Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 153 - 158 2015-10-05

MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI

İsmail DİNÇAY [1]

205 554

Centuries of human society in the process of a clan itself has felt the need to be connected to the community. Where the emerging needs that arise during certain periods sought ways of solving social structure. The desire to belong and belonging to spirit has led to the formation of people separated by thick lines. This is sometimes a neighborhood and village, sometimes a race and lineage, has emerged sometimes to a religious term. Common values among individuals sharing common shares increased to more, have become more knowledgeable about each other. This has begun to provide ease in solving the conflicts between the parties. One of the basic building blocks of modern society today are still neighborhoods and villages. People living in these settlements in other living unit to recognize each other in much more, are connected to each other more. This information sharing and close social bond of the future of both countries in the use of resolving unemployment, will be useful in solving economic and social problems of individuals alike

Yüzyıllardır süregelen toplum süreci içinde insan kendini bir kılana, topluluğa bağlı olma ihtiyacı hissetmiştir. Belirli dönemlerde ortaya çıkan ihtiyaçlarını da bulunduğu sosyal yapı içinde çözme yolları aramıştır. Ait olma isteği ve aidiyat ruhu insanları birbirinden ayrılan kalın çizgilerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu kimi zaman bir mahalle ve köy, kimi zaman bir ırk ve soy, kimi zamansa dinsel bir done olarak karşımıza çıkmıştır. Bireyler arasındaki ortak değerler, ortak paylaşımlar arttıkça daha çok paylaşım yapmaya, daha çok birbirleri hakkında bilgi sahibi olmaya başlamışlardır. Bu da kişiler arasında çıkan sorunların çözümünde kolaylıklar sağlamaya başlamıştır. Bugün çağdaş toplumların temel yapı taşlarından birisi hala mahalle ve köylerdir. Bu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar diğer yaşam birimlerindekinden daha çok birbirlerini tanımakta, daha çok birbirlerine bağlanmaktadır. İşte bu bilgi paylaşımının ve yakın sosyal bağın işsizliğin çözülmesinde kullanılması hem ülkelerin geleceği, hemde bireylerin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde faydalı olacaktır.                                                                                            

Anahtar Kelimeler:İşsizlik, Mahalle, Köy, Muhtar

  • Palabıyık, Hamit, Atak, Şermin(2002). “Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler”. Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Alfa Yayınları.331- 371
  • Ortaylı, İlber(1974). “Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler” Ankara:TODAİE Yayınları No.142 95.96
  • Ortaylı, İlber(1979). “Türk İdare Tarihi” Ankara:TODAİE Yayınları No.180 196.197
  • GERAY, Cevat(1995). “Kent Yönetimi İçin Yeni Yaklaşımlar ve Komşuluk Biriminin Önemi Çağdaş Yerel Yönetimler” Ankara:TODAİE Yayınları Cilt:4 Sayı:6 27.38
  • ALTIN, Hilmi(1993). “Türkiye’de Mahalle Yönetiminin Etkinliği ve Yönetime Katılmadaki Rolü”, İzmir:DEÜ SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
  • TAYLAN, Ertuğrul(1992). “Mahalle Muhtarlığı Sorunları”, Ankara:Türk İdare Dergisi, Yıl 64, Sayı 395 53-74
  • DOĞRU, Halime(1995). “XVIII Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü”, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları
  • MEHTAP Raporu (1962-1963). Ankara:TODAİE Yayınları
  • KAYA Raporu (1991). Ankara:TODAİE Yayınları
  • BULUT, Volkan(2011). “Türkiye’de İşsizlik Süresini Etkileyen Faktörlerin Yaşam Çözümlemesi İle İncelenmesi”Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail DİNÇAY

Bibtex @ { ksuiibf125994, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {153 - 158}, doi = {}, title = {MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {DİNÇAY, İsmail} }
APA DİNÇAY, İ . (2015). MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 153-158. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125994
MLA DİNÇAY, İ . "MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 153-158 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125994>
Chicago DİNÇAY, İ . "MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 153-158
RIS TY - JOUR T1 - MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI AU - İsmail DİNÇAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 158 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI %A İsmail DİNÇAY %T MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD DİNÇAY, İsmail . "MAHALLE-KÖY YAPILANMASI İÇİNDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞMASI". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 153-158.