Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 185 - 198 2015-10-05

VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Hakkı AY [2] , Mesut BİLGİNER [3] , Yahya GÜNAY [4] , Akif DOĞANAY [5]

389 722

Taxes are one of the most important sources of public income. Accounting is consisted the process of clasification, recording, interpretation and reporting of the events which can be explained by money in business. When we consider tax and accounting together and evaluate it in terms of taxpayer, their point of view is very important related to tax issues. In this study, we investigate to effect of moral and sentimental values on taxpayers overview related to tax and accounting issues. It was analyzed by using descriptive survey model. Study group consisted of taxpayers in Kahramanmaraş. Research model was developed by Yardımcıoğlu and Ercan. The effect of moral and sentimental values on taxpayers overview related to tax and accounting issues and their relationship between gender, age, marital status, occupation, income and education level were also investigated. At the end of the research, it is founded that moral values has a higher effect than sentimental values which is related to tax and accounting issues, and married taxpayers give importance sentimental values more than single taxpayers

Vergi, kamunun en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Muhasebe ise faaliyet gösteren işletmelerin para ile ifade edilen olayların sınıflandırılması, tasniflenmesi, kaydedilmesi, yorumlanması ve rapor edilmesi işlemlerinden oluşmaktadır. Vergi ve muhasebeyi birlikte[1] ele aldığımızda ve vergi mükelleflerinin açısından değerlendirdiğimizde vergi mükelleflerinin vergi ve muhasebe ile ilgili konulara bakışı önem kazanmaktadır. Çalışmamızda vergi mükelleflerinin vergi ve muhasebe ile ilgili konulara bakışında moral değerlerinin ve ahlaki değerlerinin etkisini araştırmaktayız. Araştırmada vergi mükelleflerinin vergi ve muhasebe ile ilgili konulara bakışında moral ve ahlaki değerlerin etkisi betimsel tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışma grubu Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren vergi mükelleflerinden oluşmaktadır.  Araştırmada Yardımcıoğlu ve Ercan, tarafından geliştirilen “Moral ve Ahlakî Değer Ölçeği” kullanılarak, vergi mükelleflerinin vergi ve muhasebe ile ilgili konulara bakışında moral ve ahlaki değerlerin etkisi  ile cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, aylık gelir ve eğitim durumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, vergi ve muhasebe ile ilgili konulara moral değerlerinin etkisi ahlaki değerlere göre daha yüksek olduğu, evli vergi mükelleflerinin bekar vergi mükelleflerine göre vergi ve muhasebe ile ilgili konulara bakışında ahlaki değerlin etkisi daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:Vergi, Muhasebe,  Vergiden Kaçınma, Vergi Grevi
 
Vergi, Muhasebe, Vergiden Kaçınma, Vergi Grevi
 • AKDOĞAN, A. (2008). Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitapevi, Ankara,
 • ATABEY, N. A. PARLAKKAYA, R. ve ALAGÖZ, A., (2009). Genel Muhasebe, Atlas Kitapevi, 1. Baskı, Konya, 592s.
 • ATAR, Y. (2004). Vergi Hukuku, Mimoza Yayınevi, 5.Baskı, Konya, 232s.
 • CEMALCILAR, Ö. ve ERDOĞAN N. (1997). Genel Muhasebe, Beta Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, 630s.
 • DOĞRUYOL C., (2006). Vergi Hukuku, Savaş Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, 338s.
 • ERDEMİ, M. ŞENYÜZ, D. ve TATLIOĞLU, İ.,(2007). Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, Bursa, 380s.
 • HUD (Maliye Hesap Uzmanları Derneği). (2009). Beyanname Düzenleme Kılavuzu, İstanbul, 1290s.
 • KALENDEROĞLU, M. (2007). Kamu Maliyesi Bütçesi Ve Borçlanma, Seçkin Yayıncılık, 6.Baskı, Ankara, 288s.
 • KARASAR, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, 291s.
 • KÜÇÜKSAVAŞ, N. (2001). Genel Muhasebe İlkeler Ve Uygulaması, beta yayıncılık 9. Baskı, İstanbul, 557s.
 • LAZOL, İ. (2007). Genel Muhasebe, Ekin Basım, 13. Baskı, Ankara, 452s.
 • MUTLUER, M. K. ÖNDER E. ve KESİK, A., (2007). Teori Ve Uygulamada Kamu Maliyesi, Bilgi Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 525s.
 • NADAROĞLU, H. (1992). Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Yayıncılık 8. Baskı, İstanbul, 443s.
 • ORHANER, E. (2000). Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, 3.Baskı, Ankara 285s.
 • PEHLİVAN, O. (2009). Vergi Hukuku Genel İlkeler Ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitapevi, Trabzon 384s.
 • TEKİN, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınlar, 9. Baskı, Ankara, 312s.
 • TÜRK, İ. (2005). Kamu Maliyesi, Turhan Kitapevi, 5.Baskı Ankara 360s.
 • TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği). (2012). Dolaylı Ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçindeki Yeri: Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları, İstanbul, 95s.
 • YÜCEL, A. T. (2011). Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, Yapım Yayıncılık, İstanbul, 731s.
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 3
 • http://www.hukukibilgiler.com/vergi-hukuku/vergi-mukellefi-nedir-kimdir
 • vergi-yuklenicisi.html 20.03.2015
 • http://www.mevzuatdergisi.com/2000/12a/02.htm 03.03.2015
 • http://muhasebedersleri.com/butce-vergi/vergi-2.html 24.02.2015
 • http://vergi.nedir.com/ 17.09.2014
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhasebe 10.03.2014
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'deki_vergi_m%C3%BCkellefiyeti #M.C3.BCkellefiyet_T.C3.BCrleri 04.02.2015
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Hakkı AY

Yazar: Mesut BİLGİNER

Yazar: Yahya GÜNAY

Yazar: Akif DOĞANAY

Bibtex @ { ksuiibf125997, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {185 - 198}, doi = {}, title = {VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Yahya and BİLGİNER, Mesut and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and AY, Hakkı and DOĞANAY, Akif} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , DOĞANAY, A . (2015). VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 185-198. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125997
MLA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , DOĞANAY, A . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 185-198 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125997>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , DOĞANAY, A . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 185-198
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Akif DOĞANAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 198 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Akif DOĞANAY %T VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , AY, Hakkı , BİLGİNER, Mesut , GÜNAY, Yahya , DOĞANAY, Akif . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ KONULARA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞINDA MORAL VE AHLAKİ DEĞERLERİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 185-198.