevesinde Tahmini. Sakarya Üniversitesi Iktisat Dergisi, 2(4), 1-22.
 • Başarır G.(1990). çok Değişkenli Verilerde Ayrımsama Sorunu ve Lojistik Regresyon Analizi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1990
 • Bolak, M. (1986). Finansal Başarının Ölçülmesi için Çok Değişkenli Bir Analiz Yöntemi ve Sektörel Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Ceylan, A(2001). İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, Bursa, 2001.
 • Deakin, B. (1972). A Discriminant Analysis of Predictors Business Failure.. Journal of Accounting Research ,14 (3),112-120.
 • Gambola, M. J., Haskins, M. E., Ketz, J. E. ve Williams, D. D. (1987). Cash Flow in Bankruptcy Prediction. Financial Management 16, 55-65.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. T. ve Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis New Jersey, Prentice Hall.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (3rd ed.). Glendale, CA: Pyrczak Publishing.
 • Özdinç, Ö. (1999). Derecelendirme Sürecinde Ekonometrik Bir Değerlendirme, Ankara, Sermaye Piyasası Yayın Kurulu Yayın No:130.
 • Shirata, C. Y. (1998). Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan: An Enpirical Research. Proceedings of The Second Asian Pacific Inter disciplinary Research in Accounting Conference.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Utku ALTUNÖZ

Bibtex @ { ksuiibf125988, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {45 - 54}, doi = {}, title = {LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ}, key = {cite}, author = {ALTUNÖZ, Utku} }
APA ALTUNÖZ, U . (2015). LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 45-54. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125988
MLA ALTUNÖZ, U . "LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 45-54 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125988>
Chicago ALTUNÖZ, U . "LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 45-54
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ AU - Utku ALTUNÖZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 54 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ %A Utku ALTUNÖZ %T LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ALTUNÖZ, Utku . "LOJİSTİK REGRESYON VE DİSKRİMİNANT YÖNTEMLERİYLE BANKA BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ: TÜRK BANKALARI DENEYİMİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 45-54.