Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 199 - 218 2015-10-05

VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Hakkı AY [2] , Mesut BİLGİNER [3] , Yahya GÜNAY [4] , Ali YÖRÜK [5]

270 497

Tax and accounting are among the professions which is in need of promising and qualified staff. If a person develop herself/himself on this topic, this profession present good job opportunities. In this study, it is aimed to how moral and sentimental values has an impact on Kahramanmaras Sütcü Imam University students chosing profession behaviour. It is found moral and sentimental values has an effect on university students chosing professions highly. A total of 346 university students were participated in this research

Vergi ve muhasebe meslek grupları gelecek vaat eden, kalifiye elemana ihtiyacı olan meslek gruplarındandır. Meslekte kendini geliştiren, meslek sahiplerine birçok yerde iş imkânı sunulmakta ve aranılan, ihtiyacı fazla olan, eleman statüsüne ulaşmaktadır. Araştırmamızda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin, vergi ve muhasebe ile ilgili meslek seçimde moral ve manevi değerlerin etkisini ölçmek amaçlanmaktadır. Araştırmamızda vergi ve muhasebeye ilişkin meslek seçimlerinde öğrencilerin moral değerlenin etkisi daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmamıza 346 üniversite öğrencisi katılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Muhasebe, Vergi Mesleği ve Muhasebe Mesleği 

Vergi, Muhasebe, Vergi Mesleği ve Muhasebe Mesleği
 • ARSLAN, M. (2015). Kamu Maliyesi, Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Ders Notu, 108s.
 • AKDOĞAN, A. (2007). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 7.baskı, Ankara, 599s.
 • BAŞOĞLU, A., ve SAĞBAŞ, İ. (2005). İlköğretim Çağındaki Örencilerin Vergileri
 • Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
 • İ.İ.B.F. Dergisi, 7(2), ss.123-144.
 • BİLİCİ, N. (2011). Vergi Hukuku Genel Hükümler Türk Vergi Sistemi, Seçkin Kitabevi, 26. baskı, Ankara, 335s.
 • GENCEL, U. ve KURU, E. (2012). Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(20), ss. 29-60.
 • GÜÇLÜ, F., ÇİÇEK, H., ve BENLİ, T. (2005). Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara, 348s.
 • GÖKALP, İ. (2007). Vergi Ödemeyi Etkileyen Ekonomik Faktörler, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E. Dergisi, (12), ss. 1-13.
 • İMAMOĞLU, A. ve ALTUN, N. S. (2012). Genel Muhasebe I, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ders Notu, 254s.
 • KARASAR, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayınevi, 291s.
 • KOÇYALKIN, Y. (2005). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yayınevi, 14.baskı, Ankara, 800s.
 • MUTLUER, M., K., ÖNER, E. ve KESİK, A. (2007). Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 1. Baskı, Bilgi İletişim Gurubu Yayıncılık, İstanbul, 525s.
 • ODABAŞ, S. (2006). Vergi Yönetimine İlişkin İlke ve Hedefler Buldan Araştırması, Buldan Sempozyumu, 1034s.
 • ORHANER, E. (2000). Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 3.baskı, Ankara, 285s.
 • ORHANER, E. (2007). Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, 3.baskı, Ankara, 300s.
 • ÖNER, E. (2014). Kamu Maliyesi, Ders Notları Genişletilmiş Özet, Van, 80s.
 • PEHLİVAN, O. (2009). Vergi Hukuku Genel ilkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi, Trabzon, 384s.
 • SEVİLENGÜL, O. (2014). Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 813s.
 • ŞENYÜZ, D., YÜCE M. ve GERÇEK, A. (2010). Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 316s.
 • TANIŞ, V. N. (2010). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Karahan Kitabevi, Adana, 537s.
 • TEKİN, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, 9. Baskı, Ankara, 312s.
 • TÜRK, İ. (2005). Kamu Maliyesi, Turhan kitabevi, 5.baskı, Ankara, 360s.
 • ÜNSAL, H. (2006). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 208s.
 • YÜCEL, A. T. (2013). Genel Muhasebe, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 782s.
 • 344MV0056 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Vergi (2011). Muhasebe ve Finansman, Ankara, 54s.
 • http://www.calisanlar.net/index.php/uzman-ve-uzman-yardimcilari/6000- vergi-mufettisligi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler 25.02.2015
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi_m%C3%BCfetti%C5%9Fi 25.02.2015 http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?nsw=Zv2b3A2xkCpcV+lewJJuQw==- H7deC+LxBI8=&nm=1015 03.03.2015 http://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-2/muhasebe-tanimi.html 08.02.2015 http://muhasebedersleri.com/butce-vergi/vergi.html 27.02.2015
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yazar: Hakkı AY

Yazar: Mesut BİLGİNER

Yazar: Yahya GÜNAY

Yazar: Ali YÖRÜK

Bibtex @ { ksuiibf125998, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-5908}, eissn = {2536-4464}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {199 - 218}, doi = {}, title = {VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Yahya and BİLGİNER, Mesut and YARDIMCIOĞLU, Mahmut and AY, Hakkı and YÖRÜK, Ali} }
APA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , YÖRÜK, A . (2015). VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 199-218. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125998
MLA YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , YÖRÜK, A . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 199-218 <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/issue/10270/125998>
Chicago YARDIMCIOĞLU, M , AY, H , BİLGİNER, M , GÜNAY, Y , YÖRÜK, A . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015): 199-218
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ AU - Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Ali YÖRÜK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 218 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5908-2536-4464 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ %A Mahmut YARDIMCIOĞLU , Hakkı AY , Mesut BİLGİNER , Yahya GÜNAY , Ali YÖRÜK %T VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-5908-2536-4464 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIMCIOĞLU, Mahmut , AY, Hakkı , BİLGİNER, Mesut , GÜNAY, Yahya , YÖRÜK, Ali . "VERGİ VE MUHASEBE İLE İLGİLİ MESLEK SEÇİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MORAL VE MANEVİ DEĞERLERİNİN ETKİSİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ekim 2015): 199-218.