Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 117 - 126 2015-10-05

Bir sistemin davranışını tanımlama, inceleme ve gelecekteki davranışlarını tahmin etme maksadıyla benzerinin bilgisayar ortamında oluşturulması olarak tanımlayabileceğimiz   simülasyon, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada simülasyonun üretim tesislerinde uygulanması durumunda, üretim etkinliği üzerindeki etkisini incelenmiştir.

Öncelikle  üretim sistemleri ve üretim etkinliği üzerinde durulmuş diğer aşamalarda ise üretimde simülasyon yönteminin kullanılması ve üretimde etkinliği artırmada simülasyonun rolü konuları incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Üretim, Üretim Etkinliği, Üretim Etkinliğinde Simülasyon

The examination and the identification of a system manner and the prediction of the future manner by entering the correct data while there are changes in the system can be defined as simulation which is used in many fields nowadays. In this study, when the simulation is applied in the production facility, its effect on the production efficiency is examined. At first the study is focused on production systems and manufacturing activity and then the in the other parts the simulation, using the method of simulation in production and the role of simulation in increasing the production efficiency are examined
 • Altınbay, A., 2006, “Kaızen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Maliyet Yönetimi Sistemi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1
 • Altun A. , Göleç K., 2011, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 27 Sayı: 2, 200-207
 • Acar, D., Ömürberk, N.,A.H. Eroğlu, 2006, Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil Sektöründeki Uygulama Boyutları, C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt:7 Sayı:1, 21-40
 • Altunay, M. A., 2007, Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Akın N.G.,2010, ‘Yalın İmalat Sistemlerinde Performansa Etki Eden Faktörlerin Simülasyon Kullanılarak Belirlenmesi’ İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora Tezi
 • Çimen, H., Taşkın, S., Yabanova, İ.,2007, Eğitim Amaçlı Esnek ve Modüler Üretim Sistemlerinin Teknik Eğitimde Kullanılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:3, 43-53.
 • Gönen S., Çelik M., 2004, ‘Esnek Üretim Sistemleri Uygulayan İşletmelerde Üretim Maliyetlerinin Değerlendirilmesi’ Ege Akademik Bakış Dergisi 133-143
 • Görener, A., Akkurt, M., Çınar, S., (2008), Eş Zamanlı Mühendislik ve Yalın Üretim Anlayışlarının İmalat Sektörü Açısından Algılanmasına Yönelik İstatistiksel Bir Analiz, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma, Cilt:26 Sayı: 2, 138-150.
 • Kara, M.C., Peker, A., (2004), Bir Hazır Giyim Üretim Hattında Yalın Üretim Uygulamasının Hat Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği- XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana
 • Kavcar,B., 2004, ’Simülasyon Yöntemi Kullanılarak Yapılan Satış Tahminleriyle Satış Bütçesi Hazırlanması’ Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 96.
 • Kabadayı N. ,2007, ‘Seri Tedarik Zincirinde Temel-Stok Seviyelerinin Simülasyon Temelli Genetik Algoritma İle Çözülmesi’ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı ,Yüksek Lisans Tezi
 • Soyuer, H., 2005, Kitlesel Kişiye Özel Üretimde Modüler Üretim Anlayışı, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbulTicaret Üniversitesi, 25-27
 • Tikici, M., Aksoy, A., Derin, N., (2006), Toplam Kalite Yönetiminin Radikal Unsurlarından Birisi Olarak Yalın Yönetim, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5 Sayı:15, 20-33
 • Öztürk, L, 2004, ,’Monte-Carlo Simulasyon Metodu Ve Bir İşletme Uygulaması’Doğu anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi ,116-122.
 • Celaleddin, Yeroğlu, 2001, ‘Üretim ve Servis Sistemlerinde Pratik Simülasyon Teknikleri’, İstanbul, s.6.
 • Yücel,D.N. ,2005, ‘Sımulatıon Of A Flexıble Manufacturıng System: A Pılot Implementatıon’ A Thesıs Submıtted To The Graduate School Of Natural And Applıed Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty , In Partıal Fulfıllment Of The Requırements For The Degree Of Master Of Scıence In Mechanıcal Engıneerıng
 • Yelkenci, S., Tunalı, S. 2011,,’Eşanjör Üretim Hattında Simülasyon Kullanılarak Darboğaz İstasyonların Belirlenmesi’, Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 445-450.
 • Zerenler, M. Ve İraz, R. , 2006, “Japon Yönetim Anlayışı Ve Şirket Ağları (Keıretsu) Analizi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16
 • Zerenler, M., 2005,‘Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı Ve Üretim Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma’Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar Cilt:1 1-36
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MELEHAT KÜÇÜKÖNDER

Yazar: MUSTAFA UÇAR

Bibtex @ { ksuiibf125992, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {117 - 126}, doi = {}, title = {ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON}, key = {cite}, author = {UÇAR, MUSTAFA and KÜÇÜKÖNDER, MELEHAT} }
APA KÜÇÜKÖNDER, M , UÇAR, M . (2015). ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 117-126. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125992
MLA KÜÇÜKÖNDER, M , UÇAR, M . "ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 117-126 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125992>
Chicago KÜÇÜKÖNDER, M , UÇAR, M . "ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 117-126
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON AU - MELEHAT KÜÇÜKÖNDER , MUSTAFA UÇAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 126 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON %A MELEHAT KÜÇÜKÖNDER , MUSTAFA UÇAR %T ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD KÜÇÜKÖNDER, MELEHAT , UÇAR, MUSTAFA . "ÜRETİM ETKİNLİĞİNDE SİMÜLASYON". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 117-126.