Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 173 - 184 2015-10-05

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Hakkı AY [2] , Mesut BİLGİNER [3] , Yahya GÜNAY [4] , Tuğba AVCI [5]

317 1610

The valuation of intangible assets indudes more difficulties than many balancesheets items. Non- physical structure of intangible assets, makes diffcult to pinpoint the benefits of derived of the assets. These difficulties increase the importance of making analysis. The businesses in case of use intangible assets like scientific knowledge, technical knowledge, licence, intellectual property rights, market knowledge and brands when they sustain their commercial activities. So, it makes important intangible assets. In this research, intangible assets will be examined in terms of uniform accounting system, tax procedune laws and Turkish financial reporting standarts. There are similarity and differences in terms of intangible fixed assets according to these analysis so these evaluations are in the research

Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi birçok bilanço kaleminden daha büyük zorluklar içermektedir. Maddi olmayan duran varlıkların fiziksel olmayan yapısı, varlıktan elde edilecek olan faydanın belirlenmesini zor bir hale getirmektedir. Bu zorluklarda analiz yapılmasının önemini artırmaktadır. İşletmeler ticari faaliyetini sürdürürken bilimsel bilgi, teknik bilgi, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar gibi maddi olmayan kaynakları kullanmak durumundadır. Bu durumda maddi olmayan duran varlıklar önem arz etmektedir. Bu çalışmada maddi olmayan duran varlıkların Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Vergi Usul Kanunu ve TFRS açısından incelenecektir. Gayri maddi duran varlıkların bu aşamalar açısında incelenirken benzerlik ve farklılıklar oluşmaktadır. Çalışmada bu değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TFRS, Muhasebe ve Vergi Mevzuatı

Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TFRS, Muhasebe
 • AKDOĞAN N., SEVİLENGÜL, O., 2003. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara 935s.
 • ALPMAN, D., 2008. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Genel Bir Bakış ve Bir Uygulama Örneği
 • BOZKURT, N., 1998. Muhasebe Denetimi, (1. Baskı) Alfa Basım Yayım Dağıtım 379s.
 • ÇELİK, Ç., 2009. “Amortismanların Türkiye Muhasebe Standartlar Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE,
 • ERER, G., 2010. “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Türkiye ve Uluslar Arası Muhasebe Standartlarına Göre İncelenmesi ve Bir Uygulama” İstanbul
 • GÖKÇEN, G., ATAMAN B., ÇAKICI, C., 2006. Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, (1. Baskı) Beta Basım A.Ş. İstanbul 372s.
 • GENÇOĞLU, Ü., G., 2007. Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, Türkmen Kitapevi, 396s.
 • GÖKÇEN, G., 2007. Genel Muhasebe, (1. Baskı) Beta Basım İstanbul A.Ş. 380s.
 • HAFTACI, V., 2010. Dönemsel Muhasebe, (1. Baskı) Umuttepe Kitapevi, 404s.
 • KUTLU, H., 2011. Tekdüzen Genel Muhasebe, (2. Baskı) Nobel Yayınları, 538s.
 • KOÇAKOĞLU, H., 2009. Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları, (2. Baskı) Beta Basım Yayın A.Ş. İstanbul, 452s.
 • KARAPINAR, A., BAYIRLI, R., ALTAY A., TORUN, S., 2012. Kobi TFRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi,
 • MARGOS Ş., 2010. “Maddi Olmayan Duran Varlıkların UFRS Çerçevesinde Değerlemesi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Anabilim Dalı, İstanbul
 • ÖRTEN, R., KAVAL, H., KARAPINAR, A., 2008. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları, (2. Baskı) Gazi Kitapevi, Ankara, 590s.
 • ÖZTÜRK, B., 2001. “Dönem Sonu İşlemler”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, Yayın No:10 228s.
 • TOKAÇ, A., 2007. Tek Düzen Hesap Planı Uygulama Kılavuzu”, (2.Baskı) Tunca Kitapevi İstanbul, 1268s.
 • Türkiye Muhasebe Standartları TMS/TFRS 2010. Fersa Matbaası, Ankara, 1110s.
 • Vergi Usul Kanunu 1961. Kanun No:213
 • YANIK, S., UZAY, Ş., KURT, G., SELİMOĞLU, S., ÖZBİRECİKLİ, M., ALAGÖZ, A., 2008. Muhasebe Denetimi, Gazi Kitap Evi, Ankara, 348s.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Hakkı AY

Yazar: Mesut BİLGİNER

Yazar: Yahya GÜNAY

Yazar: Tuğba AVCI

Bibtex @ { ksuiibf125996, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {173 - 184}, doi = {}, title = {MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Yahya and AVCI, Tuğba and BİLGİNER, Mesut and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and AY, Hakkı} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , AVCI, T . (2015). MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 173-184. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125996
MLA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , AVCI, T . "MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 173-184 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125996>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , AVCI, T . "MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 173-184
RIS TY - JOUR T1 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Tuğba AVCI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 184 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Tuğba AVCI %T MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , AY, Hakkı , BİLGİNER, Mesut , GÜNAY, Yahya , AVCI, Tuğba . "MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBE, VERGİ DÜZENLEMELERİ VE TFRS KAPSAMINDA ANALİZİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 173-184.